Įmonės finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos


Finansų valdymo kursinis darbas. Įmonės finansinės analizės ir prognozavimo samprata finansų analizės samprata , reikšmė , rūšys ir tikslai. Finansinio prognozavimo samprata ir būdai. UAB „ xxx “ finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Prekyba dėvėta ir nauja žėmės ūkio technika. Horizontalioji UAB „ XXX “ finansinių ataskaitų analizė. UAB „ XXX “ 2011 - 2013. pagrindinių balanso aktyvų straipsnių dinamika. Vertikalioji UAB „ XXX “ finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Veiklos apyvartumo rodikliai. Likvidumo – mokumo rodikliai. Sverto finansavimo stabilumo rodikliai. UAB „ xxx “ finansinių ataskaitų prognozė 2014 metams. Pelno nuostolių ataskaitos prognozė 2014 metams. Balanso prognozė 2014 metams.


Ekonominė veiklos analizė ir jos vertinimas tampa vis aktualesnė tema. Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams, Lietuvoje vis svarbesnį vaidmenį vaidina ekonomikos ir finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų ekonominės finansinės veiklos vertinimas. Finansinė veiklos analizė yra vienas svarbiausių įmonės veiklos vertinimo priemonių bei neatsiejama sprendimų priėmimo dalis. Norint priimti pagrįstus sprendimus bei numatyti įmonės veiklos perspektyvas reikalinga objektyviai išanalizuoti informaciją apie įmonės veiklą, įvertinti vidinius ir išorinius veiksnius, esamą ekonominę bei finansinę būklę, socialinės, politinės ir ekonominės aplinkos ypatybes, susidariusias nepageidaujamas tendencijas, pavojus tolimesnei veiklai. Būtent, ekonominės finansinės veiklos analizė padeda įvertinti, ar įmonė eina teisingu keliu, didinant įmonės veiklos pelningumą bei leidžia ieškoti galimybių veiklos efektyvumui didinti.

Tyrimo objektas. UAB „XXX“ finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos.

Darbo tikslas. Naudojantis teorinėje kursinio darbo dalyje surinkta finansinės analizės medžiaga ir įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, atlikti UAB „XXX“ finansinės būklės analizę ir įmonės finansinių rodiklių prognozę.

Remiantis moksline literatūra apžvelgti finansinės veiklos analizės ir prognozės sampratą, išnagrinėti pagrindinius finansinės analizės metodus ir prognozavimo būdus;

Taigi, apibendrinus galima teigti, kad finansinė analizė užima labai svarbią vietą, nes ji suteikia informaciją, padeda pasiekti tikslus, leidžia priimti teisingus sprendimus. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui.

Norint tiksliai įvertinti vykdomą veiklą ir gauti teisingus finansinės analizės rezultatus, labai svarbu teisingai apskaityti turtą, kapitalą, pajamas ir išlaidas. Neteisingai sukaupta informacija iškreipia analizės rezultatus. Pagrindinės finansinės analizės rūšys:

procentinis rodiklio pokytis - % =1 –A0 * 100; čia

Vertikali analizė atliekama kiekvieną finansinės ataskaitos rodiklį lyginant su bendru baziniu rodikliu. Gautas dydis išreiškiamas procebtais, todėl šis analizės būdas dar vadinamas struktūros analize, nes atlikus šią analizę sužinome, kokią visumos dalį sudaro tam tikras rodiklis. Vertikalios analizės atlikimo algoritmas yra toks:

Santykinė analizė dar vadinama koeficientų analize. Koeficientai išreiškia finansinių ataskaitų tarpusavio ryšius. Rutkauskas ir Stankevičius (2004) rašo, kad tai yra pelningumo, likvidumo, ilgalaikio mokumo, veiklos efektyvumo rodikliai. Pagal Mackevičių, Poškaitę (1998) tai būtų pelningumo, mokumo, įsiskolinimo, veiklos aktyvumo, kapitalo rinkos. Visi minėti autoriai pripažįsta pelningumo rodiklių grupę, taip pat išskiria likvidumo rodiklius.

Įmonės pelningumo rodikliai parodo, kaip ir kiekvienoje įmonėje naudojamas turtas yra priemonė grynajam pelnui uždirbti. Pelningumo rodikliai padeda suprasti, ar efektyviai naudojamas turtas ir kapitalas. Vienas iš dažniausiai naudojamų rodiklių. Pelningumo rodikliai naudingi tiek vidiniams, tiek išpriniams informacijos vartotojams. Pelningumo rodikliai suteikia naudingos informacijos apie įmonių veiklą. Pardavimų pelningumo rodikliai tiksliausiai parodo įmonės veiklos efektyvumą įvairiuose; etapuose. Kuo pelningumas didesnis, tuo įmonės veikla valdoma geriau.

(gal dar pagrindinių rodiklių formules pateikti ir parašyti, ką tie rodikliai parodo)

Pasak V. Aleknevičienės informacija finansinei analizei atlikti gaunama iš įmonės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, tačiau dalį duomenų prireikia paimti ir iš sąskaitų. Taip pat, nemažai informacijos apie vykdomos veiklos rezultatus galima rasti ir įmonės pinigų srautų ataskaitoje.

Apibendrinus galima teigti, kad finansinės veiklos analizė yra kompleksinis ūkio subjektų finansinės bei ekonominės veiklos rezultatų tyrimas ir vertinimas, kurio tikslas – nustatyti analizuojamo objekto būklę, vystymosi tendenciją, atskleisti vystymosi rezervus ir jų panaudojimo būdus, siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jo veiklos efektyvumą ir pelningumą.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 395 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5687 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Įmonės finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos. (2017 m. Rugsėjo 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-finansine-bukle-ir-jos-veiklos-perspektyvos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 18:08
×