Įmonės likvidavimas


Įvadas. Įmonės likvidavimas. Savanoriškas likvidavimas. Priverstinis likvidavimas. Lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymas. Antrasis skirsnis. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės likvidavimo procedūra. Likviduojamos įmonės finansinės ataskaitos. 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės. Rekomendacijos. Aiškinamojo rašto bendroji dalis. Likviduojamos įmonės finansinėse ataskaitose turto ir įsipareigojimų pateikimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Sužinoti, kas yra įmonės likvidavimo procedūra. Išsiaiškinti, kokios yra įmonės likvidavimo rūšys ir dėl kokių priežasčių juridiniui asmeniui yra iškeliama bankroto byla.

Įmonė panaikinama teismui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį, jei jo veikla yra netinkama (žr. psl.);

Įvyksta dalyvių susirinkimas, kurio metu priimamas sprendimas likviduoti įmonę bei paskiriamas likvidatorius (fizinis asmuo, atliekantis visas likvidavimo procedūras, kol įmonė išregistruojama iš Juridinių asmenų Registro) arba likvidacinė komisija;

Sudaroma paslaugų teikimo sutartis su likvidatoriumi arba likvidacine komisija;

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojamas likviduojamos įmonės statusas;

Įmonė yra išregistruojama iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro;

Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais, vykdomi atsiskaitymai su jais;

Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, delspinigiai bei baudos;

Pateikiamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos;

Įmonės dalyviams paskirstomas likęs juridinio asmens turtas, surašomi jo perdavimo aktai;

galima likvidavimo pabaigos data [4].

Išsiaiškinome, kad įmonės likvidavimo procedūra yra atliekama norint nutraukti įmonės veiklą ir ją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Yra išskiriamos dvi įmonės likvidavimo rūšys: savanoriška (atliekama bendrovės savininkams ir akcininkams nusprendus likviduoti įmonę) ir priverstinė (atliekama įmonės bankroto atveju, pripažinus įmonę neteisėtai įsteigta ir kitais atvejais). Juridiniui asmeniui iškeliama bankroto byla, kai įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, laiku nemoka mokesčių ir atlyginimų, neatsiskaito už gautas paslaugas ir prekes. Šią bylą gali iškelti kreditorius, savininkas bei įmonės administracijos vadovas.

Išsiaiškinome, kokius veiksmus reikia atlikti norint likviduoti įmonę. Pagrindiniai jų: likvidatoriaus paskyrimas, likvidavimo laikotarpio pradžios balanso sudarymas, likviduojamos įmonės statuso įregistravimas Juridinių asmenų registre, darbo sutarčių su darbuotojais nutraukimas bei vykdomi įvairūs atsiskaitymai.

Išnagrinėjus bankroto procesų eigą Lietuvoje 1993 – 2013 metais sužinojome, kad nuo 2011 m. iki 2012 m. pradėtų bankroto procesų padaugėjo beveik 10 %, o vykdomų bankroto procesų padaugėjo apie 61 %. Tuo tarpu, baigtų bankroto procesų sumažėjo beveik 47 %.

Kiek kitokia situacija yra 2012 – 2013 metais. Pradėtų bei vykdomų bankroto procesų skaičius išaugo 20 %, o baigtų bankroto procesų kiekis padidėjo netgi 45 %.

  • Verslas Referatas
  • Microsoft Word 195 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2186 žodžiai)
  • Universitetas
  • Augustė
  • Įmonės likvidavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Įmonės likvidavimas. (2015 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-likvidavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:19
×