Imonės buhalterinė apskaita


Sąskaitų korespondencija apskaita. Sąskaitų korespondencija apskaitoje. Buhalteriniu saskaitu korespondencijos. Buhalterijos baigiamoji praktika uab. Buhalterinėje apskaitoje kortelės. Všį pinigu banke ir kasoje apskaita. Buhalterines apskaitos referatas. Apskaitos dokumentai pagal korespondencijas. Buhalterinių sąskaitų korespondencija. Buhalterinės apskaitos sąskaitų korespondencijos paskutinei ataskaitinių metų dienai.

Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „orchidėja“ balansas. Priedai. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Įmonės uab „orchidėja“ atsargų apskaitos kortelės. Ilgalaikio turto. Apskaitos kortelė. Mokėjimo pavedimas nr. Sąskaita – faktūra nr. Kasos pajamų orderis.

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinė apskaitos paskirtis - pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems įmonės apskaita vedama vadovaujantis veiklos tęstinumo, bei periodiškumo kaupimo principais. Pagrindinė apskaitos lygybė įgyvendinama sąskaitų sistemoje dvejybinio įrašo būdu. Apskaitos politika vedama pagal vidinį įmonės reglamentą, kuriame numatytos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Pagal šį reglamentą vyr. Buhalteris atsako už tikrą ir teisingą duomenų atvaizdavimą finansinėje apskaitoje, apskaitos vedimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku, kaip reikalauja verslo apskaitos standartai, lr įstatymai ir norminiai aktai. Įmonės vadovas atsako už įmonės veiklos, tame tarpe ir finansinės apskaitos organizavimą. Bendrovės vadovas tvirtina asmenų turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus ir finansinę ailgalaikis turtas – turtas priskiriamas ilgalaikiam, kai jo vertė didesnė kaip 500,00 lt ir jo tarnavimo laikas ilgesnis negu metai. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitoje apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas – turto įsigijimo savikainos paskirstymas atėmus likvidacinę vertę, kuri negali būti daugiau kaip 10% įsigijimo vertės ir nemažiau kagrynieji pinigai ir jų ekvivalentai – įmonės grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Užsienio valiuta – operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus oficialiu tos dienos Lietuvos banko nustatytu kursu. Atsiradęs pelnas arba nuostolis dėl valiutų kursų pasikeitimų registruojamas kaip finansinės veiklos pelnas arba mokesčiai – įmonė apskaičiuoja pelno mokestį pagal mokestines pajamas, apskaičiuotas pagal, Lietuvos mokesčių norminių aktų, reikalavimus. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos pagal pelno mokesčio normą, kuri galioja ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Pelno mokesčio norma – 15%.

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka: darbo užmokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną (jei paskutinė mėnesio diena šeštadienis ar sekmadienis, atlyginimas mokamas penktadienį) už einamą mėnesį. Darbo užmokestis pervedamas į darbuotojų sąskaitas banke.

  • Microsoft Word 134 KB
  • 2012 m.
  • 40 puslapių (5069 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indre
  • Imonės buhalterinė apskaita
    9 - 1 balsai (-ų)
Imonės buhalterinė apskaita. (2011 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 10 d. 21:03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo