Įmonės „Detalija“ veiklos ekonominė analizė


Įvadas. Praktinė – tiriamoji dalis. Įmonės kitų metų gamybos apimtis ir mastas. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai įvykdyti. Per metus įsigyti būtinų medžiagų kiekis. Einamosios maksimalios medžiagų atsargos ir vieno medžiagų tiekimo vertė. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis ir gamybos programai įgyvendinti reikalingas pagrindinių darbininkų darbo laikas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienai detalei. Tiesioginės darbo apmokėjimo išlaidos. Tiesioginės medžiagų išlaidos. Gamyboje naudojamų įrenginių metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir jai skirtų patalpų apšvietimui metams, bei tam reikalinga išlaidų suma. Bendros ir tenkančios kiekvienai detalei įmonės metų netiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvienos detalės gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Įmonės mėnesio veiklos sąnaudos. Kitų metų pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas ir lūžio taškas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – apskaičiuoti ir atlikti įmonės „Detalija“ veiklos ekonominę analizę siekiant rasti galimybes sumažinti išlaidas ir padidinti pelningumą.

Per laikotarpį planuojamas pagaminti gaminių skaičius apskaičiuojamas taip: iš planuojamo parduoti gaminių kiekio atimami pagamintų gaminių likučiai laikotarpio pradžioje ir pridedami planuojami pagaminti gaminių likučiai laikotarpio pabaigoje.

Atsižvelgiant į užduotyje pateiktą informaciją, teigiame, kad gamybos mastas yra tokio pat dydžio kaip gamybos apimtis.

1.4. Einamosios maksimalios medžiagų atsargos ir vieno medžiagų tiekimo vertė

Pagrindinių darbininkų poreikis detalės gamybos tam tikrai operacijai apskaičiuojamas tos detalės gamybos apimtį (natūriniais vienetais) dauginant iš laiko normos (val.) ir dalijant iš vieno darbininko planinio efektyvaus darbo laiko fondo (val.) ir planuojamo išdirbio normų įvykdymo koeficiento sandaugos:

Bendras pagrindinių darbininkų poreikis abiejų detalių gamybos visoms operacijoms apskaičiuojamas sudedant pagrindinių darbininkų poreikius kiekvienos detalės gamybos kiekvienai operacijai.

Vieno darbininko planinis efektyvus darbo laiko fondas apskaičiuojamas iš įmonės darbo dienų per metus atimant darbuotojų kasmetinių atostogų trukmę (darbo dienomis) ir neatvykimus į darbą dėl ligos ir kitų priežasčių, bei gautą rezultatą dauginant iš pamainos trukmės (valandomis). Šiems skaičiavimams reikalingus duomenis imame iš užduoties.

Užduotyje nurodyta, kad pagalbiniai darbininkai sudaro 8 proc. pagrindinių darbininkų skaičiaus.

Detalės gamybos tam tikrai operacijai reikalingas pagrindinių darbininkų darbo laikas (val.) apskaičiuojamas laiko normą dauginant iš gamybos apimties. Gamybos programai įgyvendinti reikalingas pagrindinių darbininkų darbo laikas (val.) apskaičiuojamas sudedant abiejų detalių visoms operacijoms atlikti reikalingą pagrindinių darbininkų darbo laiką.

Nustatyta, kad įmonės „Detalija“ pagrindinių darbininkų poreikis yra 42 žmonės, o pagalbinių – 4 žmonės. Gamybos programai įgyvendinti reikalingas pagrindinių darbininkų darbo laikas yra 75211,7 val.

Vienetinis įkainis – tai darbo užmokesčio suma, kuri yra mokama už produkcijos (detalės) vieneto pagaminimą ar operacijos atlikimą. Jis apskaičiuojamas taip:

kur: a – valandinis tarifinis atlygis;t – laiko norma detalei pagaminti ar operacijai atlikti.

Įmonėje darbo užmokestis pagrindiniams darbininkams skaičiuojamas pagal vienetinę tiesioginę sistemą:

Darbininkams už kiekvieną normų įvykdymo procentą mokama 2% darbo užmokesčio dydžio premija. Premija skaičiuojama taip:

Darbininkai už 20 dienų metines atostogas gauna atostoginius. Darbininkas per metus turi užsidirbti atostogoms. Darbininkas per metus dirba 232 dienas, nes 20 dienų atostogauja. Pagal šiuos du rodiklius apskaičiuojamas procentas, pagal kurį bus skaičiuojami atostoginiai. Šis procentas skaičiuojamas taip:

Visas darbo užmokestis yra pagrindinio darbo užmokesčio, premijos ir atostoginių suma:

Medžiagų išlaidos (kiekvienos medžiagos atskirai) apskaičiuojamos planuojamą pagaminti gaminių skaičių padauginus iš medžiagos sunaudojimo normos ir tonos kainos.

Medžiagų išlaidos (visų reikalingų tam gaminiui) apskaičiuojamos sudėjus išlaidas kiekvienai medžiagai reikalingai konkrečiam gaminiui pagaminti.

Medžiagų išlaidos visai produkcijai apskaičiuojamos sudėjus medžiagų išlaidas atskiriems gaminiams.

Gamybinių įrenginių naudojimo laikas nurodytas užduotyje – 5 metai. Likvidacinė vertė sudaro 5 proc. įsigijimo vertės.

1.8. Elektros energijos poreikis gamybai ir jai skirtų patalpų apšvietimui metams, bei tam reikalinga išlaidų suma

Įrengimų darbo laikas per metus randamas darbo dienų skaičių padauginus iš pamainų skaičiaus ir valandų skaičiaus per pamainą, o prastovų laiką sudaro 3,5 proc. nominaliojo įrenginio darbo laiko.

kur :Pl – apšviečiamas plotas;Ta – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laiką;np – 1m2 patalpų ploto apšvietimo norma.

  • Microsoft Word 233 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (4380 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Įmonės „Detalija“ veiklos ekonominė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės „Detalija“ veiklos ekonominė analizė. (2018 m. Sausio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-detalija-veiklos-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 15 d. 23:43
×