Įmonės AB „Pieno žvaigždės“ analizė


Įmonės AB „Pieno žvaigždės“ analizė.

Darbo Uždaviniai:1. išanalizuoti ūkio subjekto 2009-2011metų laikotarpių veiklos rezultatus;2. apskaičiuoti ir įvertinti santykinius rodiklius;3. atlikti bankroto tikimybės tyrimus;4. paaiškinti gautus rezultatus, įvertinant veiklos efektyvumą ir įmonės finansinę būklę.

AB „Pieno žvaigždės“ sėkmingai užsiima pieno produktų projektavimui, kūrimu, gamyba ir pardavimais. Visi filialai nuo 2002 m. Atitinka ISO 9001 kokybės standartus. Šiuo metu gaminamas asortimentas siekia 500 prekių ženklų. Dėl dažno naujų prekių įvedimo į rinką įmonė traktuoja kaip pieno mados atstovė. Įmonėja dirba apie 2200 darbuotojų.

Pagal 2 lentelę, kurioje yra pateikiama horizontalioji bendrųjų pajamų ataskaitos analizė 2009-2011 metais galima pastebėti, jog 2009 metais įmonės AB „ Pieno žvaigždės“ pajamos buvo didesnės negu 2010 metai. 2009 metais pajamos siekė 622467 tūkst. Lt. Tuo tarpu lyginant 2010 ir 2011 metus įmonės pajamos išaugo net 80669 tūkst. Lt, kadangi 2010 metais įmonės pajamos buvo 620255 tūkst. Lt., o 2011 metais įmonės pajamos buvo 700924 tūkst. lt. Bendras pelnas 2010 metais buvo mažesnis už 2009 metais apskaičiuotą bendrą pelną 6547 tūkst. Lt. O 2011 metais bendras pelnas buvo didesnis 12730 tūkst. Lt. lyginant su 2010 metais. Per tiriamąjį laikotarpį įmonės AB „Pieno žvaigždės“ veiklos pelnas išaugo 4714 tūkst. Lt. , nors 2010 metai veiklos pelnas buvo sumėjąs 1848 tūkst. Lt. Ataskaitinių metų pelnas 2010 metais buvo didesnis 4005 Lt lyginant su 2009 metais, o 2011 metais dar išaugo 7115 tūkst. Lt. Per tiriamąjį laikotarpį ataskaitinkų metų pelnas išaugo 11120 tūkst. Lt.

Lyginant 2010-2011 metus galima teigti, jog įmonės turtas padidėjo, tai lėmė padidėjusios gautinos sumos, bei atsargos. Tuo tarpu įmonės skolos per 2010-2011 metus irgi padidėjo 6779 tūkst. Lt. Tai lėmė padidėjusios ilgalaikės skolos.

Per tiriamąjį laikotarpį įmonės turtas sumažėjo 1819 tūkst. Lt. Tai lėmė sumažėjąs ilgalaikis turtas. Įmonės įsipareigojimai taip pat sumažėjo 839 tūkst. Lt. Taigi galima teigti, kad įmonės turtas sumažėjo todėl, kad buvo dengiamos trumpalaikės skolos.

Taigi, pagal pateiktus duomenis matome, jog lyginant 2009 ir 2010 metų visi įmonės rodikliai sumažėjo, o tuo tarpu 2011 metais visi įmonės AB „Pieno žvaigždės“ rodikliai išaugo daugiau, negu buvo sumažėją 2010 metais. Todėl lyginant 2009-2011 metus galima teigti, jog įmonės rodikliai padidėjo, kas reiškia, jog įmonė tikslingai vygdo savo veiklą.

2010 metai įmonės viso turtą sudarė 58,83% ilgalaikio turto ir 40,36% trumpalaikio turto. 2010 metais akcininkų nuosavybė sudarė 45,13% vuso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų, trumpalaikės skolos sudarė 39,99%, o ilgalaikės skolos sudarė 14,88% viso skcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų. Lyginant 2009 ir 2010 metų įmonės AB „Pieno žvaigždės“ finansinės būklės ataskaitą galima teigti, kad įmonė 2010 metais didino savo trumpalaikio turto dalį bendrame turte, bei sumažėjo įmonės įsiskolinimai, kadangi padidėjo akcininkų nuosavybė.

2011 metai ilgalaikis turtas sudarė 54,34% viso turto, o trumpalaikis turtas sudarė 45,27%. 2011 metais akcininkų nuosavybė sudarė 44,34%, trumpalaikės skolos – 26,27%, ilgalaikės skolos – 29,39% viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų. Lyginant 2011 metus su praėjusiu laikotarpiu, galima teigti, kad 2011 metais ženkliai padidėjo ilgalaikių skolų dalis bendroje akcininkų nuosavybėje ir įsipareigojimuose, galima teigti, jog šį poveikį turėjo ilgalaikių paskolių ir kitų finansinių skolų išaugimas.

Pagal pateiktus lentelę (Nr.3) ir paveikslėlį (Nr.1) galima teigti, kad bendrasis pelningumas per 2009-2011 metus sumažėjo 1,24 %, kas reiškia, kad įmonės pagrindinės veiklos pelningumas sumažėjo. 2009-2011 metais veiklos pelningumas išaugo, kas parodo, jog įmonė sugeba kontroliuoti veiklos sąnaudas. Įmonės grynasis pelningumas per tiriamąjį laikotarpį išaugo, todėl įmonės pardavimų pelningumas išaugo. Kadangi rodiklis didėja, galima teigti, jog įmonė sukuria daug naujovių, kurios didina prekių konkurencingumą. Per tiriamąjį laikotarpį turto pelningumas išaugo, todėl galima teigti, jog įmonė AB „Pieno žvaigždės“ per pastaruosius metus sugeba vis pelningiau naudoti visą savo turtą. Kadangi per tiriamąjį laikotarpį įmonės nuosavo kapitalo pelningumas didėjo, galima teigti, jog 2009-2011 metais dividentai taip pat augo.

  • Microsoft Word 521 KB
  • 2015 m.
  • 31 puslapis (4434 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernesta
  • Įmonės AB „Pieno žvaigždės“ analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonės AB „Pieno žvaigždės“ analizė. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-ab-pieno-zvaigzdes-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 01:33
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo