Įmonės marketingo planas kursinis darbas


Įvadas. Verslo planavimo samprata, tikslų formavimo ypatumai. Marketingo planas, paslaugų teikimo aprašymas. Perspektyvų tyrimas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė Uab „Kamida“ marketingo planas. tyrimo analizė. Uab ,,Kamida“ charakteristika. Uab ,,Kamida” paslaugų teikimo aprašymas. Uab ,,Kamida“ perspektyvų tyrimas. Uab ,,Kamida“ išorinės aplinkos analizė. Uab ,,Kamida“ vidinės aplinkos analizė. Uab ,,Kamida“ SSGG analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.

Įmonės aplinkoje vykstantys pokyčiai gali pasireikšti mikrolygiu arba makrolygiu. Mikroaplinkoje vykstantiems pasikeitimams gali daryti įtaką įmonės veikla. O makroaplinkos pokyčiai nuo įmonės veiklos nepriklauso, bet jie daro įtaką ne tik konkrečios įmonės veiklai, bet ir visam šalies ūkiui. Todėl siekdami sėkmingai dirbti, UAB ,,Kamida“ vadovai turi nuolat stebėti aplinkos kitimo tendencijas ir mokėti laiku prie jų prisitaikyti, kad įmonė neprarastų konkurencingumo.

Lietuvai tapus ES nare, logistikos paslaugų paklausa padidėjo, tačiau konkurencija taip pat išaugo. Tam turėjo įtakos visoje ES galiojantis laisvas prekių judėjimo principas. Tokie pasikeitimai turėjo ir neigiamos įtakos. Ne tik Lietuvos logistikos įmonės, bet ir užsienio logistikos kompanijos pradėjo siūlyti logistikos paslaugas Lietuvoje. Padidėjusi paslaugų pasiūla šiame rinkos sektoriuje pagyvino ir įmonių tarpusavio konkurenciją. Todėl galima teigti, kad UAB ,,Kamida“ norinti išlikti konkurencinga šiame sektoriuje, visada turi vienu žingsniu pralenkti savo konkurentus.

Darbo tikslas: Aptarti UAB ,,Kamida“ marketingo planą.

Darbo objektas: UAB „Kamida“ marketingo planas.

Darbo uždaviniai:

Pateikti verslo planavimo sampratą, tikslų formavimo ypatumus. Teoriniai aspektai;

Aptarti UAB ,,Kamida“ marketingo planą ir paslaugų tiekimą;

Atlikti UAB ,,Kamida“ perspektyvų tyrimą.

Anot J. Žutautienės (2007), planuoti būtina visuose organizacijos lygiuose. Planavimo rezultatas – veiksmų planas, pagrįstas esamos padėties įvertinimu, numatyta strategija, alternatyvų paieška ir įvertinimu. Veiklos planas – tai dokumentas, rodantis, kaip įmonė plėtos savo veiklą 1-5 metus ir ilgiau. Plano turinys ir forma priklauso nuo jo rengimo tikslų.

Tikslas – įsivaizduojamas siekimo rezultatas, sąlygojantis veiksmo būdą; sugebėjimas pajungti savo valią numatytam rezultatui pasiekti.

1. Tikslai lemia įmonės veiklą. Neturint konkrečių verslo tikslų negalima suvokti, ko siekiama, kaip nugalėti pasitaikančias kliūtis.

Atsižvelgiant į pasirinktą firmos strategiją, detalizuojami marketingo tikslai, susiję su:

Konkrečių prekių (paslaugų) ir jų asortimento pardavimu;

Yra skiriamos keturios pagrindinės marketingo koncepcijos:

Rinkos koncepcija. Suprantama, kad prekės ir paslaugos bus realizuotos, jei firma teisingai nustatys rinkos poreikiu ir juos patenkins efektyviau nei konkurentai.

Rengiant marketingo strategiją ir jos realizavimo programą galima vadovautis viena ar keliomis koncepcijomis B. Martinkus (2000).

Apibendrinant galima teigti, kad be plano vadovai nesugebėtų efektyviai organizuoti darbuotojus – žmones ir tvarkyti išteklius. Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką ir kada daryti (tikslo nustatymas, veiklos programos sudarymas).

Verslininkams reikalingi formalūs marketingo planai tam, kad būtų kuo vadovautis pirmosiomis veiklos dienomis ir mėnesiais. Dauguma verslininkų linkę sutelkti visas pastangas į produkto vystymą ar paslaugą ir ignoruoja marketingo planą, kuriame numatoma, kaip produktas ar paslauga bus pateikti į rinką. A. Jovaiša (1997) teigia, kad šioje verslo dalyje reikia įrodyti, kad kuriamai prekei ar paslaugai yra pakankama rinka, galima pasiekti užsibrėžtą pardavimo lygmenį ir įveikti konkurentus.

Gamtinė aplinka (Kotler P., ir kt., 2007).

Šitų rodiklių pokyčius lemia tam tikrų ekonomikos vystymosi dėsningumai ir reiškiniai. Pirmiausia paminėtini tokie:

Apibendrinant galima teigti, kad marketingas yra skirstomas į dvi aplinkas. Tai mikroaplinka ir makroaplinka. Mikroaplinką sudaro aplinkos veiksniai, tiesiogiai susiję su įmone ir jos galimybėmis. Makroaplinkoje yra išskiriami keli elementai, kurie savo ruožtu taip pat yra ir tam tikros aplinkos. Tai ekonominė, socialinė-kultūrinė, politinė-teisinė, mokslinė ir technologinė bei gamtinė aplinkos.

Kitaip tariant mikroaplinka – tai pati įmonė. Mikroaplinkos veiksnius įmonė gali kontroliuoti. Mikroaplinkai įtaką daro, makroaplinka, kurios įmonė kontroliuoti negali R. Kinderis (2010).

Galima teigti, kad marketingo vidinę aplinką sudaro mikroaplinka. Tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia įmonės marketingo sprendimus, tačiau kurioms ji gali daryti tam tikrą įtaką. Apskritai mikroaplinka papraščiau tariant yra pati įmonė. Svarbu paminėti, kad mikroaplinkos veiksnius įmonė gali kontroliuoti pati. Tačiau nereikėtų užmiršti ir tai, kad mikroaplinkai didžiulę įtaką daro ir išorinė aplinka – makroaplinka, kurios įmonė kontroliuoti negali.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 186 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5603 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Įmonės marketingo planas kursinis darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės marketingo planas kursinis darbas. (2015 m. Gruodžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-marketingo-planas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:19
×