Ilgalaikis materialusis turtas audito aspektu


Apskaitos referatas.

Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas teoriniu aspektu. Ilgalaikio materialiojo turto bruožai. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto audito tikslai ir nuoseklumas. Ilgalaikio materialiojo turto audito tikslai. Ilgalaikio materialiojo turto nuoseklumas. Ilgalaikio materialiojo turto audito rizika ir procedūros. Ilgalaikio materialiojo turto audito rizika. Ilgalaikio materialiojo turto audito procedūros. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas yra vienas svarbiausių įmonės finansinės būklės elementų. Įmonės gali turėti labai skirtingą ilgalaikį materialųjį turtą, jo vaidmuo įmonėse gali būti aktyvus ir pasyvus, kai kuris turtas gali būti iš viso nenaudojamas, išnuomotas kitoms įmonėms ir panašiai. Todėl ilgalaikio materialiojo turto auditas taip pat yra labai svarbus dalykas įmonėje, nes taip būna patikrinta visa reikalinga informacija ir patikrinama ar ji yra įtraukta į balanso ataskaitą.

Darbo problema. Kokia ilgalaikio materialiojo turto audito reikšmė audito procese?

Darbo objektas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas.

Darbo tikslas. Pateikti ilgalaikio materialiojo turto audito svarba audito procese.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti ilgalaikį materialųjį turtą teoriniu aspektu.

Pateikti ilgalaikio materialiojo turto audito tikslus ir nuoseklumą.

Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto audito riziką ir procedūras.

Darbo metodai.

Literatūros lyginimas ir analizė.

Pagal 12 – ąjį VAS ilgalaikis materialusis turtas buhalterinėje apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Minėtąją savikainą sudaro: įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma at kitokia turto vertė; atvežimo išlaidos; negrąžinami mokesčiai; projektavimo darbų išlaidos; sumontavimo, instaliavimo ir kitos paruošimo naudoti išlaidos; remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos; išbandymo išlaidos ir kt. Taigi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina apskaičiuojama prie sunaudotų jį gaminant pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojamųjų gaminių kainos pridėjus tiesioginės darbo ir netiesiogines (pridėtinės) gamybos išlaidos, padarytas gaminant šį turtą iki jo naudojimo pradžios.

Kai turtas statomas (gaminamas) pardavimo tikslu ir savoms reikmėms, tai gaminamo savoms reikmėms turto savikaina turi būti tokia pat kaip ir parduoti gaminamo turto savikaina. Jei statant (gaminant) turtą savoms reikmėms atsiranda papildomų medžiagų ar darbo jėgos sąnaudų, jos neįtraukiamos į turto pasigaminamo savikainą ir laikomos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Šiuo atveju į pasigaminimo savikainą taip pat neleistina įskaityti bet kokio vidaus pelno dalies.

Ilgalaikio materialiojo audito tikslas – patikrinti, ar ilgalaikis materialusis turtas visais reikšmingais atžvilgiais apskaitytas pagal nustatytą tvarką. Literatūroje daug dėmesio skiriama ilgalaikio turto audito tikslams įvardinti ir apibūdinti. Įvairūs autoriais pateikia nevienodą audito tikslų skaičių ir jų įvardinimą.

Mackevičius (2009 m.) pateikia tokius materialiojo turto audito tikslus:

patikrinti, ar teisingai buvo apskaičiuota turto įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina;

Lakis (2007 m.) pateikia, kiek kitokius IMT audito tikslus, kurie turi nustatyti:

Ar užpajamuotos toks pat turtas, kuris buvo įsigytas arba pagamintas ataskaitiniais metais, o likviduotas turtas nurašytas iš sąskaitų, ar tinkamai įforminti įsigijimo arba pasigaminimo ir likvidavimo dokumentai.

  • Apskaita Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Alma
  • 15 puslapių (2563 žodžiai)
  • Apskaitos referatai
  • Microsoft Word 474 KB
  • Ilgalaikis materialusis turtas audito aspektu
    10 - 5 balsai (-ų)
Ilgalaikis materialusis turtas audito aspektu. (2016 m. Kovo 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/ilgalaikis-materialusis-turtas-audito-aspektu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:55