Įmonės darbuotojų draudimas: rizikos, draudžiamieji įvykiai ir draudimo dokumentai


Daudimo referatas. Įvadas. Draudimo samprata bei draudimo rizikos. Įmonės darbuotojų draudimas. Darbuotojų gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo dokumentai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Darbo objektas – Įmonės darbuotojų draudimas.

Darbo tikslas – Išanalizuoti įmonės darbuotojų draudimo rizikas, draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius ir draudimo dokumentus.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti įmonės darbuotojų draudimą ir jos rūšis.

Aptarti darbuotojų draudimo rizikas, draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius, draudimo dokumentus.

Pasak A. Lezgovko (2010) draudimas – tai procesas, kurio metu vieno fizinio ar juridinio asmens rizika pasidalijama su kitais asmenimis. Draudėjai moka draudimo įmokas draudimo įmonei, ir jei apsidraudęs asmuo patiria numatytą sutartyje nelaimingą atsitikimą, kitų apsidraudusiųjų asmenų sumokėtų įmokų dalis naudojama draudimo išmokoms ar kompensacijoms išmokėti. Taip pat draudimas yra ir ekonominė kategorija, kuri glaudžiai susijusi su finansų kategorija. Draudimas taip pat yra glaudžiai susijęs ir su civiline teisine atsakomybe. Jis atsirado kaip kompensacija tuo atveju, kai atsakomybės klausimas visiškai nekildavo arba visiškai galiojančios teisinės nuostatos žalą padariusiojo atsakomybę iš esmės susiaurindavo arba visiškai panaikindavo.

Taip pat anot A. Lezgovko (2010) rizika - tai ekonominė kategorija. Rizika – tai įvykis, kuris gali įvykti. O gali ir neįvykti. Įvykus tokiam įvykiui galimi trys ekonominiai rezultatai: neigiamas, kai yra pralaimėjimas, žala ar nuostolis, nulinis ir teigiamas, kai yra išlošiama, nauda ar pelnas. Taip pat rizika – tai veiksmas su laimingos baigties tikimybe pagal principą ,,pavyks – nepavyks“. Tačiau rizikos galima išvengti, t.y. tiesiog atsisakyti su rizika susijusių dalykų. Draudimo rizikos yra skirstomos į grynąją ir spekuliatyviąją, bendrąją ir ypatingąją ir į finansinę ir nefinansinę. Grynoji rizika - tai draudiminė rizika, kurios pasekmės, įvykus tam tikriems įvykiams, visada atneša nuostolių. Spekuliatyvioji rizika yra priešinga grynajai rizikai. Ji atsiranda tada, kai galutinis įvykis gali būti ir sėkmingas, ir nesėkmingas. Bendroji rizika – tai tokia rizika, kurios priežastys nepriklauso nuo individų grupės kontrolės, o jų pasekmės veikia atvirkščiai – dideles žmonių grupes arba visą visuomenę: žemės drebėjimai , potvyniai, vulkanų išsiveržimai ir kiti gamtos stichijų ir socialiniai pasikeitimai – politinė intervencija, karas, infliacija, aukštas nedarbo lygis bei kiti visuomeniniai pavojai. Ypatingoji rizika yra individualizuota ir pagal priežastis, ir pagal pasekmes. Tai ugnies, stichinių nelaimių, vagysčių, mirties ir nelaimingų atsitikimų bei kitos rizikos. Finansinė rizika yra tokia rizika, dėl kurios patirtas pasekmes galima įvertinti pinigais. Nefinansinė rizika yra tokia rizika, dėl kurios patirtų pasekmių negalima įvertinti pinigais. Nuostolis dėl tokios rizikos matuojamas moraliniai kriterijais.

Remiantis darbuotojų draudimo taisyklėmis draudimo sutartis yra sudaroma tarp draudiko ir draudėjo. Darbuotojų draudimas – finansinė parama tiek verslui, tiek įmonės darbuotojui. Draudimo metu su draudėju yra susiję draudėjo darbuotojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį bei draudėjo valdybos nariai. Taip pat ir asmenys, kuriems draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo užtikrinti apdraustojo saugumą, rūpintis juo, jų darbuotojai ir valdybos nariai. Draudimo objektas yra turtinis interesas, kuris susijęs su apdraustojo sveikatos sutrikimu ir mirtimi dėl nelaimingo atsitikimo ir nelaimingo atsitikimo darbo metu. Darbo metu darbuotojai gali patirti įvairius nelaimingus atsitikimus. Nelaimingas atsitikimas darbo metu tai su apdraustojo darbu ar kelione į darbą ar iš darbo susijęs, konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje įvykęs staigus, netikėtas įvykis, sukėlęs apdraustojo kūno sužalojimą, sveikatos sutrikimą dėl kūno sužalojimo ar mirtį dėl kūno sužalojimo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo tyrimą, ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo. Įmonės darbuotojai yra draudžiami: gyvybės draudimu bei draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų.

  • Draudimas Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Reda
  • 16 puslapių (3334 žodžiai)
  • Daudimo referatai
  • Microsoft Word 43 KB
  • Įmonės darbuotojų draudimas: rizikos, draudžiamieji įvykiai ir draudimo dokumentai
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės darbuotojų draudimas: rizikos, draudžiamieji įvykiai ir draudimo dokumentai. (2016 m. Sausio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-darbuotoju-draudimas-rizikos-draudziamieji-ivykiai-ir-draudimo-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:28