Įmonės finansinės dokumentacijos analizė


Finansų kursinis darbas.

Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai.Priedai.


įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tikti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas;

Remiantis nurodytais finansų analizės tikslais gali skirtis finansinės analizės apimtis, tikslumas ir terminai, taip pat pagal šiuos tikslus bus rengiamas tolimesnis kursinio darbo nagrinėjimas.

Standartinėse finansinių ataskaitų formose dažnai trūksta informacijos, o ypač priimant operatyvius valdymo sprendimus ir prognozuojant ateitį;

Informacija rodikliams apskaičiuoti gali būti gauta tik pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, todėl rodikliai neatvaizduoja realios situacijos, ypač sezoniškoje veiklos sferoje;

Neigiami skaičiai, naudojami rodikliams apskaičiuoti, taip pat suformuoja klaidingą išvadą, nes dalydami neigiamus dydžius, gauname teigiamą santykinį rodiklį;

Jeigu kalbėtume apie trumpalaikį turtą, balansas rodo, kad jo įmonė turi žymiai mažiau, lyginant su ilgalaikiu, tačiau spartus augimas taip pat jaučiamas. Iš 2012 m. į 2013 m. trumpalaikis turtas padidėjo 34,03 proc., oį 2014 m. padidėjo 12,32 proc. Didžiausią trumpalaikio turto dalį visais metais sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Jų ženklus augimas labiausiai įtakojo trumpalaikį turtą, lyginant su 2012 m., 2013 m. augimas siekė 34,90 proc., o 2014 m. padidėjo dar 11,07 proc. Augo ir atsargos, bet jų suma nebuvo tokia didelė,. Jų augimas 2013m. siekė 20 proc., na o 2014 m. - 28,47 proc.

Turtas iš viso, kaip ir ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, automatiškai labai sparčiai didėjo. Labiausiai augimą įtakojo ilgalaikis turtas.

Nuosavas kapitalas visą laika augo, 2013 metais padidėjo net 3 kartus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai nežymiai augo kaip 2013 taip ir 2014m. atitinkamai – 16,67 ir 20 proc. Pagrindinis ir vienintelis tai lėmęs faktorius– skolos tiekėjams. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2013 m. augo 17,56 proc., tačiau 2014 krito 26,54 proc. Visus ilgalaikius įsipareigojimus sudarė skolos kreditinėms institucijoms.

Bendrai visas nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai per šį laiką augo 2013 m. 42,39 , o 201m. 5,07 proc.

Didėjant pardavimų pajėgumams autmatiškai augo ir savikainos suma, kuri iš 2012 m. į 2013 m. didėjo net 54,69 proc., o 2014 m. -36,3 proc.

Nors savikaina augo sparčiau nei pardavimų suma, bendrasis pelnas nuo to nenukentėjo ir 2013m. augo 26,44 o 2014m. dar labiau padidinus apsukas – 34,37 proc.

Veiklos sąnaudos augo visais metais. 2013 metais 19,29 proc. o 2014-aisiais 37,92 proc. Tai yra natūralus procesas, kadangi visais metais augo ir pardavimų ir paslaugų suma ir jų savikaina, kas tiesiogiai įtakoja veiklos sąnaudas.

Kadangi įmonė jokia kita veikla neužsiema, tai Įprastinės veiklos pelnas buvo lygus Veiklos pelnui ir 2013 metais augo 48,26proc. o 2014 m. 20,5 proc.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis). Ši kategorija labai stipriai išaugo 2013 m. (net 48,26 proc.). 2014 metais augimas buvo šiek tiek mažesnis, 20,50 proc. Visais metais pelno augimas automatiškai įtakojo ir pelno mokesčio didėjimą, tačiau bet kuriuo atveju Grynasis pelnas taip pat augo.

Ši analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginimas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais.

Rezultate, galima sužinoti, kokią visumos dalį sudaro tam tikras rodiklis.

Šiek tiek kitoks vaizdas matomas 2013 m. kai stipriai išaugo pardavimu suma. Šiek tiek padidėjo savikaina, iki 18.15 proc. tačiau bendros veiklos sąnaudos nukrito iki 61,63 proc. Šiek tiek išaugo pelno mokesčio suma, tačiau grynasis pelnas visvien padidėjo ir sudarė 15,37 proc pardavimų sumos arba 349147,62 LT/

 • Finansai Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Robertas
 • 49 puslapiai (10468 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų kursiniai darbai
 • Microsoft Word 129 KB
 • Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
  10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė. (2017 m. Lapkričio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-finansines-dokumentacijos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:56