Įmonės marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką veiklos rezultatyvumui


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Marketingo strateginio planavimo ir valdymo sąsajos. Marketingo samprata, atsiradimo priežastys. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo strategijos formavimas ir valdymas. Marketingo strategijos įgyvendinimo priemonės. Įmonės UAB „Sabelija“ strateginio planavimo ir valdymo vertinimas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės strateginio valdymo analizė. UAB „Sabelija“ rinkos paslaugų analizė.UAB “Sabelija” teikiamų paslaugų tyrimas.Rekomendacijos.UAB „Sabelija“ pardavimų valdymo tobulinimo kryptys. Išvados. Literatūra. Priedai.


Baigiamojo darbo tema - marketingo strateginis planavimas ir valdymas, leidžia kuo tiksliau suprasti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į besikeičiančias ekonomines sąlygas bei konkurentus, kurie skatina tobulėti, kurti naujus produktus, tobulinti esamus, ieškoti būdų, kaip išsiskirti konkurencinėje kovoje, būti patrauklesniais ir pranašesniais rinkoje. Nagrinėjant marketingo strategijas, analizuojama įmonės UAB „Sabelija“ veikla, kuri teikia kompleksines saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, leidybos paslaugas. Iš to galima spręsti, kaip marketingo strategijų planavimas bei valdymas gali įtakoti įmonės veiklos rezultatyvumą. Tuo tikslu suformuluota ir pateikta darbo problema: didėjanti konkurencija bei darbo jėgos pokyčiai.

Darbo tikslas- nustatyti marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką įmonės veiklos rezultatyvumui.

Apibūdinti marketingo reikšmę strateginiam planavimui bei marketingo strategijos įgyvendinimo priemones.

Atlikti įmonės strateginio valdymo analizę, rinkos paslaugų analizę, bei teikiamų paslaugų tyrimą.

Atlikus tyrimą pateikti įmonės UAB „Sabelija“ pardavimo valdymo tobulinimo kryptis bei rekomendacijas.

Hipotezė- įmonės turinčios gerai parengtą marketingo strategiją, atsižvelgdamos į besikeičiančias ekonomines sąlygas ir sugebančios išsiaiškinti tų pokyčių priežastis yra pranašesnės už savo konkurentes.

Literatūros apžvalga. Išsamiam darbo temos atskleidimui buvo panaudota įvairių autorių mokslinė literatūra: J. Stankevičienė, A. Pajuodis, R. Urbanskienė, E. Genienė, V. Pranulis, kurie analizuoja marketingo priemones veiklos rezultatyvumui didinti ir t.t.

Tyrimo metodiką sudaro mokslinės literatūros, straipsnių, specialistų nuomonių, įmonės veiklos duomenų, interneto duomenų analizė. Pagrindiniai teoriniai ir metodiniai šaltiniai- Lietuvos ir užsienio autorių leidiniai, dedikuoti rinkodarai ir rinkodaros valdymui įmonėse.

Pirmojoje darbo dalyje pateiktos Taip pat marketingo samprata bei atsiradimo priežastys. Apibendrintos įvairių autorių siūlomų marketingo strateginio planavimo bei valdymo sampratos, plačiau analizuojama teoriniuose šaltiniuose marketingo strategijos ir jų įgyvendinimo priemonės Teoriniu aspektu įvertinamas ryšys tarp marketingo strategijų su pasirinktos įmonės strategijomis.

Antroje darbo dalyje atlikta įmonės strateginio valdymo analizė, rinkos paslaugų analizė, bei UAB “Sabelijos“ teikiamų paslaugų tyrimas. Atlikus kiekybinį tyrimą- anketavimą, pateiktos įmonės UAB „Sabelija“ pardavimo valdymo tobulinimo kryptys.

Šio baigiamojo darbo pagrindinis tikslas- nustatyti marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką įmonės veiklos rezultatyvumui. Siekdamas kuo tiksliau įvertinti šio proceso įtaką įmonės veiklai, baigiamojo darbo teorinę dalį norėčiau pradėti nuo marketingo sampratos pateikimo ir kokios priežastys lėmė jo atsiradimą, išryškinant įmonės UAB „Sabelija“ marketingo strategiją, apimant planavimą ir valdymą.

Marketingas atsirado ir tobulėjo kaip pramonės įmonių valdymo rinkoje teorija bei praktika ir šiose įmonėse gaminamų prekių pardavimo politika. Todėl marketingo vadovėliuose bei kitoje literatūroje šios teorijos principai, metodai, priemonės paprastai nagrinėjamos iš pramonės įmonės pozicijų , o į prekybos įmones žiūrima tik kaip į vieną iš galimų pramonės įmonėje pagamintų prekių paskirstymo sistemos dalyvių.

Kita priežastis - XX a. antroje pusėje smarkiai padidėjęs vaidmuo ir galia paskirstymo sferoje, pakitę pramonės ir prekybos santykiai. Ankščiau prekyba, kurią sudarė daugybė mažų įmonių, iš esmės buvo nuo pramonės įmonių priklausantis prekių pardavimo tinklas, kuriam jos galėjo primesti savo marketingo koncepcijų įgyvendinimą. Dėl padidėjusios konkurencijos suintensyvėjus prekybos įmonių kooperacijos ir koncentracijos procesams. Prekybos galia rinkoje ir jos vaidmuo prekių paskirstymo procese labai išaugo. Susikūrusios stambios prekybos įmonių sistemos (grupės) bei prekybos koncernai patys ėmė kurti įgyvendinti savas marketingo strategijas, ir pramonės įmonėms teko į tai atsižvelgti, jei norėjo, vaizdžiai tariant “gauti savo prekėms parduotuvių lentynas“.

  • Microsoft Word 120 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 59 puslapiai (12367 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deividas
  • Įmonės marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką veiklos rezultatyvumui
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonės marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką veiklos rezultatyvumui. (2019 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-marketingo-strateginio-planavimo-ir-valdymo-itaka-veiklos-rezultatyvumui.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 27 d. 11:21
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema