Įmonės asortimento analizė (2)


Santrauka. Summary. Įvadas. UAB bidvest, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Prekybos įmonės asortimento analizė teoriniu aspektu Prekių asortimento ir jo struktūros samprata. Prekių asortimento formavimo pricipai. Asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento valdymo strategijos. UAB „Bidvest“ asortimento formvimo analizė UAB „ Bidvest“ prekių asortimento struktūros analizė. UAB „Bidvest“ prekių asortimento formavimo ypatumai. UAB „ Bidvest“ asortimento valdymo strategijos. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Baigiamajame darbe išanalizavau UAB „ Bidvest“ turimą asortimentą. Tam tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant įvertinta prekių asortimento samprata, jos formavimo principai, išsiaiškintos asortimento formavimo strategijos, taip pat išanalizuotas UAB „Bidvest“ įmonės asortimentas, jo ypatumai, bei pasiūlyta įmonei tinkamiausia, prekių valdymo strategija.

Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje apžvelgta įmonės veikla, informacijos šaltiniai, bei tyrimų metodika. Antroje dalyje išsamiai nagrinėjami asortimento formavimo teoriniai aspektai, asortimento formavimo principai, bei strategijos. Asortimentu - galime vadinti prekių ir paslaugų rinkiniu, kuris sudarytas pagal tam tikrus principus ir požymius. Asortimento formavimą įtakoja vidinės aplinkos veiksniai tokie kaip stiprybių, bei silpnybių identifikavimas, vidinės aplinkos analizė, taipogi didelę įtaką turi išoriniai veiksniai tokie kaip vartotojų, konkurentų, rinkos analizė, bei galimybių ir grėsmių analizė.

Trečioje darbo dalyje yra analizuojamas darbo objekto – UAB „ Bidvest“ turimas asortimentas. Analizės metu buvo išsiaiškinta, kad įmonė savo baziniu asortimentu įvardija šaldytos žuvies, jūros gėrybių, bei šaldytų daržovių prekių grupes. Išsamiau aiškinantis UAB “Bidvest“ prekių linijų visumą, svarbu pažymėti, kad prekių linijos atspindi visą įmonės turimą ir valdomą prekių asortimentą.

Pagal atliktą analizę, galime teigti, kad plačios asortimento formavimo strategijos alternatyva, nagrinėjamai įmonei yra tinkamiausia strategija norint pateikti vartotojams platų, gilų ir harmoningą produktų asortimentą.

"Bidvest" assortments analysisVALENTAS ENDRIEKUSKlaipeda state CollegeThesis analyzed "Bidvest" available range. In order to achieve the objective to move the challenges to the implementation of the assessment of the range of products the concept, principles of its formation, highlighting the range of formation of the strategy, as well as analyzed "Bidvest" company range, its features, and the company offered the best approach, trade management strategy.This work consists of three parts. The first part reviews the company's activities, sources of information, and research methodology. The second part deals extensively with the range of forming the theoretical aspects, assortment design options and strategies. Assortments - we can call it a set of goods and services, which is made according to certain principles and attributes. Assortment formation influences internal environmental factors, such as the strengths and weaknesses identification, internal environment analysis, also heavily influenced by external factors such as consumers, competitors, market analysis, as well as opportunities and threats.The third part is the analysis of the work of the object - "Bidvest" available range. During the analysis, it was discovered that the company identifies its basic range of frozen fish, seafood, vegetables and frozen goods groups. Fully determine "Bidvest" product line a whole, it is important to note that the product line reflects the company's available and manageable range of products.According to the analysis carried out, we can say that the formation of a wide range of alternative strategies, the company concerned is the most appropriate strategy to provide consumers with a wide, deep and balanced range of products.The paper ends by discussing the goals set and presentation of findings.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 145 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (7860 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Įmonės asortimento analizė (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės asortimento analizė (2) . (2017 m. Birželio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-asortimento-analize-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 21:48
×