Įmonės darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimą proceso analizė


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Įmonės darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimą procesą teorijos analizė. Priežastys sąlygojančios darbuotojų įtraukimą. Valdymo metodų analizė. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodai ir jų pritaikymas. Uab ,,vvarff“ laikraštis ,,telšių žinios“ darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų proceso praktinė analizė. Priežastys sąlygojančios darbuotojų įtraukimą i sprendimų priėmimą ,,Telšių žiniose“. Uab ,, VVARFF“ laikraštis ,,Telšių žinios“ įmonės darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą metodai, pritaikymas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas išanalizuoti įmonės darbuotojų įtraukimą į priimamus sprendimus. Tai ypač svarbu, kad įmonė sugebėtų dirbti darniai, siektų bendrų tikslų, darbdavys suprastų darbuotoją.

Teorinėje dalyje, naudojat įvairius literatūros šaltinius, bus atskleista įtraukimo priežastys, metodai, naudojimas. Išskyriau pagrindines problemas, kodėl nevisose įmonėse darbuotojai jaučiasi įtraukti į sprendimų priėmimą, kokių vadovo žinių ir kompetencijų reikia norint sugebėti skatinti darbuotojus dalyvauti įmonės veikloje. Pagal teorines žinias, mano įmonės kurioje atlikau praktiką, vadovui stigo darnumo su įmonės darbuotojais, nevisada jis būdavo teisus, bei taikė mažai motyvavimo priemonių.

Praktinė analizė ir mano sudarytas įmonės darbuotojams klausimynas, leido labiau suprasti, kaip darbuotojai jaučiasi įmonėje, ar jie dažnai būna įtraukiami į sprendimų priėmimą, atsiskleidi ir kai kurie įmonės veiklos minusai. Įmonės darbuotojai ne visada jautėsi įtraukti į sprendimų priėmimą, nors daugumą darbuotojų jautėsi įmonės dalimi ir turėjo nemažą galimybę išsisakyti, bei pateikti savo pasiūlimus idėjas. Įmonėje darbuotojų nedaug, todėl beveik kiekvienas galėjo teisiogiai krieptis į įmonės vadovą, bet kaip apklausa parodė įmonėje stigo darbuotojų susirinkimų bei posėdžių, kur visi darbuotjai galėtų aptarti priimtus sprendimus. Stebėjimo metu įmonėje, galėčiau vadovei pasiūlyti dažniau priimant sprendimus kliautis ir daugumos darbuotojų nuomone, ne tik savo. Dažniausiai rengti balsavimus. Pagal mano sudaryta apklausos rezultatus ir stebimą įmonėje, buvo galima pamatyti, kad įmonės darbuotojų santykiai yra šilti, todėl jų darbo rezultatai gerėja, jie dažnai bendrauja vienas su kitu, tai padeda išleisti galutinį produktą kokybišką.

Kursinio darbo pabaigoje, padariau išvadas, kurias pateikiau ir įmonės vadovei(redaktorei), suformulavau keletą pasiūlymų, kurie turėtų padėti, mano praktikos vietos veiklai. Vadovė turėtų dažniau rengti posėdžius, išsiklausyti į darbuotojų pasiūlymus.

Temos aktualumas. Šiuo metu dauguma įmonės veiklų remiasi tam tikromis vadybos funkcijomis. Pasak P.Drucker ,,Nėra skurstančių įmonių, yra tik blogai valdomos įmonės(kraštai)...“ Keletą iš svarbiausių vadybos funkcijų pabrėkščiau vadovavimą , personalo vadybą ir sprendimų priėmimą. Vadovavimas- poveikis organizacijos dalyvių veiklai(ar elgsenai) ją nukreipiant . apribojant bei skatinant. Personalas ir jo vadyba- visose įmonės procesuose dalyvauja žmogus, kuriant naujus gaminius, priimant sprendimus. Todėl yra labai svarbu mokėti vadovauti personalui ir sugebėti atskleisti geriausias darbuotojų savybes. Sprendimų priėmimas- kiekviena dieną įmonės susiduria su sprendimais, kuriuos kartais reikia priimti greitai, todėl labai svarbu įmonėms mokėti priimti teisingus sprendimus, išklausyti darbuotojų nuomonę ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą, tik taip įmonė galės dirbti sėkmingai. ,, Telšių žiniose“ darbuotojų nėra daug, todėl ypač aktualu išklausyti kiekvieno darbuotojo siūlimus, idėjas, bei įtraukti juos į sprendimų priėmimą, taip įmonėn gali pasiekti maksimalių rezultatų, bei išvegti darbuotojų nepasitenkinimo darbu, darbo sąlygomis.

Problematika. Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia įmonę stovėti vietoje. Todėl labai svarbu, kad vadovas sugebėtų ,,išspausti“ iš darbuotojo jo geriausias savybes, kad darbuotojas atliktu ne tik jam paskirtus darbus, bet ir dalyvautų įmonės socialiniame gyvenime, sprendimų priėmime, pasidalintų naujomis idėjomis, pasiūlymais. Mano analizuojamoje įmonėje, didžiause įtaka, bei galutinius taškus sprendimuose priima vadovė, o tai kartais sukelia darbuotojų nepasitenkinimą, kai kuriais priimamais sprendimais.Įmonėje nėra dažnai rengiami susirinkimai bei posėdžiai, todėl darbuotjai kartais neturi galimybės išsakyti savo siūlymų.

Darbo objektas. UAB ,,VVARF“ laikraščio ,,Telšių žinios“ įmonės darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą

Darbo tikslas- išanalizuoti sprendimų priėmimą ir darbuotojų įtraukimą laikraštyje ,,Telšių žinios“

Darbo uždaviniai:

1.Išnagrinėti priežastis sąlygojančias darbuotojų įtraukimą, valdymo metodus bei jų pritaikymą teoriškai

2. Išnagrinėti priežastis salygojančias įmonės darbuotojų įtraukimą į sprendimų priėmimą ,,Telšių žiniose“

3. Išanalizuoti įmonės darbuotojų įtraukimą į sprendimų priėmimą metodus ir jų pritaikymą ,, Telšių žiniose“

Darbo metodai. Mokslinės literatūros palyginamoji analizė, kritinis palyginimas, vertinimas, įmonės darbuotojų apklausa, įmonės veiklos stebėjimas, vertinimas.

Stoškus S. ir Beržinskienė D., Vadyba, 2005 knygoje, padės suprasti svarbiausius vadybos terminus, jų apsektus, panaudojimą

Petukienė E., Valdymo metodai ir stiliai,2003 knygoje, bus atskleisti pagrindiniai valdymo metodai, padės suprasti, kaip vadovai turi įtraukti ir motyvuoti savo darbuotojus.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 562 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5117 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vika
  • Įmonės darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimą proceso analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimą proceso analizė. (2015 m. Birželio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-darbuotoju-itraukimas-i-valdymo-sprendimu-priemima-proceso-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:08
×