Įmonės finansinė būklė ir galimybės


Įmonės finansinė būklė ir galimybės.


Mūsų grupės gautame namų darbe siekiame išanalizuoti pateiktos įmonės balanso bei pelno/nuostolio ataskaitas. Kiekvienos įmonės būklę mums geriau padeda suprasti jos balansas, nes jis atspindi įmonių realią finansinę situaciją.

Taip pat, svarbu suprasti ir išanalizuoti įmonės pelno/nuostolio ataskaita, nes ji mums pateikia konkretaus laiko įmones gautas pajamas, sumokėtus pelno mokesčius bei pajamų ir sąnaudų skirtumą, kuris mums nusako ar įmonė patyrė pelną ar nuostolį.

Pasitelkus šias ataskaitas mes galime įvertinti gautą įmonę, suprasti jos finansinę būklę, kuri yra svarbi ne tik vadovams, bet ir įmonės investuotojams, analitikams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Pasinaudodami šiomis ataskaitomis galime suprasti kaip įmanoma pagerinti įmonės padėtį, kokius sprendimus ji daro teisingai ir taip pat galime įvertinti įmonės bankroto galimybę.

Savo darbo tikslą išsikeliame – įvertinti ir suprasti įmonės finansinę būklę ir galimybes.

Kaip matome, tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio turto įmonėje nuolat daugėjo, o 20X2 metais matomas ypač ženklus augimas – visas turtas, lyginti su 20X1 metais išaugo daugiau nei 50%, o visu nagrinėjamu laikotarpiu, visas turtas padvigubėjo – išaugo 115%. Ilgalaikis turtas taip padidėjo dėl nuolatinių įmonės investicijų į pastatus – 20x2 metais nebaigtos statybos vertė buvo daugiau nei 3 mln. litų didesnė nei 20X1-aisiais metais. Trumpalaikio turto spartų augimą viso laikotarpio metu sąlygojo 65% išaugęs atsargų kiekis, taip pat, prekių, skirtų perparduoti, vertės padvigubėjimas, o atlikti išankstiniai apmokėjimai padidėjo net 13 kartų, nuo beveik 60 tųkst. Lt, iki 780 tūkst. Lt. Pirkėjų įsiskolinimas kasmet augo, tačiau ženkliausias augimas buvo 20X1 metais – 63%, tuo tarpu 20x2 metais augimas buvo daug lėtesnis, ir pirkėjų skolos išaugo 15%. Pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekis 20X1-aisiais metais sumažėjo 41%, tačiau jau 20X2-aisiais išaugo beveik 6 kartus – 589 procentais.

Nors nematerialusis turtas, kurį įmonėje sudaro tik programinė įranga, ir išaugo net 214 kartų, tačiau jo vertė buvo tik 6 Lt, o dabar siekia 1288 Lt. Įmonė neturi jokio finansinio turto.

Nuosavas kapitalas, 20X1 m. išaugo 11%, tačiau jau 20X1-20X2 periodu augimas buvo ženkliai didesnis – net 88%. Nors įstatinis įmonės kapitalas nekito, o rezervų kiekis 20X2 metais net sumažėjo nuo beveik 4mln, iki privalomųjų 200 tūkst. Lt, tačiau smarkiai išaugę pardavimai, sąlygojo ir didžiulį – 869% nepaskirstyto pelno augimą.

Įmonė neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, bet matomas gana didelis trumpalaikių įsipareigojimų išaugimas – per 20X1 metus, jų padaugėjo net 124 procentais, pokytis 20X2 metais nebuvo ženklus. Didžiausią dalį trumpalaikių įsipareigojimų struktūroje sudaro skolos tiekėjams. Kurios smarkiai išaugusios 20X1 metais, jau kitais metais sumažėjo 18 procentų. Finansinės skolos kredito įstaigoms augo kas metus, tačiau kitos finansinės skolos sumažėjo 50%.

Nagrinėjamu laikotarpiu krito tik kitos įrangos, prietaisų ir įrengimų vertė – 20X1-aisiais jų vertė sumažėjo 55%, ir nors jau kitamet vertė išauga 81%, tačiau palyginti su laikotarpio pradžia, ji buvo 19% mažesnė. Dėl augančių pajamų augo ir pelno mokestis, bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Veiklos sąnaudos augo kasmet, tačiau 20X2 metais jos išaugo tik 12%, palyginti su 42% augimu praėjusiais metais. Tam didžiausią įtaką darė sulėtėjęs bendrųjų ir administracinių išlaidų augimo tempas. Kitos veiklos pelnas nesudaro didelės dalies įmonės pajamose, pajamos auga tolygiai, kas metus po maždaug 45%, tačiau pastebėtas staigus sąnaudų lygio padidėjimas 20X1 metais. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos augo kiekvienais metais, ir nuolat ženkliai viršijo veiklos pajamas. Pelno mokestis didėjo kasmet, tačiau augimas 20X0-20X1 metais buvo tik 10% o jau 20x1-20x2 siekė 433%. Grynasis pelnas, kaip matome ir grafike, 20X0 ir 20X1 metais išliko panašus , bet 20X2, dėl padidėjusių pardavimų bei palyginti nežymiai išaugusios savikainos, drastiškai, net 465%, išaugo.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4078 žodžiai)
  • Universitetas
  • Neringa
  • Įmonės finansinė būklė ir galimybės
    10 - 9 balsai (-ų)
Įmonės finansinė būklė ir galimybės. (2016 m. Kovo 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-bukle-ir-galimybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 21:51
×