Įmonės finansinė analizė Senamiestis


Įvadas. Uab ,, senamiestis“ horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno ( nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Uab ,,senamiestis“ vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno ( nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Uab ,,senamiestis“ finansinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Darbo objektas: UAB ,Senamiestis“ finansinė analizė.

Darbo tikslas: Atlikti UAB ,Senamiesčio“ finansinę veiklos analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas naudojant horizontaliąją ir vertikaliąją analizes.

UAB ,, Senamiestis“ horizontalioji analizė pateikta 1 priede. Paskaičiuota pagal 2013 m. -2014 m. įmonės balansą.

Per nagrinėjamą laikotarpį įmonės turtas padidėjo 208,65 procento, tai sudaro 48338 Lt. Ilgalaikis turtas padidėjo 352,19 procento, t.y. 34927 Lt. Trumpalaikis turtas taip pat didėjo 101,22 procento. Nuosavas kapitalas padidėjo 290,98 procento, t.y. 47721 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai nežymiai padidėjo 1,56 procento.

Vertinant 2013m. ir 2014m. duomenis, pastebime, jog 2014 m. buvo bendras viso turto žymus augimas, Todėl galima teigti, kad įmonės veikla pagerėjo.

Per analizuojamą laikotarpi bendrasis pelnas padidėjo 141,13 procento, tai sudaro 190069 Lt. Šį padidėjimą lėmė padidėjusios 114,22 procento pardavimo pajamos, bei 76,79 procento padidėjusi pardavimo savikaina. Tipinės veiklos pelnas padidėjo 354,12 procento, t.y. 66500 Lt. Įprastinės veiklos pelnas didėjo 65548 Lt. Grynasis pelnas padidėjo 58390 Lt. Visi pateikti duomenys rodo, kad įmonė dirba pelningai.

Absoliutinės pelno (nuostolių) ataskaitos vertės kitimas pateiktas 1 paveiksle rodo, kad 2014 m. buvo didžiausios visų rodiklių reikšmės. Todėl galima teigti, kad šie metai įmonei buvo itin pelningi.

2014 m. ilgalaikio turto dalis sudarė 62,71 procentą viso turto ir palyginti su 2013 m. jo dalis padidėjo 19,91 procentinio punkto. Trumpalaikis turtas 2014 m. sudarė 37,29 procento ir palyginti su 2013 m. sumažėjo 19,91 procentinio punkto. Nuosavas kapitalas padidėjo 114,59 procentinio punkto. Didžiąją dalį įtakojo nepaskirstytasis pelnas. Jis 2014m. sudarė29,82 procento, t.y. 143,77 procentinio punkto. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 114,59 procentinio punkto.

Ataskaitiniu laikotarpiu savikainos dalis sudarė mažesnį procentą pardavimo pajamų palyginti su praėjusiais finansiniais metais. Pardavimo savikainos struktūrinis pokytis yra 7,31 procentinio punkto. Įmonės bendrasis pelnas padidėjo nuo 58,17 procento iki 65,48 procento. Grynasis pelnas padidėjo 15,88 procentinio punkto.

2014 m. gana ženkliai išaugo pardavimo pajamos ir bendrasis pelnas; pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos augo lėčiau. Tai teigiamas poslinkis, rodantis, jog sunormalizuotas pajamų ir išlaidų santykis, kas leido padidinti pelną. Todėl galima teigti, jog 2014 m. tendencija yra palanki įmonės veiklos plėtimui. Ji gali racionaliai didinti savo einamąsias išlaidas, išlaikydama patenkinamą pelno normą.

  • Apskaita Analizė
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2582 žodžiai)
  • Lina
  • Įmonės finansinė analizė Senamiestis
    10 - 7 balsai (-ų)
Įmonės finansinė analizė Senamiestis. (2016 m. Sausio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize-senamiestis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:31
×