Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai


Kaip atlikti prognozavimą. Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas. Finansinių rodiklių prognozavimas. Bankroto diagnozavimo modeliu analize. Finansiniu rodikliai analize ir prognozavimas. Pelningumo rodikliu prognozavimas. Imones veiklos rezultatu prognozavimas ir vertinimas. Finansines veiklos prognozavimas. Finansines bukles vertinimas ir prognozavimas. Imones finansinis prognozavimas uzdaviniai.

Darbe analizuota įmonės, užsiimančios gana specifine veikla – bankrutuojančių įmonių turtopardavimu ir debitorinių įsiskolinimų perpirkimu – finansinės būklės analizė. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės finansinės būklės analizės ir prognozavimo teoriniaiaspektai. Finansų analizės samprata. Finansinės būklės analizės rūšys ir metodai. Finansų analizės santykiniai rodikliai ir jų skaičiavimas. Bankroto diagnozavimas. Bankroto samprata. Įmonių bankroto prognozavimas remiantis finansinių ataskaitų. Straipsnių pokyčiais. Bankroto prognozavimas naudojant finansinės analizės santykinius rodiklius. Prognozavimo metodai. Kb “fabiola” finansinės būklės analizė. Kb “fabiola” veikla. Kb “fabiola” finansinės būklės analizės schema. Kb “ fabiola” finansinių ataskaitų straipsnių apimties dinamikos analizė. Turto dinamikos analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dinamikos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apimties dinamikos analizė. Kb “ fabiola” finansinių ataskaitų straipsnių struktūros ir jos pokyčių analizė. Turto struktūros analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų struktūros analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūros analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kb „fabiola“ finansinės veiklos prognozavimas.Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Pagrindinių sąvokų analizė. Priedai.

Problema. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės būklės vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus ir kuria remiantis galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Mokslinio tyrimo objektas - KB "Fabiola" 2002-2005 m. finansiniai veiklos rezultatai. Darbo tikslas - naudojantis konceptualiojoje mokslinio darbo dalyje aptariamais finansinės

analizės metodais ir rodikliais bei įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, atlikti KB “Fabiola”

finansinės būklės analizę ir įmonės finansinių rodiklių prognozavimą.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

1) Atlikti finansinių ataskaitų, kaip svarbiausių informacijos šaltinių KB “Fabiola”

finansinei būklei tirti, straipsnių dinamikos ir struktūros analizę.

2) Įvertinti įmonės finansinę būklę pagal (pelningumo, likvidumo, veiklos efektyvumo)

rodiklius.

3) Atlikti KB “Fabiola” pardavimų prognozavimą, naudojant pagrindinės tendencijos

nustatymo metodą.

4) Įvertinti įmonės pardavimų priklausomybės nuo pradėtų bankroto procedūrų skaičiaus analizę ir jos rezultatus panaudoti KB “Fabiola” pardavimų apimties prognozavimui.

Atliekant analizę naudojami šie metodai:

§ mokslinės literatūros analizė, sintezė, sisteminimas, lyginimas, klasifikavimas ir

grupavimas;

§ finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;

§ santykinių rodiklių analizė;

§ bankroto diagnozavimo metodai;

§ pagrindinės tendencijos (trendo) nustatymas;

§ rodiklių prognozavimas;

§ koreliacinė ir regresinė analizė.

Tyrimo rezultatai. Konceptualiojoje darbo dalyje atlikta išsami finansinės analizės teorinių

aspektų analizė. Išnagrinėti finansų analizės sampratos įvairių autorių darbuose skirtumai, aptarti

pagrindiniai finansinės būklės analizės būdai. Taip pat pateikta bankroto diagnozavimo metodų

apžvalga, apimanti tiek dažniausiai naudojamą Altmano metodą, tiek ir keletą rečiau naudojamų

modelių.

  • Adobe PDF 665 KB
  • 2012 m.
  • 100 puslapių
  • Universitetas
  • Lana
  • Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai. (2012 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansai-analize-prognozavimas-sprendimai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 08 d. 00:33
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo