Įmonės finansinė analizė (4)


PS. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Įmonės finansinių rodiklių analizės pagrindai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo veiksniai svarbiausios priklausomybės. Finansinio statuso rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas ( N įmonės pavyzdžiu N įmonės finansinės veiklos svarbiausieji rodikliai. Lyginamosios įmonių finansinės veiklos analizės. Apžvalga.

Įmonės veiklos finansinė analizė yra neatskiriama finansų valdymo dalis. Detali ir tiksli finansinė veiklos analizė leidžia vadovams patikimiau orientuotis aplinkoje ir kvalifikuočiau priimti veiklos valdymo sprendimus, diagnozuoti veiklos perspektyvą, apgalvotai rizikuoti konkurencinėje aplinkoje. Finansinės veiklos analizės kokybė lemia finansinių sprendimų kokybę, todėl finansinės veiklos analizės vykdymo procesas, metodologinių instrumentų parinkimas darosi vis aktualesnis įmonių valdyme.

Finansinė analizė leidžia įvertinti veiklos finansinę būklę, pateikti išvadas ir nustatyti problemines sritis.

Finansinė analizė gali būti atliekama keliomis kryptimis ir iš skirtingų šaltinių:

horizontalioji balanso analizė (atliekama turto ir nuosavybės analizė; žr. 3, 4 priedus)

vertikalioji balanso analizė (atliekama turto ir nuosavybės analizė)

horizontalioji pelno (nuostolio) analizė (5 priedas)

Balansas yra svarbiausias įmonės finansinės būklės atspindys, apibūdinantis turtą, kuriuo disponuoja įmonė ir nurodantis jo finansavimo šaltinius.

Vertikalioji analizė – tai atitinkamo finansinės ataskaitos rodiklio lyginimas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu, išreiškiant gautąjį dydį bazinio dydžio procentais. Atliekant vertikaliąją balanso analizę bendram lyginamajam svoriui apskaičiuoti baziniu rodikliu dažniausiai pasirenkama turto suma, savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų suma, o daliniam lyginamajam svoriui – ilgalaikis, trumpalaikis turtas, kapitalo ir rezervų suma, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai. Taigi, vertikalioji balanso analizė parodo turto bei savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų struktūrą - jų elementų dalis bendroje turto ar savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų sumoje. Atliekant vertikaliąją pelno (nuostolio) ataskaitos analizę visi pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai yra dalijami iš visų pardavimų. Gauti procentiniai santykiai parodo, kokią dalį pardavimuose sudaro kaštai, bendrasis, grynasis pelnas ir kiti pelno ( nuotolio ) ataskaitos straipsniai.

Įmonės analizė naudojant santykinius rodiklius yra pirmas finansų analizės žingsis. Santykinių rodiklių sudarymas parodo ryšį tarp sąskaitų finansinėse ataskaitos. Santykiniai finansiniai rodikliai skaičiuojami ir analizuojami tikslu įvertinti įmonių finansinę būklę. Bendrai finansinei įmonės būklei įvertinti skaičiuojami šie santykiniai rodikliai: pelningumo, veiklos efektyvumo, trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo. Logistinė veikla įtakoja daugumą balanso straipsnių, todėl prieš atliekant logistinės veiklos finansinę analizę, svarbu apžvelgti bendruosius veiklos finansinio vertinimo rodiklius.

Pelningumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Pelningumo rodiklių skaičiavimo ir analizės tikslas yra įvertinti įmonės finansinį veiklos rezultatą bei veiklos efektyvumą, pelną lyginant su kitais veiklos rodikliais, įtakojančiais pelno dydį.

Pagrindiniai pelningumo rodikliai yra : bendrasis pardavimų pelningumas, veiklos pelningumas, įprastinės veiklos pelningumas, pardavimų grynasis pelningumas, kapitalo bei turto pelningumas.

Bendrasis pardavimų pelningumas parodo įmonės pelningumą, susijusį su jos pagrindine veikla ir apskaičiuojamas pagal formulę:

Veiklos pelningumas parodo kokią dalį pajamų sudaro veiklos pelnas ir kaip įmonėje kontroliuojamos veiklos sąnaudos. Rodiklis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Veiklos pelningumas didėja dėl bendrojo pelningumo augimo ir veiklos sąnaudų lyginamojo svorio pajamų struktūroje mažėjimo.

Grynasis pelningumas parodo pardavimų pelningumą atskaičius mokesčius, t.y., kiek vienas pardavimų litas uždirba grynojo pelno. Didesnė rodiklio reikšmė rodo aukštesnį įmonės pelningumą ir apskaičiuojama pagal formulę:

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis labai svarbus įmonės akcininkams, kadangi jis parodo, kiek pelno tenka 1 investicijų litui. Nuosavo kapitalo pelningumas apskaičiuojamas taip:

1) Išlaidų lygio rodikliai. Išlaidos, kurias patiria įmonė vykdydama savo veiklą, įtakoja jos galutinio rezultato – pelno – dydį. Todėl apie įmonės ūkininkavimo efektyvumą galima spręsti iš šių išlaidų formavimosi ir kontroliavimo. Išlaidų lygio rodikliai, apskaičiuoti kaip konkrečių išlaidų ir pajamų santykis, parodo, kaip įmonė sugeba valdyti išlaidas. Pagrindiniai išlaidų lygio rodikliai yra:

  • Microsoft Word 96 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (6285 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Įmonės finansinė analizė (4)
    8.7 - 3 balsai (-ų)
Įmonės finansinė analizė (4). (2016 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize-4.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 28 d. 19:43
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo