Ilgalaikis chemijos planas 9 kl.


Lygiai Pasiekimų sritys Patenkinamas Pagrindinis Žinios ir supratimas. Etapo ciklo pavadinimas Gebėjimai Valandos nuo iki Integracija dalykų ryšiai. Naudojamos mokymo priemonės , papildoma literatūra ir interneto svetainės Vadovėliai.


Planas sudarytas remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis. Gamtamokslinis ugdymas, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d.įsakymu Nr. ISAK-2433

sudaryti sąlygas mokiniams perimti esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas, ruoštis visuomeninei ir profesinei veiklai.

Tyrinėdami įvairias medžiagas, jų savybes bei kitimus, mokiniai suvokia ir taiko esmines chemijos mokslo sąvokas ir sampratas, įgyja gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį bei išsiugdyti vertybines nuostatas.

Tyrinėdami aplinką, mokiniai suranda žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšius, ugdosi gebėjimą numatyti gyvenimo būdo padarinius savo ir kitų žmonių sveikatai bei aplinkai, ugdosi atsakomybę už aplinkos išsaugojimą.

Įvairiais būdais ir iš įvairių šaltinių mokiniai ugdosi gebėjimą rinkti cheminio pobūdžio informaciją, ją analizuoti, vertinti, apibendrinti, perteikti kitiems bei taikyti toliau mokantis, siekimą nuolat mokytis, taikyti įgytus gebėjimus ir žinias kasdieniniame gyvenime, renkantis profesinę veiklą.

Vertinimas. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150). Vertinimui ugdymo procese taikomas pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiose programose pateiktas mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymas.

Turi bendrą supratimą apie gyvąją ir negyvąją gamtą. Skiria ir kartais tinkamai vartoja gamtos mokslų sąvokas.

gamtą, turimas žinias tikslingai taiko įprastinėse situacijose. Skiria, lygina, išplečia ir tinkamai vartoja gamtos mokslų sąvokas.

Supranta ir taiko turimas esmines žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą įprastinėse situacijose, įvertina ir nustato ryšius naujose situacijose.

  • Microsoft Word 15 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (1475 žodžiai)
  • Mokykla
  • Jolanta
  • Ilgalaikis chemijos planas 9 kl.
    10 - 3 balsai (-ų)
Ilgalaikis chemijos planas 9 kl.. (2020 m. Liepos 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikis-chemijos-planas-9-kl.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 15 d. 20:37
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo