Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė


Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio apskaita ir dokumentai. Darbo užmokesčio analizės metodika. UAB „Xxx“ darbo užmokesčio analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB „XXX“ veiklos apibūdinimas. UAB „XXX“ darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita. UAB „XXX“ darbo užmokesčio apskaičiavimas. UAB „XXX“ darbo užmokesčio registravimas apskaitoje. UAB „XXX“ darbo užmokesčio analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Anotation. Priedai.


Darbo užmokestis priklauso ir nuo užimamų pareigų. Juo aukštesnės pareigos, juo didesnis atlyginimų skirtumas. Kai kuriose ES šalyse vadovaujamas pareigas einančių moterų vidutinis atlyginimas tesudaro du trečdalius vadovų vyrų atlyginimo. 10 proc. daugiausia uždirbančių moterų ES šalyse atlyginimas vidutiniškai 35 proc. mažesnis nei 10 proc. daugiausia uždirbančių vyrų. „Dažniau reikalaukite, tada ir gausite daugiau“. (C. Topf, 2005)

Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „XXX“ darbo užmokesčio apskaitą ir atlikti darbo užmokesčio analizę.

Darbo užmokestis tiesiogine prasme reiškia santykius tarp darbdavio ir dirbančiojo. (O. Gudaitienė, 2008).

Darbo užmokestis – mokamas už atliktą darbą darbuotojui, dažniausiai paskaičiuojamas už dirbtas valandas. (A DictionaryofAccounting, 2010)

Vienetinė darbo užmokesčio apskaičiavimo forma (apmokėjimas už atliktas operacijas arba pagamintus gaminius).

Vienetinė darbo užmokesčio forma skatina darbuotojus kuo daugiau pagaminti gaminių arba suteikti paslaugų, t.y. skatina didinti darbo rezultatyvumą, o ne gerinti jo kokybę. Tuo tarpu rinkos sąlygomis reikia itin kokybiškų produktų tiek, kiek įmonė turi užsakymų, kad patenkintų klientų poreikius. Ekonomiškai ypač netikslinga pagaminti daug pusgaminių įvairių procesų operacijose ir kaupti jų atsargas sandėliuose. Taip įšaldomas apyvartinis kapitalas, todėl tenka jį didinti, be to, reikalingi sandėliai.

Įmonės vadovo įsakymas.Įsakyme nurodomas dokumento sudarytojo pavadinimas, įsakymo pavadinimas, įsakymo data, numeris, sprendimas. Nurodoma ką, nuo kada, kokioms pareigoms yra priimamas į darbą asmuo.

Įsakyme priimti į darbą turi būti įrašytas darbo užmokestis. Jeigu numatomas išbandymo laikotarpis, ši sąlyga ir trukmė turi būti nurodytas.

Įsakymo data - jo pasirašymo data. Įsakymai numeruojami iš eilės. Registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir įsakymo eilės numeris.

Darbo užmokesčio žiniaraštis naudojamas visiems įmonės darbuotojams apskaičiuotiems atlyginimams ir kitoms išmokoms susumuoti bei įstatymų numatytiems mokesčiams išskaičiuoti. Suvestinėje apskaičiuojama bendra mokėtinų atlyginimų suma ir iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuotų gyventojų pajamų mokesčio bei Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma. Vėliau, remiantis Darbo užmokesčio žiniaraščiu, apskaitos registruose užfiksuojami mokėtini atlyginimai, kiti dėl to atsiradę įsipareigojimai, pripažintos atlyginimų sąnaudos (Pačiolis, 2012).

Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis naudojamas darbuotojams išmokėto avanso ar atlyginimo sumoms dokumentuoti. Duomenys į Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštį perkeliami iš darbuotojų Asmens sąskaitų arba Darbo užmokesčio žiniaraščio. Jame fiksuojamas tik pinigų išmokėjimo faktas. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai dažniausiai sudaromi kiekvienam įmonės padaliniui atskirai. Pagal žiniaraštį įmonės vadovas ir vyr. buhalteris patvirtina darbuotojams mokėtiną bendrą atlyginimų sumą. Asmeniškai gavę pinigus pasirašyti žiniaraštį gali tie darbuotojai, kurie pagal darbo pobūdį žino informaciją apie kitų darbuotojų darbo užmokestį ir yra pasirašę konfidencialumo susitarimą. Todėl darbuotojams atlyginimai išmokami kiekvienam asmeniškai grynais pinigais arba į sąskaitas bankuose. Neišmokėti atlyginimai žiniaraštyje pažymimi žodžiu Deponuota ir perkeliami į Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinę.

Klaidos Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštyje yra netaisomos. Neteisingai užpildytas žiniaraštis yra perrašomas (Pačiolis, 2012).

Priskaičiuojant darbo užmokestį, įmonių buhalteriams nepakanka tik piniginio atlygio priskaičiavimo dokumentų. Pirmiausia Darbo sutartyje sutariama darbo apmokėjimo forma ir atlygio dydis. Turi būti vedama kiekvieno darbuotojo tiksli darbo laiko apskaita, atskirai pažymint darbą nakties metu, poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą pavojingomis ar kenksmingomis sąlygomis. Galiausiai, prieš skaičiuojant darbo užmokestį, reikia peržiūrėti vadovo įsakymus ar kitus tvarkomuosius dokumentus, patikrinti, ar darbuotojas nebuvo skirtos premijos, pašalpos, dovanos ir kitokios išmokos, prilyginamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, ar buvo darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, už kuriuos ligos pašalpą privalo mokėti darbdavys. Pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenis, vienetinio darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, vadovo įsakymus, buhalterines pažymas ir kitus dokumentus suskaičiuojamas konkretaus laikotarpio darbo užmokestis. Šis atlyginimas dar turi būti apmokestintas gyventojų pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis. Likusi mokėtina darbo užmokesčio dalis priklauso darbuotojui. Atsižvelgiant į atlyginimo išmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais ar banko pavedimu – gali būti pasirenkami ir skirtingi atlyginimo išmokėjimo dokumentai (Pačiolis, 2012).

  • Microsoft Word 224 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 44 puslapiai (10420 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sandra
  • Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė
    9 - 1 balsai (-ų)
Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė. (2017 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-darbo-uzmokescio-apskaita-ir-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 11 d. 04:09
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo