Įmonės Eugesta motyvacijos analizė


Įvadas. Motyvacijos sistemos struktūra teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvacijos vieta įmonės personalo valdyme. Personalo motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Personalo motyvavimo būdai ir priemonės. Motyvacijos sistemos praktinis tyrimas Uab „Eugesta“. Uab „Eugesta“ veiklos apibūdinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Summary. Priedai. Priedas.


Kiekvienos įmonės tikslas siekti kuo geresnių darbo rezultatų, pelno, įgyvendinti plėtros planus. Norint pasiekti šiuos tikslus būtinas tinkamas vidinių organizacijos išteklių panaudojimas. Svarbiausi įmonės vidiniai ištekliai yra žmonės, be kurių pasiekti užsibrėžtus tikslus yra neįmanoma. Todėl yra labai svarbu išlaikyti kvalifikuotus, ambicingus ir talentingus darbuotojos. Motyvacija yra pagrindinis įrankis, kurį tinkamai naudojant galima tai padaryti bei užtikrinti įmonės rezultatų pasiekimą. Motyvuotas personalas dirba našiau, yra laimingesnis, tai suteikia papildomų impulsų, kurie padeda siekti įmonės bei asmeninių tikslų įgyvendinimo. Tačiau norint sėkmingai motyvuoti darbuotojus, reikia sukurti abiems pusėms palankią skatinimo sistemą. Tai padaryti galima išsiaiškinus darbuotojų poreikius ir tikslus bei pritaikant materialines ir nematerialines skatinimo priemones. Tik subalansuota motyvacijos sistema gali paskatinti personalą veikti ta linkme, kuria juda įmonė.

Šiais laikais, įmonės personalas gali tapti dideliu konkurenciniu pranašumu, jeigu jis yra tinkamai valdomas bei skatinamas. Tuomet darbuotojai dirba kokybiškiau, yra patenkinti vadovų skiriamu dėmesiu ir organizacijos mikroklimatu. Todėl tam pasitelkiama motyvacija, kuri yra labai svarbi personalo valdymo dalis. Kiekviena įmonė siekianti sėkmingai dirbti, privalo turėti darbuotojus, kurie jaustų pasitenkinimą dirbdami įmonėje, nes kitu atveju padažnėja personalo kaita, kuri yra aktuali problema daugeliui organizacijų. Sumažinus ar panaikinus didelę darbuotojų kaitą, įmonė dirba stabiliau, pagerėja veiklos rodikliai bei uždirbamas didesnis pelnas. Tačiau vadovai turi suprasti, jog motyvuoti darbuotojus vien darbo užmokesčiu neužtenka. Reikia sukurti subalansuotą skatinimo sistemą, kurią sudarančios materialinės ir nematerialinės skatinimo priemonės būtų suderintos ir papildytų vienos kitas. Taip pat atsižvelgti į personalo poreikių bei tikslų patenkinimą, juos išsiaiškinti. Yra labai daug motyvacinių veiksnių, kurie veikia darbuotojus : pastovaus darbo užmokesčio dydis, piniginės premijos, pagyrimai, pastabos, pripažinimas, geras organizacijos mikroklimatas ir pan. Šie veiksniai yra pagrindinis žingsnis motyvuojant darbuotojus siekti užsibrėžtų asmeninių ir įmonės tikslų.

Siekiant iškeltą darbo tikslą bei uždavinius, šiame darbe bus naudojami šie metodai : mokslinės literatūros analizė, jos palyginimas, informacijos rinkimas bei apibendrinimas. Praktiniam tyrimui bus naudojami apklausos bei grafinio vaizdavimo metodai. Vykdoma įmonės darbuotojų apklausa, kuri yra sudaryta iš 10 klausimų.

Darbą sudaro dvi dalys : teorinė dalis, kurioje apžvelgiami motyvacijos sistemos struktūros teoriniai aspektai t.y. darbuotojų motyvacijos vieta įmonės personalo valdyme, personalo motyvacijos samprata, motyvacijos teorijos, personalo motyvavimo būdai ir priemonės bei praktinė dalis, kurioje apžvelgiamas UAB „Eugesta“ motyvacijos sistemos tyrimas t.y. įmonės veiklos apibūdinimas, tyrimo metodika ir tyrimo rezultatų analizė bei apibendrinimas. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

Kursiniame darbe remiamasi Lietuvių bei užsienio autorių literatūra, nagrinėjančia organizacijos elgseną, darbo psichologiją, motyvacines sistemas darbo procese, personalo valdymą, atlygio sistemas bei šiuolaikinę vadybą. Darbe taip pat naudoti moksliniai straipsniai iš serijinių leidinių susiję su motyvacijos plėtra bei darbo apmokėjimo veiksniais.

Kadangi žmonės yra viena iš kertinių organizacijos dalių, į jų valdymą reikia žvelgti atsakingai. Organizacijai norint sėkmingai valdyti savo darbuotojus reikia sukurti efektyvią žmogiškųjų išteklių sistemą. Žmogiškųjų išteklių vadyba atsirado ganėtinai neseniai. Šią mokslo sritį pradėta tyrinėti tik paskutiniajame dešimtmetyje. Jos ištakas pradėjo formuoti klasikinės mokyklos atstovai, kurie suformulavo nuostatą, jog darbuotojai organizacijoje reikalingi norint sukurti gerą gamybos proceso veikimą bei juos reikia valdyti ir kontroliuoti. Todėl tai yra viena iš organizacijos valdymo funkcijų atsakingų už darbuotojų valdymą bei su jais susijusius veiksmus : darbuotojų paiešką, mokymą, priėmimą, atleidimą, motyvavimą, atlyginimą ir t.t.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 98 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (8602 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aiste
  • Įmonės Eugesta motyvacijos analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės Eugesta motyvacijos analizė. (2016 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-eugesta-motyvacijos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 08:33
×