Įmones finansinė analizė Ab „Vilniaus baldai“


Finansų analizė.

Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ pardavimų ir investicijų pelningumo įvertinimas. Ab „Vilniaus baldai“ trumpalaikio turto mokumo įvertinimas. Ab „Vilniaus baldai“ ilgalaikio turto mokumo įvertinimas ir bankroto tikimybė. Ab „Vilniaus baldai“ veiklos efektyvumo rodiklių įvertinimas. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ 2012 – 2013 metų finansines ataskaitas.

Darbo uždaviniai:

Paskaičiuoti ir įvertinti pardavimų ir investicijų pelningumo rodiklius.

Išanalizuoti trumpalaikio turto mokumo rodiklius.

Išanalizuoti ilgalaikio turto mokumo rodiklius ir įvertinti bankroto tikimybę.

Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti pelno rodikliai dar neatskleidžia tikrojo įmonės veiklos objektyvumo ir neatsako į klausimus, kiek reikės parduoti gaminių, kad būtų galima uždirbti pelno. Geriausiai įmonės veiklos rezultatus atspindi pelningumo rodikliai.

Remiantis AB ,,Vilniaus baldai” finansinėmis ataskaitomis buvo paskaičiuoti pardavimų ir investicijų pelningumo rodikliai. Svarbiausi jų - bendrasis pardavimų pelningumas, veiklos pelningumas, grynasis pardavimų pelningumas, turto, ilgalaikio bei trumpalaikio turto pelningumai, nuosavo kapitalo, akcinio kapitalo bei pastovaus kapitalo rodiklių pelningumai.

Iš 1 paveikslo matyti, kad įmonės pardavimų pelningumai mažėjo (žr. 1 priedą). Bendrasis pardavimų pelningumas 2012 metais buvo 18,91, o 2013 metais – 14,83 proc. Lyginant 2013 metus su 2012 metais matome, kad bendrasis pardavimų pelningumas mažėjo 4,08 karto arba 21,56 proc. punkto. Iš šio rodiklio galima spręsti, ar parduodamų prekių kainų ir jų gamybos išlaidų skirtumas yra pakankamas. Teigiamai vertinama, kai rodiklis svyruoja nuo 10 iki 35 proc. Vertinant pagal Statistikos departamento finansinės būklės rodiklių vertinimo lygį įmonės situacija 2012 metais buvo gera, tačiau 2013 metais ji pablogėjo iki patenkinamos. Bendrasis pardavimų pelningumas mažėjo, nes mažėjo bendrasis pelnas, pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina. Bendrasis pelnas mažėjo didesniu tempu 43,38 proc., o pardavimo pajamos 27,82 proc. Tačiau didesnę įtaką mažėjančiam bendrajam pelningumui turėjo pardavimo pajamos. Mažėjantis bendrasis pardavimo pelningumas reiškia, kad įmonė nesugeba uždirbti pelno iš pagrindinės veiklos, kad yra netinkamas santykis tarp pardavimo savikainos ir pardavimo kainos.

Veiklos pardavimų pelningumas taip pat mažėjo. 2012 metais jis buvo 12,76 proc., o 2013 metais sumažėjo iki 9,44 proc. t.y 3,32 karto arba 26,01 proc. punkto. Veiklos pelningumo mažėjimui įtakos turėjo mažėjantis veiklos pelnas ir pardavimo pajamos. Veiklos pelnas mažėjo spartesniu tempu 46,60 proc. Pardavimo sąnaudos vienam pardavimo pajamų litui 2013 metais lyginant su 2012 metais padidėjo 4,08 Lt. Veiklos sąnaudos vienam pardavimo pajamų litui 2013 metais lyginant su 2012 metais sumažėjo 0,59 Lt. Įmonės situacija prastėja, nes veiklos sąnaudos viršyja bendrąjį pelną.

Grynasis pardavimų pelningumas tiesiogiai priklauso nuo įmonės gauto grynojo pelno. Grynojo pelno suma įmonėje mažėjo, taigi mažėjo ir grynųjų pardavimų rodiklių reikšmės. Grynasis pardavimų pelningumas 2012 metais buvo 11,73 proc., o 2013 metais sumažėjo iki 8,63 proc. Lyginant su 2012 metais, grynasis pelningumas sumažėjo 3,09 karto, tai sudaro 26,38 proc. punkto. Remiantis Statistikos departamento įmonės finansinių rodiklių vertinimo metodika, grynojo pardavimo pelningumo rodiklis vertinamas labai gerai, jeigu yra didesnis nei 25 proc., gerai jeigu didesnis nei 10 proc., patenkinamai – mažesnis nei 10 proc. ir nepatenkinamai jei yra mažesnis nei 5 proc. Taigi daroma prielaida, kad 2012 metais įmonės grynasis pardavimų pelningumas buvo vertinamas gerai, o 2013 metais tik patenkinamai, kadangi jis mažėjo.

 • Finansai Analizės
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Saule
 • 16 puslapių (3047 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų analizės
 • Microsoft Word 267 KB
 • Įmones finansinė analizė Ab „Vilniaus baldai“
  10 - 6 balsai (-ų)
Įmones finansinė analizė Ab „Vilniaus baldai“. (2016 m. Balandžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize-ab-vilniaus-baldai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:57