Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas


Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo analizė. Įmonės AB „Žemaitijos pienas“ charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ veikla. AB „Žemaitijos pienas“ išteklių analizė. Darbo ištekliai. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ išteklių panaudojimas (efektyvumas). Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – Išanalizuoti išteklių sąvoką, jų rūšis bei panaudojimą

ir pateikti įmonės AB „Žemaitijos pienas“ išteklių panaudojimo analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti išteklių sąvoką;

Išanalizuoti išteklių rūšis bei jų panaudojimą įmonėje teoriniu aspektu;

Pateikti AB „Žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo analizę;

Apibendrinti AB „Žemaitijos pienas“ gamybos rezultatyvumą.

Išteklių sąvoka suprantama kaip, riboto prieinamumo priemonė veiksmui atlikti, procesui pradėti, kuri yra sunaudojama ir gali išsibaigti. Įmonėse naudojami ekonominiai ištekliai, kurie skirstomi į materialinius ir nematerialinius. Taigi ištekliai – tai visi veiksniai, kurie yra reikalingi įmonei kaip žaliava gamybos procese.

įmonės savininkų nuosavas arba skolintas kapitalas, investuotas į pastatus, įrengimus, technologijas, atsargas ir kitus turto elementus.

vadovų (verslininkų) sugebėjimas organizuoti gamybos procesą, jį valdyti ir vadovauti personalui, rasti pirkėjus ir pelningai parduoti pagamintą produkciją ar paslaugas.

Gamybos ekonomikoje daugiausia dėmesio skiriama aktyviesiems gamybos veiksniams, nes nuo šių veiksnių priklauso gamybos efektyvumas. Juos apskaičiuoti galima pagal šią formulę:

Darbas + kapitalas = Aktyvūs gamybos veiksniai.

Kaip matome iš formulės, sudėjus darbo ir kapitalo išteklius gauname aktyvius gamybos veiksnius, tai reiškia, jog juos panaudojus kaip sąnaudas galime pasigaminti prekes ar teikti paslaugas.

kur Q - maksimali gamybos apimtis, esant tam tikrom konkrečiom sąnaudom;

F – išteklių F kiekis, panaudotas produkto Q gamyboje. Priklausomai nuo įmonės gamybinės veiklos pobūdžio, tų išteklių gali būti labai daug ir įvairių, jų skaičius svyruoja nuo 2 iki n.

Kodėl nuo dviejų? Todėl, kad jeigu turime tik vieną ekonominį išteklių ir nieko su juo nedarome, neturėsime jokio kito naujo produkto, nevyks procesai, nebus kuriama nauja vertė.

Jeigu žinome naudojamų išteklių kiekį F, tai stengsimės juos naudoti ir suderinti taip, kad pagamintume kuo daugiau produkcijos. Tai reiškia, kad maksimizuojame rezultatą Q:

žinome F1, F2, F3, ..., Fn siekiame maksimaliai galimo rezultato

Jeigu žinome kokį rezultatą Q norime pasiekti, tai rūpinamės, kad tą padarytume su kuo mažesnėmis sąnaudomis. Tai reiškia, kad minimizuojame išteklių F apimtis:

žinome Q max siekiame sumažinti išteklius (F1, F2, F3, ..., Fn) min. poveikis

Tiek ekonomine, tiek matematine prasme, gaminamos ir parduodamos produkcijos kiekis priklauso nuo įvairių išteklių naudojimo efektyvumo bei jų suderinimo.

Dažniausiai efektyvumą suprantame kaip gamybos išteklių panaudojimo lygį, garantuojantį didžiausią produkcijos apimtį. Efektyvumas gali būti apibūdinamas ir kaip rezultatų pasiekimo laipsnis. Efektyvumo sąvoka įvairiuose literatūros šaltiniuose interpretuojama bei aiškinama labai įvairiai. Tačiau galima pastebėti, kad visoje efektyvumo apibrėžimų įvairovėje vyrauja bendras aspektas, jungiantis visus šios sąvokos apibrėžimus tai – veiklos kokybė, produktyvių pastangų panaudojimo lygis, tikslų realizavimui, tinkamai panaudojus turimus išteklius, kurių sunaudojimas atsiperka. Tarptautinių žodžių žodynas pateikia tokį efektyvumo sąvokos apibūdinimą: efektyvumas – rezultatų ir sąnaudų (lėšų, resursų, energijos) palyginimo laipsnis. Šis apibrėžimas rodo, kad efektyvumą galima įvertinti palyginant gautą rezultatą su sąnaudomis, gautomis siekiant rezultato. Ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas labai svarbus verslo subjektams todėl, kad tik įvertinus naudojamus išteklius bei finansinę padėtį galima priimti sprendimus, leisiančius įmonei ne tik išgyventi, bet ir stiprinti savo pozicijas. Neretai ji siejama su įvairias įmonės veiklos sritis atspindinčiais rodikliais. Kai kurie autoriai veiklos efektyvumą sieja tik su rodikliais, rodančiais racionalų ir taupų lėšų panaudojimą gamybos ir aptarnavimo procesuose. Dažnai efektyvumo sąvoka tapatinama su ekonomiškumu ir rezultatyvumu. Įmonės veiklos efektyvumą atskleidžia veiklos procese patirtų sąnaudų ir turimų išteklių palyginimas. Ekonomiškumo sąvoka apibūdina, kaip taupiai buvo naudojami turimi ištekliai ir ar buvo išlaikyta produktų ir paslaugų kokybė.

  • Microsoft Word 50 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4312 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ugne
  • Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas. (2016 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-istekliai-ir-ju-panaudojimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 01:41
×