Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba


Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba Informacija apie įmonę. Tikslas. Taikymas. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas „ draudimo sutartys “. Pagrindiniai apskaitos standartai. Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo pagrindas. Veiklos tęstinumo principas. TAS „ Atsargos “. TAS „ Nekilnojamas turtas , įranga ir įrengimai “. TAS „ Nuoma “. TAS „ Išmokos darbuotojams “. Pastabos.


Informacija apie tai, kur galima susipažinti su ataskaitų rinkiniu bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

pateikti informaciją taip, kad būtų parodytos ir paaiškintos draudiko finansinėse ataskaitose dėl draudimo sutarčių atsirandančios sumos ir būtų padėta tokių finansinių ataskaitų informacijos vartotojams nustatyti draudimo sutarčių būsimųjų pinigų srautų sumas, periodiškumą ir neapibrėžtumą.

savo sudaromoms draudimo sutartims (įskaitant perdraudimo sutartis) ir turimoms perdraudimo sutartims;

Pagrindinė bendrovės veikla – sėdmaišių prekyba. Įmonėje dirba 10 darbuotojų.

Šios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS), priimtais taikymui Eropos Sąjungoje. Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.

2016 fianansinių metų ataskaitų rinkinys parengtas remiantis TAS 34 "Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys".

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys neatima visų atskleidimų, reikalaujamų metinių finnsinių ataskaitų rinkinyje.

Įmonė "Robis" suteikia nuolaidos, jeigu pirkėjas perka daugiau nei 1000 vnt. Kadangi šį mėnesį buvo parduota mažiau nei 1000 vnt. \ nuolaidos nebuvo suteiktos.

Įmonė anksčiau laikė savo pagrindinį apskaitos principą - kaupimo, o dabar pakeitė į pastovumo, nes nusprendė, kad svarbiausia teisingai taikyti apskaitos metodus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje buvo 120 000 eurų, o einamojoje mėnesio likutis - apie 141 000 eur. Daromos išvados, kad įmonė "Robis" per šį laikotarpį uždirbo daugiau.

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1337 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovita
  • Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba . (2017 m. Spalio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-apskaita-veiklos-pobudis-sedmaisiu-gamyba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 12:55
×