Įmonės informacinė sistema: IĮ „Egzotika“


Informatikos kursinis darbas.

Įvadas. Informacinės sistemos paskirtis. Informacinės sistemos sudėtis. Informacijos sistemų programinės įrangos tipai. Informacijos sistemų klasifikavimas. Is kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Informacinių sistemų planavimo procesas. I į „Egzotika“ veiklos aprašymas. Įmonės is analizė. Kompiuterinių sistemų tobulinimo galimybės. Įmonės veiklos analizė ir diagramos. IĮ „EGZOTIKA“ sistemos panaudojimo atveju modelis. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.


Informacijos sistema veikia tam tikroje aplinkoje: organizacinėje aplinkoje ir technologinėje aplinkoje. Šiuolaikinės organizacijos informacijos sistema yra iš dalies kompiuterizuota darbų su informacija ir priemonių visuma, todėl susideda iš kompiuterizuotos informacijos sistemos ir nekompiuterizuotos dalies. Glaustumo dėlei sąvoką :kompiuterizuota informacijos sistema“ toliau keisime sąvoka „informacines sistemos“ (IS), kadangi nagrinėsime organizacijos kompiuterizuotų informacijos sistemų inžinerijos pagrindus. IS apdoroja įeigą (duomenis) ir suformuoja išeigą (ataskaitas, suvestines), kuria naudojasi vartotojas arba kita IS. IS kompiuterizuoja vartotojo vykdomas veiklos funkcijas ir veiklos procesus. Todėl IS dalis, kuria naudojasi vartotojas, vadina taikomąja programine įranga. Ji įdiegiama konkrečiose darbo vietose; taip sukuriamos kompiuterizuotos darbo vietos (KDV). KDV yra įvairiuose organizacijos valdymo hierarchijos lygmenyse. Organizacijos vadovybės, padalinių vadovų ir darbuotojų atliekami darbai (uždaviniai), naudojamos informacijos turinys labai skiriasi, todėl ir šių KDV taikomųjų programų (uždavinių) sudėtis . Efektyvus veiklos sričių tvarkymas galimas tik įdiegus atitinkamos paskirties IS.

Programinė įranga yra programų rinkinys, kuris įgalina techninę įrangą apdoroti duomenis.

Pirmieji kompiuteriai buvo programuojami mašininiu kodu, kuris manipuliuoja dvejetainiu kodu ( yra tik 0 ir 1) , vėliau – šešioliktainiu kodu. Mašininiai kodai yra pirmosios kartos programavimo kalbos. Antrosios kartos programavimo kalbos, vadinamos asembleriu, atsirado 6 –ajame XXa. Dešimtmetyje. Asembleryje programų komandos užrašomos santrumpomis, add, load; tai palengvina programavimą. Programos tekstas, parašytas asembleriu, transliuojamas į mašininį kodą, po to taikomoji programa vykdoma – atliekami užprogramuoti skaičiavimai. Sisteminė programinė įranga buvo programuojama mašininiu kodu, vėliau – asembleriu.

Trečiosios kartos programavimo kalbos, tokios kaip FORTRAN, COBOL, C, PASCAL, PL/1, LISP, ADA ir kitos, atsirado 1955 ir 1979 metų. Jos leidžia kurti taikomąsias programas, didina įvairios paskirties IS uždavinių programavimo našumą. Šiomis kalbomis parašytas taikomųjų programų tekstas susideda iš konstrukcijų (teiginių, išraiškų), panašių į sakinius. Trečiosios kartos programavimo kalbos vadinamos aukšto lygio programavimo kalbomis, kadangi kiekvienas tokia kalba parašytos programos teiginys transliuojamas į keletą ar keliolika mašininio kodo (žemesnio lygmens kalbos) komandų.

Ketvirtosios kartos programavimų kalbos pradėjo formuotis XX a. 8- ojo dešimtmečio pabaigoje. Tai naujos kartos neprocedūrinės programavimo kalbos, skirtos platesniam vartotojų ratui kurti taikomąsias programas. Šios kartos kalbos reikalauja tam tikrų žinių, tačiau nereikalauja profesionalaus pasiruošimo, kadangi pateikiamos kartu su kompiuterizuota (patogia) programų kūrimo aplinka. Ketvirtosios kartos programavimo kalbas galima suskirstyti į užklausų kalbas (SQL-structured Query Language), atskaitų generatorius (RPG-III), grafines kalbas(SAS Graph, Systat), taikomųjų programų kūrimo aplinkas (power builder, visual FoxPro, visual basic, Microsoft fronte page).

IS skirstomos į tipus pagal įvairiausius kriterijus, kurie apibūdina tokias savybes: IS paskirtį, vartotojo tipą, veiklos sritį ar sektorių, padalinį, atliekamo informacijos apdorojimo pobūdį, IS sandaros ypatumus, programinės ir techninės įrangos komponentus ar kitas savybes. Yra apie šimtą skirtingų IS tipų.

Toliau pagrindinių IS tipų pagal kiekvieną kriterijų pavadinimus ir trumpą apibūdinimą.

apskaitos IS – kompiuterizuoja organizacijos veiklos rūšių apskaitos procesus;

IS tipai pagal pagalbos veiklai pobūdį. Dažniausiai nurodomi literatūroje šie IS tipai pagal pagalbos veiklai pobūdį (t.y. kompiuterizuojamo proceso) pobūdį:

transakcijų apdorojimo IS (TPS _ Transaction Procesing System), kurios dar vadinamos duomenų apdorojimo IS. Jos skirstomos pagal funkcines veiklos sritis, pvz į finansų TPS, gamybos valdymo TPS, marketingo TPS ir kt;

grupinio darbo IS (GSS – Group Suport System);

išimčių ataskaitos – IS gali surasti ir pateikti išimtis. Pvz. ataskaitoje, kuri palygina biudžeto išlaidas, visos išlaidos, viršijančios biudžetą daugiau nei penkiais procentais yra pabraukiamos, nuspalvinamos ar atskiriamos nuo kitų;

 • Informatika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Jurate
 • 22 puslapiai (3961 žodis)
 • Kolegija
 • Informatikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 217 KB
 • Įmonės informacinė sistema: IĮ „Egzotika“
  10 - 8 balsai (-ų)
Įmonės informacinė sistema: IĮ „Egzotika“. (2016 m. Kovo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-informacine-sistema-ii-egzotika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 04:42