Imonės finansinė analizė


Imones finansine analize kursinis. Įmonės administracijos darbo užmokestis. Imones finansine analize darbas. Įmonės finansinė analizė + kursinis darbas. Gaminio prognozavimas darbas. Finansine analize kursinis. Įmonės finansinės veiklos analizė.gamybos išlaidos, savikaina, veiklos sąnaudos. Finansų analizė ir įmones veiklos prognozavimas kursinis. Gaminio tiesioginis pelningumas. Pagrindinių darbininkų skaičius.

Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius. Gamybinei programai jvykdyti reikalingas įrengių skaičius. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Įmonės darbuotojų pavaldumo schema. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, produkcijos vieneto ir visos produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir siūlimai. Literatūra. Darbo tikslas – UAB „Vyrų stilius“ planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozę 2011 metais.

Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos.

Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbinįmonės sekmingą veiklą ir pelningumą užtikrina iš anksto sudarytas verslo planas, bei tinkamai prognozuotas veiklos pelningumas ir finansiniai rodikliai.

Norint tinkamai nustatyti, ar įmonė bus pelninga per pirmuosius metus veiklos metus, neužtenka vien finansinių rodiklių prognozavimo, taip pat reikia išsiaškinti rinkos poreikius. Buvo gauti tyrimų duomenis. Taigi pasirinktos įmonės UAB vyrų stilius produkcija atlikus rinkos tyrimus – bus paklausi ir perkama. Planuojama įmonės veiklos sritis per pirmuosiuos metus – vyriškų kelnių ir švarkų siuvimas.

Darbo tikslas – UAB vyrų stilius planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozę 2011 mgamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę.

. Pagrindinių darbininkų skaičius = visos gamybos programos darbo laikas / vienžinome, kad planuojamos darbo dienos – 255, kasmetinės atostogos sudaro 28 kalendorines dienas arba 20 darbo dienų. Leistini neatvykimai į darbą dėl ligos ir kitų priežąsčių sudaro proc. Nominaliojo darbt ? Darbo dienų skaičius • pamainų skaičius • pamainos trukmė • naudivienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis papildomas darbo užmokestis darbininkams už atostogas ir kitus įstatymais numatyt. Papildomas darbo užmokestis apskaičiuojamas: tarifinis darbo užmokestis dauginam. Vieno gaminio, tiesioginis priskiriamas darbo užmokestis produkcijos vienetui, tai visas medžaigų išlaidos visai produkcijai – iš lentelės; vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui – iš lentelės.

Iš viso (administracijos darbuotojų ir įmonės beįrengimo naudingo darbo laiko trukmė (tn) = darbo dienų skaičius per metus darbo valandų skaičius per pamainą pamainų kiekis nominalus darbo laiko koeficientas (atėmu. Apšvietimas būna įjungtas (vidutiniškai) 50 % įmonės darbo laiko. Įmonės administracija dirba viena pamaina.

Patalpų apšvietimo trukmė = nominalusis (režiminis) darbo laikas ´ paturto naudojimo laikas buvo nustatytas remiantis Lietuvos respublikos 2001 m. Grudžio 20 d. Įstatymo nr. Ix-675 pirmu priedeliu ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais) .

  • Microsoft Word 239 KB
  • 2012 m.
  • 37 puslapiai (4176 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovile
  • Imonės finansinė analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Imonės finansinė analizė. (2011 m. Rugpjūčio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 16:25
×