Įmonės ekonominiai procesai ir jų esmė apskaitoje


Įmonės ekonominiai procesai ir jų esmė apskaitoje. Klausimai. Turtas apskaitoje. Turto ir ekonominių išteklių ryšys. Turto klasifikavimas. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Materialusis turtas ( 1 ). Materialusis turtas ( 2 ). Finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės esmė apskaitoje. Nuosavybė. Savininko nuosavybė. Kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Skolintojų nuosavybė (Įsipareigojimai). Dotacijos, subsidijos. Atidėjiniai. Po vienerių metų mokėtinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos. Apskaitos lygybė. Nuosavas kapitalas. Apskaitos lygybė. Nuosavybės esmė neribotos civilinės atsakomybės įmonėje. Nuosavybės esmė akcinėje bendrovėje. Nuosavybės esmė ūkinėje bendrijoje.

Turtas apskaitoje Nuosavybės esmė apskaitoje. Apskaitos lygybė Nuosavybės esmė skirtingo tipo įmonėse Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei Įmonių finansinės atskaitomybės esmė ir bedrieji parengimo principai Dokumentai ir jų rekvizitai.

Inventorizavimas, įkainojimas, klasifikavimas Buhalterinės apskaitos sąskaitos Dvejybinis įrašas apskaitoje Sąskaitų planas Sisntetinės ir analitinės sąskaitos Apskaitos registrai Klaidų taisymas dokumentuose ir registruose.

Ekonominiai ištekliai, kurie turi savininką, yra išreiškiami ir įvertinami pinigais ir kurias disponuodama įmonė tikisi gauti tam tikrą naudą.

Tarp turto ir ekonominių išteklių egzistuoja tarpusavio ryšiai.

Apskaitoje turtas skirstomas į įvairias grupes, pagal įvairius požymius.

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė Centralizuotai valdomas valstybės turtas.

Įmonių grupės įmonių akcijos Paskolos įmonių grupės įmonėms Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos Asocijuotųjų įmonių akcijos Paskolos asocijuotosioms įmonėms.

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Po vienerių metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas Biologinis turtas Kitas turtas.

Parodo priklausomybę. t. y. parodo kam priklauso įmonės disponuojamas turtas Nuosavybės sąvoka apibūdina, kas konkrečiai investavo turtą į tą įmonę.

Savininkų nuosavybė (Nuosavas kapitalas) Skolintojų nuosavybė (Skolintas kapitalas) (Mokėtinos sumos) (Įsipareigojimai).

Kapitalas Akcijų priedai Perkainojimo rezervas Rezervai Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

Paprastosios akcijos Privilegijuotosios akcijos Darbuotojų akcijos Pajai Įmonės savininko kapitalas.

  • Ekonomika Skaidrės
  • MS PowerPoint 212 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (646 žodžiai)
  • Nuosavybė
  • Įmonės ekonominiai procesai ir jų esmė apskaitoje
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės ekonominiai procesai ir jų esmė apskaitoje. (2015 m. Lapkričio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-ekonominiai-procesai-ir-ju-esme-apskaitoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 15:42
×