Įmonės ekonominių rodiklių analizė


Įvadas. Praktinė dalis. Pardavimo pajamų biudžetas. Produktų gamybos biudžetas. Pagrindinių medžiagų poreikis gamybos biudžetui įvykdyti. Medžiagų pirkimo biudžetas. Gaminių vienetiniai įkainiai, darbo užmokestis, įmokos. Tiesioginių darbo išlaidų biudžetas. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Soc. draudimo įmokos. Garantinio fondo įmokos. Darbo išlaidų biudžetas. Tiesioginių gamybos išlaidų biudžetas. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Visos produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginių gamybos išlaidų biudžetas. Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Atskirų gaminių netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės savikainos biudžetas. Vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinė savikaina. Visos produkcijos gamybinė savikaina. Pardavimo savikainos biudžetas. Veiklos sąnaudų biudžetas. Pelno ( nuostolio ) biudžetas. Įplaukos už planuojamą parduoti produkciją. Išmokos tiekėjams. Pvm prognozė. Pinigų srautų biudžetas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Pardavimo pajamos apskaičiuojamos parduotą gaminių kiekį dauginant iš gaminio kainos. Švarkų pardavimo pajamos apskaičiuojamos taip: 8000 * 47 = 376000 Eur; Sijonų: 9800 * 15 = 147000 Eur. Bendros pardavimo pajamos yra 523000 Eur

Planuojamos gaminti produkcijos apimtis apskaičiuojama iš planuojamos parduoti produkcijos apimties atėmus produkto likučius ketvirto ketvirčio pradžioje ir pridėjus produkto likučius ketvirčio pabaigoje. Švarkų planuojamos gaminti produkcijos apimtis apskaičiuojama taip: 8000 – 150 + 406 = 8256 vnt., Sijonų: 9800 – 1000 + 290 = 9090 vnt. Bendra planuojamos gaminti produkcijos apimtis yra 17346 vnt.

Medžiagų poreikis gamybos biudžetui vykdyti apskaičiuojamas medžiagų sunaudojimo norma produkto vienetui dauginant iš planuojamos gaminti produkcijos apimties. Pusvilnonio audinio poreikis gamybos biudžetui vykdyti apskaičiuojamas taip: 1,7 * 8256 = 14035,2 m, Medvilninio audinio : 1,4 * 9090 = 12726 m. Bendras medžiagų poreikis 26761,2 m.

Antrojo ketvirčio medžiagų poreikis apskaičiuojamas iš medžiagų poreikio gamybos biudžetui atėmus medžiagų likutį ketvirto ketvirčio pradžioje ir pridėjus medžiagų likutį ketvirto ketvirčio pabaigoje. Pusvilnonio audinio ketvirto ketvirčio poreikis apskaičiuojamas taip: 14035,2 – 1280 + 1000 = 13755,2 m. Medvilninio audinio poreikis metrais yra 11963. Iš viso ketvirčio poreikis 25718,2 m.

Išlaidos medžiagoms apskaičiuojamos antrojo ketvirčio medžiagų poreikį padauginus iš pirkimo kainos. Pusvilnonio audinio išlaidos medžiagoms apskaičiuojamos taip: 13755,2 * 7 = 96286,4 Eur. Medvilninio audinio yra 23926 Eur. Bendros išlaidos medžiagoms pirkti yra lygios 120212,4 Eur.

Gaminio vienetinis įkainis apskaičiuojamas valandinį tarifinį atlygį dauginant iš pagrindinių darbininkų darbo laiko normos gaminiu pasiūti. Švarkų vienetinis įkainis apskaičiuojamas taip: 2 * 4 = 8 Eur/vnt. Sijonų vienetinis įkainis yra 4 Eur/vnt.

Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas gaminio vienetinį įkainį dauginant iš planuojamos gaminti produkcijos apimties. Švarkus siuvančių pagrindinių darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: 8 * 8256 = 66048 Eur. Sijonus siuvančių 36360 Eur. Bendras pagrindinių darbininkų darbo užmokestis 102408 Eur.

Soc. draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas pagrindinių darbininkų darbo užmokestį padauginus iš soc. draudimo įmokos tarifo. Švarkams tenkantis soc. draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas taip: 66048 * 0,3098 = 20461,67Eur. Sijonams – 11264,33Eur. Bendras soc. draudimo įmokos dydis yra 31726Eur

Garantinio fondo įmokos dydis apskaičiuojamas pagrindinių darbininkų darbo užmokestį padauginus iš garantinio fondo įmokos tarifo. Švarkams tenkantis garantinio fondo įmokos dydis apskaičiuojamas taip: 66048 * 0,002 = 132,1 Eur. Sijonams – 72,72 Eur. Bendras garantinio fondo įmokos dydis 204,82 Eur.

Pagrindinių darbininkų darbo išlaidos apskaičiuojamos prie pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio pridėjus soc. draudimo įmokos dydį ir garantinio fondo įmokos dydį, t.y. 102408+ 31726+ 204,82= 134338,82 Eur. Bendros darbo išlaidos yra 210335,82 Eur

Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuojamos vieno gaminio medžiagų kainą sudėjus su vienam gaminiui tenkančiu pagrindinių darbininkų darbo užmokesčiu, soc. draudimo ir garantinio fondo atskaitymais. Švarkai tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuojamos taip: 11,9+ 8+ 2,48 + 0,02 = 22,4 Eur. Sijonai – 8,05Eur.

Atskirų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuojamos medžiagų kainą sudėjus su pagrindinių darbininkų darbo užmokesčiu, soc. draudimo ir garantinio fondo atskaitymais. Švarkų tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuojamos taip: 98246,4 + 66048 + 20461,67 + 132,1 = 184888,17 Eur. Sijonų – 73149,05Eur.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3263 žodžiai)
  • Universitetas
  • Paulius
  • Įmonės ekonominių rodiklių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės ekonominių rodiklių analizė. (2015 m. Spalio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-ekonominiu-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 06:00
×