Įmokų apskaita SODRA


Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra „Sodra“. Socialinio draudimo įmokos. Socialinio draudimo rūšys. Mokesčiai nuo atlyginimo ir jų dydis. Gyventojų pajamų mokestis (gpm). Neapmokestinamasis pajamų dydis. Įmokos į garantinį fondą. Kada reikia mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Laiku nesumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Draudėjo teikiama informacija „Sodrai“. Valstybinio socialinio draudimo tarifai 2014 metais. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.

Į kursinį darbą įsegti Užduotį ir Sąžiningumo deklaraciją.

Kursinis darbas ginamas dalyko pratybų metu pradedant semestro 5 savaite. Vertinamas taikant dešimties balų vertinimo skalę, įvertinimas – 100%.

Valstybinis socialinis draudimas apima beveik visus Lietuvos gyventojus, todėl galima teigti, jog jis sudaro kone didžiausią socialinės apsaugos sistemos dalį. Didėlė dalis asmenų, kurie yra nedarbingi, vyresnio amžiaus ir auginantys vaikus, gauna šio draudimo mokamas išmokas.

Pagrindinis šio draudimo sistemos tikslas – garantuoti pajamas tiems asmenis, kurie neteko darbingumo dėl ligos, senatvės, motinystės, netekto darbingumo (invalidumo) ar kitais įstatyme numatytais atvejais, tačiau šie asmenys turi būti apdrausti.

Žinant tai, jog sistemoje nevyrauja jokios privilegijos ir teisės atskiroms socialinėms grupės arba tam tikrų profesijų atstovams, galima teigti, jog Valstybinis socialinis draudimas remiasi fundamentaliais solidarumo, universalumo ir kitais principais.

Valstybiniu socialniu draudimu dirbantys žmonės turi būti privalomai draudžiami. Jų socialinio draudimo išmokų dydis priklauso nuo to, kiek laiko ir kokio dydžio įmokos buvo mokamos.

Kiekviena įmonė turi įsipareigojimų – išskaičiuoti iš savo darbuotojų darbo užmokesčio 9 procentus valstybinio socialinio draudimo (santr. VSD) įmokas. Šios socialinio draudimo įmokos yra skiriamos į valstybinio socialinio draudimo biudžetą, kurį administruoja ir prižiūri „Sodra“. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse yra nustatyta įmokų mokėjimo tvarka. Iš darbuotojų darbo užmokesčio atsiminisuoja ne tik valstybinio socialinio draudimo įmokos, bet ir gyventojų pajamų mokestis. Iš savo lėšų, įmonė nuo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio moka įmokas, pagal socialinio draudimo tarifą, kuris yra 30,98 procentai. Šios įmokos taip pat yra mokamos į “Sodrą” ir prisideda prie įmonės sąnaudų.

Šio kursinio darbo uždaviniai – išnagrinėti įmokas sodrai teorinėje ir praktinėje dalyse, pateikti vykdomą įmokų “Sodrai” apskaitą, aptarti patį socialinį draudimą bei kitas artimas įmokas, kurias privalo mokėti įmonė už savo darbuotojus.

„Sodra“ – tai biudžetinė valstybės įstaiga, kuri administruoja socialinio draudimo fondą. Ji prižiūri, metodiškai koordinuoja, kontroliuoja, vadovauja ir užtikrina efektyvų ir kokybišką darbą tų teritorinių skyrių ir įstaigų, kurios yra jai pavaldžios. Pagrindinė funkcija – užtikrinti valstybinį socialinio draudimo reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

„Sodra“ – tai santrumpa iš „SOcialinis DRAudimas“.

Socialinio draudimo įmokos yra skaičiuojamos nuo apskaičiuoto apdraustojo darbo atlyginimo, kuris negali būti mažesnis už minimalų atlyginimą ar minimalų valandinį tarifą. Imokos pradedamos mokėti nuo tos dienos, nuo kurios pradedamas skaičiuoti darbo atlyginimas, o ne nuo tos dienos, kurią draudėjas įregistravo teritoriniuose skyriuose. (Valdas Jagminas ,,Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“)

Apdraustieji asmenys yra tie fiziniai asmenys, kurie yra apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu ir įmokas moka patys, arba už juos moka draudėjai.

Draudėjai yra visi juridiniai asmenys, jų atstovybės ir filialai bei fiziniai asmenys, mokantys valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Draudėjo lėšomis mokamos įmokos. Draudėjas (darbdavys) socialinio draudimo draudėjo įmokas moka iš savo lėšų, todėl jos yra laikomos sąnaudomis.

3. Nedarbo socialinis draudimas, kai draudžiama išmokoms, nustatytoms Nedarbo socialinio draudimo įstatyme.

MOKESČIAI NUO ATLYGINIMO IR JŲ DYDIS

Pagal galiojančius teisės aktus su darbo santykiais susijusios pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčių, valstybinio socialinio draudimo įmokomis ir įmokomis į Garantinį fondą. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas yra įpareigotas mokėti mokesčius nuo su darbo santykiais susijusių pajamų. Įmonę galima pavadinti asmeniu, kuris išskaičiuoja mokestį, o jo prievolė – išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokesčius ir sumokėti juos į biudžetą. Pats darbuotojas yra dalies mokesčių nuo su darbo santykiais susijusių pajamų mokėtojas. Tačiau būtent įmonė privalo išskaičiuoti tuos mokesčius iš darbuotojo darbo užmokesčio ir sumokėti į biudžetą ar į fondus. (Leidykla „Pačiolis“. „Buhalterinės apskaitos tvarkymas“)

  • Microsoft Word 203 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (4540 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Įmokų apskaita SODRA
    9 - 1 balsai (-ų)
Įmokų apskaita SODRA. (2015 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoku-apskaita-sodra.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 04:01
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo