Įmonės finansinė analizė AB „Panevėžio statybos strestas“


Įvadas. Įmonės charakteristika. Pelningumo rodikliai. Ilgalaikio turto mokumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumą dienomis įtakojančių veiksmų analizė, taikant grandininių pakeitimų metodiką. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Ayvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės prognozavimas. Bankroto tikimybė pagal Altmano tikimybių modelį. Bankroto tikimybė pagal penkių rodiklių modelį. Bankroto tikimybės nystatymas turiant straipsnių pokyčius. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas. AB „Panevėžio statybos strestas“ finansinė veikla ir jos rezultatai per 2006 – 2007 metų laikotarpį.

Darbo tikslas. išanalizuoti AB ,,Panevėžio statybos trestas“ finansinę veiklą per 2006m. – 2007metų laikotarpį.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti įmonės veiklos charakteristiką;

Atlikti įmonės balanso horizontalią ir vertikalią analizę;

Atlikti įmonės pelno (nuostolio) horizontalią ir vertikalią analizę;

Grynasis pardavimų pelningumas (GPP) 2006 m. – 2007 m. laikotarpiu taip pat beveik nepakito, jis sumažėjo vos 0.37%, ir yra vertinamas patenkinamai nes yra mažesnis nei 10. Rodiklis yra mažas dėl to kad pardavimo pajamoms padidėjus 33.90%, grynasis pelnas padidėjo 29.05%.

Turto pelningumas (TP). Vienam turto litui įmonė turėjo 0.1 Lt grynojo pelno 2006 m., bei 0.14 Lt 2007 m. Rodiklis išaugo 0.04 punkto del didesnio grynojo pelno preiaugio (29.05%), tuo tarpu turto augimas 21.53%. Turto pelningumas, kuris vidutiniškai siekė 12%, vertinamas patenkinamai, nes yra mažesnis uz 15%, bet didesnis už 8%.

Pastovaus mokumo (PMK) koeficiantas yra labai mažas 0.37 – 2006 m. ir 0.48 – 2007m. Šis rodiklis rodo kad įmoėi gresia bankrotas.

Tiriant trumpalaikio mokumo rodiklius (žr. 4 lentelę), nustatyta, kad grynasis apyvartinis kapitalas (GAK) yra teigiamas ir didėja, per analizuojamą laikotarpį apytiksliai padidėjo 44%. Jo didėjimui įtakos turėjo trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pokyčiai, trumpalaikis turtas padidėjo 15.14%, o trumpalaikiai įsipareigojimai 10.6%. Bendrojo trumpalaikio mokumo koefciento (BTMK) reikšmės yra 1.16 – 2006 m, 1.2 – 2007 m. Rodiklis parodo kad 2006 m. 1 trumpalaikių įsipareigijimų Lt įmonė turėjo 1.16 Lt trumpalaikio turto, o 2007 m. 1.2 Lt trumpalaikio turto.

Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas (GTMK) 2006m. siekė 1.1, o 2007m. 1,13, vadinasi įmonės kritinį mokumą galime vertinti gerai, nes rodiklis yra didesnis nei 1. Kadangi rodiklio reikšmė yra tik truputi didesnė nei 1, galima teigti kad įmonė savo pinigines lėšas naudoja pakankamai efektyviai. Labai greito trumpalaikio mokumo koeficientas (LGTMK). Nustatyta, kad 2006m. jis siekė 0.25, o 2007m. 0.28. Kadangi trumpalaikio turto struktūroje nėra VP šis rodiklis sutampa su absoliutaus trumpalaikio mokumo koeficientu (ATMK), todėl jo vertinimui bus naudojamos absoliutaus trumpalaikio mokumo koeficiento reikšmės (0.2 – 2.5) matome kad tiek 2006 m., tiek 2007 m. nors ir nežymiai įmonė turėjo daugiau grinųjų pinigų nei trumpalaikių įsipareigojimų.

Tiriant išlaidų lygio rodiklius (žr.5 lentelę) gautos savikainos lygio reikšmės parodė, kad savikainos formavimo politika per anlizuojamą 2006m. – 2007 m. laikotarpį beveik nepakito, o veiklos sąnaudų lygis visai nepakito, jo reikšmė yra 0.05 (5%), tokia rodiklio reikšmė yra vetinama gerai, ji parodo kad veiklos sąnaudos bendroje pajamų struktūroje sudaro vos 5%.

Tiriant bankroto tikimybę pagal Altmano dviejų rodiklių modelį matome, kad tiek 2006 m., tiek 2007 m. ji mažesnė nei 50%, nes Z yra mažesnis nei 0 (-1.55 – 2006 m., -1.59 – 2007m.). Bankrotas įmonei negresia, nes reikšmė mažėja.

Tiriant bankroto tikimybę įmonėje buvo atliktas finansinių ataskaitų straipsnių pokyčio tyrimas. Ilgalaikis materialus turtas (IMT) per analizuojamą 2006 m. – 2007 m. laikotarpį padidėjo 21.89%, tai mažina bankroto tikimybę, tačiau gali sukelti neigiamų veiklos pokyčių jei turtas įsigyjamas siekiant tik invesuoti lėšas. Atsargos įmonėje padidėjo 53.82%, tai kelia gėsmę įmonės finansiniam stabilumui. Gautinos sumos per analizuojamą laikotarpį padidėjo net 62.38%, toks atsargu padidįjimas gali reikšti, kad įmonės produkcijos pirkėjai yra nemokūs, taip pat toks atsargu padidejimas didina bankroto tikimybę. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai per metus padidėjo nežymiai 10.60%, galima teigti kad įmonės įsiskolinimas nežymiai augo dėl to kad tiekėjai padidino tiekimo kreditus. Per 2006 m. – 2007 m. laikotarpį įmonės nuosavas kapitalas padidėjo 46.54%, galime teigti kad įmonė finansinė būklė yra stabili nes ji didina nuosavą kapitalą.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3430 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tatjana
  • Įmonės finansinė analizė AB „Panevėžio statybos strestas“
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės finansinė analizė AB „Panevėžio statybos strestas“. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize-ab-panevezio-statybos-strestas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 12:28
×