Įmonės atsargų valdymas ir poreikio skaičiavimas


Akcinės bendrovės ,, utenos trikotažas “ įmonės atsargų valdymas ir poreikio skaičiavimas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Atsargų apyvartumas ir valdymas. Atsargos , jų rūšys , tiekimo būdai , sandėliavimas. Įmonės atsargų rūšys. Atsargų apskaitos politika. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų optimalaus poreikio nustatymas. Medžiagų poreikio nustatymas. Nebaigtos gamybos optimalaus poreikio apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos ir prekių poreikis. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto finansavimo strategijų rūšys. Medžiagų įsigijimo , saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Ab „ utenos trikotažas „ atsargų valdymo analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Trumpalaikio turto horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „ Utenos trikotažas “ trumpalaikio turto horizontalioji analizė. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas iš viso. AB „ Utenos trikotažas “ trumpalaikio turto vertikalioji analizė. Rodikliai Lyginamieji svoriai. Įmonės atsargų apyvartumo apskaičiavimas. Ab “ utenos trikotažas “ atsargų valdymo tobulinimo galimybės. Informacijos šaltinių sąrašas. AB „ Utenos trikotažas “ balansas 2005m. Birželio 30d 2004m. Birželio 30d. Straipsniai 2005m. Birželio 30d 2004m. A ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas , iš viso. B Trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas , iš viso. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas , iš viso. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Ilgalaikės paskolos. Lizingo finansinės nuomos įsipareigojimai. Dotacijos ir subsidijos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai , iš viso. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai , iš viso. AB „ Utenos trikotažas “ pelno nuostolių ataskaita birželio 30d 2004m. Birželio 30d.


Kiekviena įmonė turi savo trumpalaikį turtą, kuris reikalingas veiklai plėtoti. Trumpalaikis turtas - tai turtas, kuris įmonės gyvavimo laikotarpyje naudojamas ne ilgiau, kaip vienerius finansinius metus. Trumpalaikis turtas yra vienas iš būtiniausių įmonės gamybos išteklių, be kurių įmonė negalėtų plėtoti savo gamybinės veiklos. Šis turtas kvalifikuojamas pagal tam tikras šio turto grupes:

Įmonės turimas trumpalaikis turtas įtakoja jos finansinę būklę, veiklos pelningumą. Norint, kad įmonė dirbtų normaliai, turi tūrėti gamybinių atsargų. Į jas yra investuojami pinigai, tad svarbu šias atsargas naudoti efektyviai. Pinigų investavimas į atsargas sumažina turimų įmonėje pinigų sumas, kurie yra skiriami trumpalaikiams įsiskolinimams apmokėti. Kai per mažai investuojama, mažas atsargų kiekis sutrikdo normalų veiklos ciklą.

Darbo objektas : AB „ Utenos trikotažas“ atsargų valdymas.

Darbo tikslas : Išsiaiškinti, koks yra įmonėje atsargų valdymas.

Darbo uždaviniai :

Išanalizuoti atsargas.

Išanalizuoti, kas laikoma veiklos ciklu.

AB “Utenos trikotažas” misija.

AB “Utenos trikotažas” siekiai.

Išanalizuoti trumpalaikio turto analize.

Įmonės savininkai investuodami pinigus į atsargas, sumažina turimas pinigų sumas, kurie yra skirti trumpalaikiams įsipareigojimams apmokėti. Turėdama per mažą atsargų kiekį, ji gali sutrikdyti savo veiklos ciklą. Kad sprendimai būtų atliekami efektyviai turime apskaičiuoti atsargų apyvartumo periodo trukmę ir apyvartumo rodiklius.

Svarbu žinoti, kad atsargų apyvartų skaičius per metus rodo, kiek kartų per metus keičiasi atsargos-tarkime kiek kartų mes jas parduosime, ir vėl atkursime.

Štai greitas apyvartumas rodo, kad yra geras atsargų tvarkymas, kadangi tuomet įmonei jų reikia mažiau. Taip mažiau investuojama, atsargos geriau naudojamos ir kontroliuojamos. Nereikia ilgo laikotarpio jų sandėliavimui. Kai sudarome mažesnes atsargas, sumažiname išlaidas draudimui ir mokesčiams. Tačiau greitas apyvartumas turi ir trūkumų. Sudarant mažesnį atsargų kiekį, įmonė gali jų pritrūkti normaliai jos veiklai plėtoti. Kai atsargų apyvartumas lėtas-reiškia blogą valdymo požymį. Nes investuojant per daug-„atitraukiame“ pinigus, kuriuos galėtume panaudoti kitiems tikslams. Tačiau sumažėjęs atsargų apyvartumas įmonei yra teigiamas ar neigiamas, čia priklauso nuo jos iškeltų tikslų. Tada aiškinamasi, ar jų padidėjimas susijęs su didesnėmis pardavimų apimtimis, o gal tiesiog per mažai dėmesio skiriama jų valdymui.

Debitorinis įsiskolinimas, atsargų lygis priklauso nuo pardavimų. Atsargos įgyjamos iki pardavimo, o debitorinis įsiskolinimas susidaro po pardavimo.

Atsargos reikalingos tuomet, kai gamyba nuolatos naudojasi sandėlyje sukauptomis atsargomis.

Einamąsias-jos tenkina einamąjį gamybos poreikį tarp eilinių tiekimų. Šių atsargų dydis priklauso nuo medžiagos vidutinės paros sunaudojimo normos, tiekimo periodo.

Paruošiamąsias-tai gamybinės atsargos dalis gamybai aprūpinti, kai gaunamas medžiagas reikia paruošti gamybiniam vartojimui .

Draustines-jos skiriamos gamybai aprūpinti medžiagomis, kai nukrypstama nuo planuotų jų tiekimo, vartojimo sąlygų.

Atsargos - tai viena iš įmonės investicijų formų. Kiekviena organizacija norėdama dirbti pelningai privalo turėti gamybinių atsargų. Į atsargas investuojamos lėšos, tad gamybinės paskirties atsargas būtina naudoti efektyviai. Kai netolygiai jomis apsirūpina įmonės-atsiranda atsargų trūkumas ,ar perteklius.

Daugelis įmonių linkusios turėti atsargų laikymo išlaidų, norėdamos užtikrinti operacijų nenutrūkstamumą. Taigi pagrindinis atsargų kontrolės tikslas-nuolat palaikyti nenutrūkstamą gamybą bei mažinti atsargų laikymo išlaidas:

Užtikrinti reikiamą žaliavų tiekimą gamybai.

Užtikrinti pagamintų prekių laikymą išsiuntimui.

Kontroliuoti grynuosius pinigus, kurie yra įšaldyti atsargose.

Kad užtikrintume tolygų gamybos procesą, būtiną turėti tam tikrų medžiagų atsargų, kitaip tariant gamybinių atsargų. Tai žaliavų, medžiagų, pagalbinių medžiagų, komplektinių detalių kiekiai įmonės sandėlyje, kurie yra dar neperduoti į gamybos procesą.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6145 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Įmonės atsargų valdymas ir poreikio skaičiavimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Įmonės atsargų valdymas ir poreikio skaičiavimas. (2016 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-atsargu-valdymas-ir-poreikio-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:25
×