Įmonės auditas savarankiškas darbas


Įvadas. Nuosavo kapitalo audito programa. Uab ,,ALTA” rizikos įvertinimas. Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas. Uab ,,ALTA“ finansinės būklės įvertinimas. Laiškas vadovybei. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Išvados.

Patikrinti įmonės įstatinio kapitalo suformavimą. Ar pilnai suformuotas, kokiu būdu buvo formuojamas įstatinis kapitalas, ar tai buvo teisingai dokumentuota ir atspindėta apskaitoje. Ar apskaitoje tinkamai įregistruotos dar neapmokėtos akcijos.

Peržiūrėti akcininkų sprendimus dėl rezervų suformavimo - ar laikomasi LR AB įstatymo reikalavimų, ar įmonės apskaitoje tinkamai įregistruoti akcininkų sprendimai dėl rezervų.

Peržiūrėti akcininkų sprendimus dėl pelno paskirstymo - ar laikomasi LR AB įstatymo reikalavimų, ar tinkamai atspindėti apskaitoje tokie sprendimai.

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai savininkų nuosavybė atspindėta metinėje finansinėje atskaitomybėje, ar pakankamai atskleisti kiti įvykiai, susiję su apsikeitimais savininkų nuosavybėje.

Patikrinti, at teisingai ir pakankamai nuosavas kapitalas, dotacijos, subsidijos atspindėti metinėje finansinėje atskaitomybėje

Bendrasis pardavimų pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatus apibūdinančių pelningumo rodiklių. Bendrojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Šis rodiklis leidžia lengvai palyginti konkurentų veiklos rezultatus. Žemas rodiklio dydis gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus. Šio rodiklio kitimo ribos yra 10-35 procentai. Rodiklio lygis žemesnis nei 10 procentų ,rodo ,kad įmonės patiria ūkininkavimo išlaidų sunkumų ; didesnis nei 35 proc. ,rodo didelį pelningumą. UAB “ALTA” bendrasis pardavimų pelningumas yra 24,78 o tai yra priskiriama prie vidutinio rodiklio, kuris nusako, kad įmonė sugeba kontroliuoti parduotų prekių savikainą.

Turto pelningumo rodiklis yra populiarus ir kartu lengvai suprantamas rodiklis, kuris parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno, kuris yra vienas iš populiariausių įmonės vertinimo dydžių. Norint jį suskaičiuoti reikia grynąjį pelną padalinti iš turto. Dėl jo reikšmės vyrauja nuomonė, kad žemesnis nei 5% ar 8% turto pelningumas nėra tinkamas. Tačiau reikia žinoti, kad tam tikrose veiklos šakose (ypač susijusiose su ženkliu kapitalo poreikiu) šis rodiklis gali siekti 1.5% ir toks gali būti laikomas priimtinu. Todėl lyginti galima įmones veikiančias panašaus pelningumo šakose. UAB “Alta” šis rodiklis yra aukštas – net 26,27%. Tai reiškia, kad įmonė gerai valdo savo turtą. Priklausomai nuo turimo turto sudėties, rekomenduojama atskirai vertinti ilgalaikio arba trumpalaikio turto pelningumus.

Ilgalaikio turto pelningumas parodo kaip gerai yra naudojamas ilgalaikis turtas. UAB “Altoje” šis rodiklis yra 45%, kuris kaip ir turto pelningumo rodiklis parodo, kad įmonės ilgalaikis turtas yra gerai valdomas

Trumpalaikio turto pelningumas rodo, kiek pelno per metus uždirbama iš trumpalaikio turto. UAB “Altos” trumpalaikis turto pelningumas yra 62,26%.Šie rodikliai parodo, kaip bendrovės vadovai geba racionaliai panaudoti turtą: visą, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei gauti pelną nepriklausomai nuo to, ar nuosavybė yra kreditorių ar akcininkų. Turto grąžos rodiklis rodo visų bendrovės išteklių panaudojimo efektyvumą. 

Įsiskolinimo koeficientas parodo, kad 66,19% įmonės turto yra finansuojama skolintomis lėšomis. UAB “Altos” įsiskolinimo koeficientas yra 0,66

UAB “Alta” turto struktūros koeficientas yra 42,20, kuris rodo, kad 42,20% įmonės turto yra trumpalaikis turtas.

UAB “Altos” turto apyvartumas yra 2,27, kuris paslaugų prekybos įmonei yra nepatenkinamas.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3227 žodžiai)
  • Kolegija
  • Audrius
  • Įmonės auditas savarankiškas darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės auditas savarankiškas darbas. (2015 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-auditas-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:43
×