Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas


Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kursinio darbo uždaviniai:

Nustatyti analizės tikslus;

Nustatyti analizės uždavinius;

Išsiaiškinti finansinių koeficientų privalumus ir trūkumus;

Pateikti ataskaitų horizontaliąsias ir vertikaliąsias analizes;

Šiame kursiniame darbe yra lyginami 3 metų (2010m., 2011m., 2012m.) UAB „X“ ataskaitiniai duomenys.Atliekant horizontaliąją analizę buvo įvertinta ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai per tris ataskaitinius metus.

Iš viso nuosavybė per 2011m. ir 2010m. pakilo 4 mln. 521 tūkst. Lt. arba 39,62 %. Iš to galime spręsti, kad 2011 – 2010m. įmonei „X“ buvo pelningi.

Iš viso nuosavybė per 2012m. ir 2011m. nukrito 3 mln. 814 tūkst. Lt. arba 23,94 %. Iš to galime spręsti, kad 2012 – 2011m. įmonei „X“ buvo stipriai nuostolingi.

Išnagrinėję balanso horizontaliosios analizės balansą darome išvadą, kad nors ir per 2012m – 2011. įmonė „X“ prarado didelį finansinį kapitalą, bet ji vistiek yra pelinga ir gali vykdyti savo verlsą toliau.

Kaip matyti iš horizontaliosios pelno (nuostolio) analizės, įmonė pelningai dirbo visus metus. Palyginus 2010 m. su 2011m. matome, kad įmonės grynasis pelnas (nuostolis) per šį laikotarpį padidėjo 60,59 %, galime teigti, kad šiam grynojo pelno (nuostolio) padidėjimui didžiausią įtaką turėjo ypatingoji veikla - pagautė (net 116,05 %). Pardavimo pajamų sumažėjimas nuo 2010m. Iki 2012 m. rodo, kad įmonė parduoda mažiau prekių.

2)  Rodikliai, kurie rodo pelningumą investicijų į įmonę atžvilgiu (turto ir kapitalo pelningumas).

Daugiausia dėmesio skiriama bendrajam ir grynajam pardavimo pelningumui.

Taigi „X“ įmonės bendrasis pardavimų pelningumas vertinamas teigiamai.

Analizuojant pardavimų pelningumą, gali būti skaičiuojamas ir įprasitnės veiklos pelningumas, jis skaičiuojamas taip:

Grynasis pardavimų pelningumas (GPP) = grynasis pelnas x 100 / pardavimo pajamas

Šis rodiklis rodo, ar pelningas pardavimų procesas, ar ne, t.y. rodo tikrąjį pardavimo pelningumą, įvertinus visas pajamas ir išlaidas. Šis rodiklis rodo, kokia grynojo pelno dalis tenka vienai pajamų daliai, t.y. kokia dalis grynojo pelno tenka pardavimų vienetui. Išsivysčiusios rinkos sąlygomis jis svyruoja nuo 0,1 iki 0,25, nepatenkinamai vertinama, jeigu mažesnis nei 0,05 %. Visais metais rodiklis stipriai viršijo patenkinimo lygį.

Akcinio kapitalo pelningumas = Grynasis pelnas x 100 / Akcinis kapitalas.

Kadangi pastovų kapitalą sudaro akcininkų lėšos bei ilgalaikės skolos, kurių įmonė neturi šio rodiklio rasti negalime.

Nuosavo kapitalo pelningumui turi įtakos 3 veiksniai:

Apyvartinis kapitalas (AP) = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas (BTMK) = Trumpalaikis turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai , kai

Įmonei bankrotas gali būti paskelbtas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

Įmonė neatsiskaito numatytais terminais su tiekėjais, už gautas prekes, suteiktas paslaugas ir pan.

Įmonė viešai paskelbė ar pranešė kreditoriams, kad negali ar neketina vykdyti įsipareigojimų.

Atliekant bankroto tyrimus reikia analizuoti ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima nustatyti Z reikšmės dinamiką. Geriausia ne mažiau kaip 3 metus, tad išanalizavus 2010–2012 m. dinamiką ir pagal Z reikšmes galime teigti, kad“X“ įmonei 2012 m. buvo labai sunkūs metai. 2011m įmonės rezultatati buvo labai geri, Z reiškmės kofiecientas buvo išaugęs net iki 3,268, bet 2012 m. jis stipriai krito, net iki 0,379, o tai tikriausia lėmė įmonės bankrotą. Įmonė 2012 m. labai stipriai padidino „Kitos mokėtinos sumas“, o tai greičiausia ir buvo bankroto priežastis.

Nuosavo kapitalo pelningumas nuo 2010 m. nuolat krito. Nuo 2010 m. iki 2012 m. jis nukrito 18,45 %, o tai reiškia, kad įmonės nuosavas kapitalas nuolat mažėjo.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 122 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (6876 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas. (2016 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize-ir-efektyvumo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 17:54
×