Ilgalaikių investicijų ir jų rizikos vertinimas


Įvadas. Investicijos, investicijų klasifikacijos,investicijų ir jų rizikos valdymo teoriniai aspektai. Investicijų samprata ir klasifikavimas. Investicijų rizikos rūšys, metodai ir valdymo procesas. Investicijų rūšys ir vertinimo metodai. Uab,,agdema‘‘ veiklos investicijų analizė. Įmonės apibūdinimas. Įmonės investicijų valdymo struktūra ir dinamika. Investicijų projekto ir rizikos vertinimas. Horizontalioji ir vertikalioji analizė balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos. Turto pelningumo analizė. Veikos efektyvumo analizė. Investicijų projekto vertinimas. Rizikos vertinimas pagal jautrumo analizę ir scenarijus. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šalies ekonominę plėtrą dažniausiai lemia investicijos. Investavimo būdų yra įvairių – galima investuoti į vyriausybės išleidžiamus vertybinius popierius, išperkant kitų kompanijų akcijas. Užsienio investicijos Lietuvoje yra ypač reikšmingos tuo atveju, jeigu jos yra tiesioginės. Tiesioginės užsienio investicijos turi didelę reikšmę šalies ekonominiam augimui, kadangi jų pagalba yra sparčiau vystoma gamyba, eksportas, gerėja produkto kokybė, didėja naujų darbo vietų skaičius. Šių investicijų pagalba įmonėms suteikia galimybę sėkmingai konkuruoti rinkoje.

Kai įmonės veikla sparčiai auga ir kiekvienais metais didėja įmonės pelnas, savininkai šio pelno neprisiima į savo asmeninius finansus, todėl įmonei reikia priimti sprendimą, kur ir kaip investuoti, kad ateityje šie pinigai duotų naudos.

Investicijos – tai priemonės, kurios leidžia ateityje gauti naudos – pelno . Šios priemonės yra įvertinamos įstatymų nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais.

Darbo objektas: Ilgalaikių investicijų ir jų rizikos vertinimas.

Darbo tikslas: išanalizuoti ilgalaikių investicijas ir jų rizikos vertinimus UAB ,,AGDEMA“.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti investicijų esmę, klasifikavimą, valdymo procesą ir vertinimo metodus.

Išsiaiškinti UAB,, ADGEMA“ naudojamų investicijų valdymą bei atlikti horizontalią ir vertikaliąją analizę.

Išanalizuoti UAB,,ADGEMA“ investicijų rizikos vertinimą.

Tyrimo metodai: Lietuvių ir užsienio mokslinės ir profesinės literatūros analizė, įvairių straipsnių analizė.

Investicijos įvardijamos kaip įvairių rūšių vertybės, įdedamos į verslą ar kitus objektus, siekiant ateityje gauti naudos. Tokiomis vertybėmis gali būti: piniginės lėšos, pajai, akcijos, kilnojamas ir nekilnojamas turtas, įforminamas kaip techninė dokumentacija, kuri yra reikšminga proceso organizavimui.

Kaip teigia V.Aleknevičienė (2011) investicijos apibūdinamos pinigų panaudojimas tam tikram turtui įsigyti, siekiant ateityje gauti naudos. Panašiu teiginiu investicijas apibūdina L. Juozaitienė (2007), kuri teigia, kad investicijos – tai kapitalo įdėjimas į verslą arba vertybinius popierius siekiant pelno.

Pagal tarptautinius apskaitos standartus investicijos yra turtas, kurį įmonė naudoja didinti savo ekonominę naudą, gaudama iš to įvairias pajamas – dividendus, palūkanas, nuomos pajamas, kapitalo vertės padidėjimą. Žvelgiant iš verslo pusės investicija yra įmonės sukauptas kapitalas.

Investicijos pagal ekonominę naudą yra skirstomos:

Analizuojant kapitalo investicijas svarbu žinoti, kad investicijos rinkos vertė nėra ta pinigų suma, kurią realiai įmonė turi. Tai yra pinigų suma, kurią ji galėtų gauti, jeigu investiciją parduotų. Kapitalo investicijos gali būti kuriamos naudojant savas ar skolintas lėšas. Jeigu investicijoms naudojamos skolintos lėšos, tokiu atveju būtina atsižvelgti į išlaidas susijusias su paskola. Nuolatiniam kapitalo vertės investicijų vertės kitimui stebėti rekomenduojama kiekvienai kapitalo investicijai pasirinkti santykinai trumpą laikotarpį.

Kalbant apie pinigų srautų investicijas įmonė siekia, kad iš investicijų gautos įplaukos būtų didesnės negu investicijos su palaikymu susijusios išlaidos. Priklausomai nuo investicijų rūšies skiriasi investicijų kuriamos įplaukos, ir su jų išlaikymu susijusios išlaidos. Labai svarbu yra, kad kiekvienos pinigų srautų skaičiavimai būtų atliekami atskirai, nes skirtingam turtui yra nustatomos skirtingos išlaikymo išlaidos.

Mišrios investicijos – tokios investicijos, kurios kuria pinigų įplaukas ir tuo pat metu jų vertė didėja. Šios investicijos pačios naudingiausios, todėl kad jos ne tik sukuria įplaukas, bet ir didina jų vertę. Tačiau kitu atveju šios investicijos vertė gali ne tik didėti, bet ir mažėti. Šias investicijas reikia valdyti pagal tuos pačius principus kaip ir pinigų srauto investicijas. Vienas iš pagrindinių mišriųjų investicijos grėsmę keliančių veiksnių, rodančių, kad investicijos efektyvumas krinta, gali būti mažėjančios pinigų įplaukos. Norint teisingai priimti sprendimą, reikia spręsti kuris iš investicijų variantas yra pats geriausias, kuris gali duoti didžiausią naudą įmonei (Černius,2014).

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 131 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6036 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raminta
  • Ilgalaikių investicijų ir jų rizikos vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Ilgalaikių investicijų ir jų rizikos vertinimas. (2016 m. Kovo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikiu-investiciju-ir-ju-rizikos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 17:00
×