Įmonės išlaidų sisteminis restruktūrizavimas didinant įmonės vertę ir grynąjį pajamingumą


Įmonės išlaidų sisteminis restruktūrizavimas didinant įmonės vertę ir grynąjį pajamingumą.

Maistas yra svarbus ir neišvengiamai būtinas kasdieniniame kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris patenkina pirminius poreikius, tačiau šiandienai maistas ir kartu jo gamyba bei pateikimas yra gerokai aukščiau pirminio poreikio patenkinimo. Pagrindiniai maisto pramonei keliami uždaviniai – gaminti geros kokybės produkciją, gerinti jos biologinę sudėtį ir vertę, taip pat plėsti asortimentą ir taip patenkinti vartotojų lūkesčius bei kartu įgyti ir konkurencinį pranašumą.

Neabejotina, kad bet kurioje valstybes ekonomikoje maisto pramonė užima svarbią vietą, tiek gaminant ir tiekiant maisto produktus, bet ir kuriant darbo vietas, didinant šalies vidaus produktą. Darbe nagrinėjama gamybinė įmonė, kuri gamina šokolado gaminius ir vykdo kartu prekybą. Besikeičiant maisto vartojimo įpročiams, ši įmonė siekia atrasti naujus skonius ir remiasi naujomis technologijomis bei išlaiko autentiškumą – šokolado manufaktūrą. Tačiau kiekvienos įmonės tikslas yra būti pelninga, taip užtikrinant investicinę grąžą akcininkams bei investuotojams, bet ir kartu laiku atsiskaitant su tiekėjais ir kreditoriais bei vykdant plėtrą. Minėtiems tikslams pasiekti būtina tinkamai valdyti finansus, kad gaminami produktai atneštų naudą, todėl svarbu nuolatos ne tik kaupti esamus finansinius duomenis, bet ir juos peržiūrėti ir priimti sprendimus susijusius su pelningumo augimu, ypatingai tai svarbu diegiant naujus gaminius ir vertinant jų naudingumą.

Darbo tikslas: atlikti įmonės išlaidų sisteminį restruktūrizavimą didinant įmonės vertę ir grynąjį pajamingumą.

Laukiami rezultatai: išnagrinėti esamus įmonės duomenis ir restruktūrizavus kaštus bei neatliekant papildomų investicijų sutrumpinti įmonės atsipirkimo periodą ir padidinti pelningumą įvedant du naujus produktus į rinką ir tinkamai valdant išlaidas.

Įmonė apibrėžiama ir kaip ekonominė organizacija skaičiuojanti savo pajamas ir išlaidas bei siekianti gauti pelną. Būdama savarankiška organizacija įmonė sprendžia daugelį uždavinių: kokią produkciją (paslaugą) gaminti, kada gaminti, kam parduoti, kada parduoti ir už kiek paduoti, kiek mokėti darbuotojams ir pan.

Pilnoji padinė vertė, Lt=1+2+3+4+5+6+7+8=51360+299880+446160+29016+101430+

Įrengimų skaičius ir kaina yra nustatyta remiantis tokio tipo įmonių įrengimų sudėtimi ir įrengimų kainomis.

Žaliavos kiekis per metus (kakavos sviestas), kg=0,195*150150=29279 ir t.t.

Žaliavos vertė (kakavos sviestas), Lt=29279*8,5=248874 ir t.t.

Bendra žaliavų vertė, Lt=1+2+3+4+5+6+7+8+9=248874+220721+18018+4505+6306+

K1 - koeficientas, įvertinantis poilsio, švenčių ir atostogų dienas (t.y. neatvykimus), kuris apskaičiuojamas pagal formulė:

K1 = DDcecho/skyriaus / DDdarbininko(5.2.)

Netiesioginėmis išlaidomis laikoma išlaidos, kurias negalima tiesiogiai priskirti konkrečiam gaminiui pagaminti/parduoti Apskaičiuojamas lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje KA:

Pagr. darbo užmokestis (Techninės dalies tvark.) darbuotojui, Lt=4,5*1664=7488 ir t.t.

Papil. darbo užmokestis (Techninės dalies tvark.) darbuotojui, Lt=7488*0,04=300 ir t.t.

Bendr. darbo užmokestis met. (Techninės dalies tvark.), Lt=(7488+300)*6=46725 ir t.t.

Įmokos soc. draudimui (Techninės dalies tvark.), Lt=46725/100*31=14485 ir t.t.

Papildomo darbo užmokesčio koeficientai parinkti remiantis bendro darbo užmokesčio įvertinimui ir palyginimui rinkoje su tokios pareigybės darbo užmokesčiu.

Energijos vieneto kaina pateikta remiantis rinkoje esančiais įkainiais. Poreikio per metus įvertinimas nustatytas remiantis lentelių Nr. 14 ir 15 duomenimis.

NS = ITp – ITL/T(6.4.)

Cecho pastatų apšiltinimui ir einamosioms remonto išlaidoms sudengti priskirtina (15630+23966) 39 596 Lt suma.

Administracinės išlaidos įvertinamos kaip 30-40% nuo gamybinių darbininkų bendro darbo užmokesčio. Priimta 35%:

„Sezono asorti“ – 296179,52*0,58=171724,88 Lt;

„Graikiškas medis“ – 296179,52*0,42=124454,63 Lt.

Rodiklio teigiamos kitimo ribos yra nuo 0,5 iki 0,9. Jei rodiklis siekia 0,9 ir daugiau, įmonė turi sunkumų apmokėti išlaidas, jeigu 0,5 ir mažiau – įmonės veikla pelninga ir atsiskaitymai tikėtina nevėluos.

Apskaičiuotas rodiklis rodo, kad įmonės veikla yra pelninga ir atsiskaitymai nevėluos.

Apskaičiuotas rodiklis rodo, kad įmonės administracinės išlaidos sudaro 4%, tai rodo įmonės „neišpustas“ administracines išlaidas.

Efektyviai veikiančios įmonės pardavimo sąnaudos 1 pardavimų litui lygis yra lygus 5-10%, parduotų/pagamintų prekių savikainos, kuri sudaro 35-40% nuo pardavimo sumos.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 76 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (5536 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurgita
  • Įmonės išlaidų sisteminis restruktūrizavimas didinant įmonės vertę ir grynąjį pajamingumą
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės išlaidų sisteminis restruktūrizavimas didinant įmonės vertę ir grynąjį pajamingumą. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-islaidu-sisteminis-restrukturizavimas-didinant-imones-verte-ir-grynaji-pajaminguma.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:51
×