Imonės analizė Žemaitijos pienas


Finansų praktikos ataskaita. Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas – AB “Žemaitijos pienas”.

Darbo tikslas – apskaičiuoti, palyginti ir įvertinti AB “Žemaitijos pienas” finansinius rodiklius ir pateikti analizės išvadas.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti ūkio subjekto pelningumo analizę;

Atlikti veiklos efektivumo analizę;

Atlikti mokumo rodiklių analizę ir bankroto tikimybės rodiklius;

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir AB “Žemaitijos pienas” finansinių rodiklių analizė.

Nuosavo kapitalo pelningumas parodo investicijų pelningumą. 2014 m. lyginant su 2008 m., abu metai vertinami nepatenkinamai, o lyginant su 2012 m. nuosavas kapitalas buvo vertinamas patenkinamai ir siekė 15,22 proc. Rodikliui įtakos turėjo įmonės finansinės skolos.

Viso turto apyvartumo koeficientas parodo, kaip efektyviai įmonė panaudoja turimą turtą. 2014 m. lyginant su 2008 m. sumažėjo 0,16 proc ir lyginant su 2012 m. sumažėjo 0,06 proc. Pagal statistikos departamento rodiklių vertinimo lygį, turto apyvartumas vertinamas labai gerai, visuose analizuojamuose metuose.

Ilgalaikio turto apyvartumas, 2014 m. lyginant su 2008 m. padidėjo 0,26 kartais, o 2014 m. lyginant su 2012 m. sumažėjo 1,17 karto. Bet kuriais metais rodiklis vertinamas gerai, bet daugiausia pajamų buvo uždirbta 2013 m.

Analizuojant sąnaudų lygio rodiklius pastebėjom, kad 2014 m. lyginant su 2012 m. pardavimo sąnaudų vienam pardavimo pajamų litui sudarė mažiausia proc. (81,9 proc), tam įtakos turėjo veiklos sąnaudų mažėjimas 65677,00 lt ir pardavimo pajamų didėjimas – 489659,00 lt.

Imonės analizė Žemaitijos pienas. (2016 m. Sausio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-analize-zemaitijos-pienas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:10