Ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo apskaita organizavimas dokumentavimas ir mokestiniai aspektai


Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto, eksploatavimo ir rekonstravimo dokumentai. Mokestiniai aspektai. Išvados. Naudota literatūra.

Temos aktualumas. Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro didumą viso įmonės turimo turto. Nuo to, koks turtas yra naudojamas įmonės veikloje, pavyzdžiui, kokiais įrenginiais gaminama produkcija, teikiamos paslaugos, priklauso įmonės veiklos rezultatai. Įmonės ilgalaikio materialiojo turto vertė gali didėti ne tik jį įsigyjant, bet ir jį tobulinant (remontuojant, rekonstruojant ir pan.). Atlikus tam tikrus veiksmus gali padidėti ilgalaikio materialiojo turto naudingumas arba netgi patobulėti jo atliekamos funkcijos, t.y. padidėti ilgalaikio materialiojo turto naudingumas arba pasikeisti tą turtą naudojant uždirbamų pajamų pobūdis. Taip pat labai svarbu įvertinti padarytus veiksmus ir teisingai atspindėti sąskaitose atliktus procesus.

Darbo tikslas – ilgalaikio materialiojo turto remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, esminio pagerinimo apskaita, organizavimas, dokumentavimas ir mokestiniai aspektai.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti ilgalaikį materialųjį turtą.

Pateikti ilgalaikio materialiojo turto remonto, rekonstravimo esminius aspektus.

Pateikti ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo esminius aspektus.

Ilgalaikis materialus turtas pasižymi tuo, kad jo vertė laipsniškai pereina į gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų savikainą.

Viena iš ilgalaikio materialiojo turto esmių – jį naudojant, neišvengiamai patiriamos papildomos išlaidos. Šias išlaidas būtų galima suskirstyti į:

smulkaus remonto išlaidas (palaikyti turto fizinę būklę);

rekonstrukciją ir kapitalinio remonto išlaidas (turtui atnaujinti, tobulinti).

Įmonė formuodama savo apskaitos politiką, turi nurodyti, kokios išlaidos yra priskiriamos ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidoms. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidoms gali būti priskiriama:

transporto priemonių eksploatacijai sunaudotas kuras, padangos ir kt.;

mokesčiai už komunalines paslaugas (vandenį, elektrą, šildymą, šiukšlių išvežimą);

Priklausomai nuo to, ar ilgalaikis materialusis turtas susijęs su produkcijos gamyba ar teikiamomis paslaugomis, ar ne, tai skirtingai yra priskiriamos ir eksploatavimo išlaidos.

Registruojant apskaitoje su produkcijos gamyba nesusijusio ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidas, daromi tokie įrašai:

Dėl atliktų ilgalaikio materialiojo turto remonto (rekonstravimo) gali pailgėti naudingo tarnavimo laikas, pagerėti jo naudingosios savybės (pagerėja gaminamos produkcijos kokybė, sumažėja gamybos arba veiklos sąnaudos, padidėja pajamos arba gaunama kitos ekonominės naudos) arba gali ir išlikti nepakitę ilgalaikio materialiojo turto tarnavimo laikas bei naudingosios savybės.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto (rekonstravimo) darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo atliktų darbų pasiekto rezultato – ar suremontuotas turtas įmonei teiks daugiau ekonominės naudos. Suremontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų objektų atlikimo aktuose turi būti nurodyta, ar atlikti remonto ar rekonstravimo darbai pailgino ilgalaikio materialiojo turto tarnavimo laikotarpį, ar pagerino naudingąsias savybes.

Pagal LR Statybos įstatymą, statinių remontas – statybinė veikla, kurios tikslas iš dalies arba visiškai atkurti statinio techninę būklę pagal statybos norminių dokumentų reikalavimus arba pagerinti statinio naudojimo savybes, o statinių rekonstravimas – statybinė veikla, kurios tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį. Pažymima, kad kitam ilgalaikiam materialiam turtui, išskyrus statinius, rekonstravimo sąvoka netaikoma, bet kokie šio turto techninės būklės atkūrimo, pertvarkymo, tobulinimo darbai laikomi remontu.

Jau patikslinus nusidėvėjimo skaičiavimą, remonto ar rekonstravimo darbų patirtos išlaidos į gaminamos produkcijos savikainą ar veiklos sąnaudas bus įtrauktos kaip ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo dalis.

Po remonto ar rekonstrukcijos perdavus ilgalaikio materialiojo turto objektą eksploatuoti, nesudėtinga apskaičiuoti nusidėvėjimo sąnaudas, jeigu dokumentuose aiškiai nurodyta objekto naudingo tarnavimo trukmė po remonto.

Pavyzdžiui, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 1001€, naudingo tarnavimo laikas – 5 metai. Likvidacinė vertė - 1€. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą (metinė nusidėvėjimo suma – 200€). Po 4 eksploatacijos metų buvo atliktas remontas, kurio vertė - 700€. Suremontuoto ilgalaikio materialiojo turto objekto atlikimo-priėmimo akte nurodyta, kad atlikti remonto darbai pagerins gaminamos produkcijos kokybę, be to, 3 metais pailgės to turto tarnavimo laikas įmonėje. Tuomet šių remonto darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir nustatomas naujas naudingo tarnavimo laikas:

(1701€ - 1€ - 800€) / (8m. – 4m.) = 225€ per metus

Pavyzdžiui, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 1001€, naudingo tarnavimo laikas – 5 metai. Likvidacinė vertė - 1€. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą (metinė nusidėvėjimo suma – 200€). Po 4 eksploatacijos metų buvo atliktas remontas, kurio vertė - 700€. Suremontuoto ilgalaikio materialiojo turto objekto atlikimo-priėmimo akte nurodyta, kad atlikti remonto darbai pagerins gaminamos produkcijos kokybę, bet ilgalaikio materialiojo turto objekto įmonėje laikas nepailgės. Taigi, naudingo tarnavimo laikotarpis paliekamas tas, kuris buvo anksčiau nustatytas, o šių remonto darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4468 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo apskaita organizavimas dokumentavimas ir mokestiniai aspektai
    10 - 9 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo apskaita organizavimas dokumentavimas ir mokestiniai aspektai. (2015 m. Spalio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-remonto-rekonstravimo-apskaita-organizavimas-dokumentavimas-ir-mokestiniai-aspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:56
×