Įmonės gamybinė veikla


Gamybos veiksnys žemė. Gamybos veiksnys kapitalas. Gamybos veiksnys darbas.


Kiekviena įmonė įgyvendina konkrečius tikslus. Įmonės tikslai yra jos veiklos orientyras ir vertinimo kriterijus. Skirtingos įmonės gali turėti skirtingus tikslus, tačiau pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas yra vartotojų poreikių tenkinimas, siekiant gauti pelno, tiekiant vartotojui kokybišką produkciją. V. Zinkevičiūtė ir A.V. Vasiliauskas (2013) teigia, kad be pagrindinio, įmonės nustato kitus tikslus susijusius su jų gamybine veikla:

Komercinį – parduoti produkciją; 2) Socialinį – užtikrinti darbuotojų gerovę;3) Ekologinį – savo veikla nepažeisti natūralios aplinkos pusiausvyros; 4) Techninį – užtikrinti tinkamą gaminamos produkcijos kokybę; 5) Ekonominį – racionaliai paskirstyti išteklius už tinkamą kainą; 6) Gamybinį – pateikti rinkai reikalingą produkcijos kiekį;

Svarbiausi įmonės gamybinėje veikloje efektyvumo rodikliai. R.Venskus (2007) teigia, kad jie yra šie:

Įmonių gamybinėje veikloje tikslams įgyvendinti naudojamos šios pagrindinės valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. E.Bagdono ir E.Kazlauskienės (2002) teigimu:

3) Vadovavimas – tai tokia valdymo funkcija, kai taikant įvairius valdymo metodus, sutelkiamos žmonių grupės ir skatinamos vykdyti tam tikrus veiksmus; tų veiksmų koordinavimas, siekiant užsibrėžtų tikslų. Jas vykdant daromi tokie veiksmai: organizuojami steigėjų, akcininkų, stebėtojų susirinkimai; priimami sprendimai, nustatantys įmonės veiklos kryptis, planus; parengiami ir patvirtinami stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos darbo reglamentai; parengiamos ir patvirtinamos pareiginės instrukcijos; nustatomos kolektyvinės ir individualios darbo užduotys; skatinamas darbuotojų bendradarbiavimas; įgyvendinamos drausminės priemonės; priimami kiti techniniai, ekonominiai ir organizaciniai spendimai.

4) Kontrolės funkcijos reikia, kad sužinotume, kaip gamybinėje įmonėje vykdomos įvairios ekonominės ir techninės užduotys, kokių esama kliūčių ir sunkumų. Kontrolės tikslas – užtikrinti, kad klientui laiku būtų pateikta kokybiška produkcija, o įmonė patirtų kuo mažesnes sąnaudas.

Pagrindinė įmonės veiklos sritis yra gamyba. Gamyba, J.Paunksnienės, J.Antanavičienės, K.Peleckio (2006) teigimu, yra procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Gamybą taip pat galima apibūdinti kaip procesą, kuriame naudojami darbas ir įrenginiai drauge su gamtiniais ištekliais bei medžiagomis, siekiant gauti gamybos rezultatą - pagamintas prekes ar paslaugas.

1. procesai, keičiantys darbo objektų formas, savybes ir dydžius (technologiniai procesai);

Kalbant apie žemę gamybos ekonomikoje reikia suprasti kaip gamtinius išteklius. Ji ypatinga reikšmę turi kaip gamybos vieta. Tai labai daug įtakos turi kokiame regione vystoma gamyba. Pirmiausia yra vietovė, kai gamybai reikalingos medžiagos yra netoli, tai iškart įmonei leidžiama patirti mažesnes sąnaudas.

R. Venskus (2007) teigia, kad pagrindiniai gamybos procesai paprastai susideda iš trijų fazių:

Apdirbimo – tai fazė, kai stengiamasi užtikrinti gaminamos produkcijos pakeičiamumą, nes tada surinkimo procesuose sumažėja darbo imlumas.

Gamybos proceso lankstumas, kad būtų lengva persiorientuoti į naujų gaminių gamybą.

Gamybos integravimas, kuris teigia, kad kokybė pasiekiama tobulinant visų gamybos proceso elementų naudojimą.

3) Masinė gamyba – tai gamyba, kai įmonės specializuoja ilgą laiką (metais) dideliais kiekiais gaminti vieno tam tikro tipo gaminius, pavyzdžiui, automobilių gamyklos, mėsos perdirbimo įmonės). Tokių įmonių pavyzdžiai: automobilių bei traktorių gamyklos, elektros stotys, radiotechnikos pramonės įmonės. Kiekviena darbo vieta specializuojasi tik vienai operacijai atlikti ( kartais dviem ar trims panašioms), todėl jos atliekamos našiais specialiais įrengimais. Gamybos procesas organizuojamas srovinėse linijose. Tokia gamyba užtikrina aukščiausią techninį ir organizacinį lygį.

  • Microsoft Word 507 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3380 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audra
  • Įmonės gamybinė veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės gamybinė veikla. (2019 m. Liepos 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-gamybine-veikla.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 23 d. 22:03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema