Įmonės mokami mokesčiai


Lentelių sąrašas. Įvadas. Mokesčių sistema, rūšys, klasifikacija. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybis socialinis draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamojo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Išvados. Literatūra ir šaltinai.


UAB „Batų prekyba“, įregistruota įmonių registre 2013 sausio 2 d., juridinio asmens kodas 145153222, buveinės adresas S. Daukanto gatvė 20-21, Šiauliai, tel. 841453678, draudėjo kodas 255122, PVM mokėtojo kodas LT451532214. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 3 žmonės. Įmonės vadovas yra Arminas Kirvelis. UAB „Batų prekyba“ pagrindinė veikla – avalynės prekyba (EVRK kodas – 47.72), vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą, apskaitą tvarko kaupimo principu. Įmonės nuostatuose nustatyta, kad įmonė sudarys finansinių ataskaitų rinkinį, samdys direktorių. Įmonė neturi susijusių asmenų. UAB „Batų prekyba“ apskaitą tvarko buhalterė Raminta Vainorienė.

Darbo tikslas – atskleisti įmonės UAB „Batų prekyba“ mokamų mokesčių tvarką.

Apibūdinti UAB „Batų prekyba“ įmonės mokamų mokesčių teoriją.

Apskaičiuoti UAB „Batų prekyba“ mokamus mokesčius bei užpildyti deklaracijas.

Darbo metodai ir priemonės: darbas parengtas remiantis norminiais aktais, reglamentuojančiais ūkio subjekto apmokestinimo tvarką.

Skirtingos mokesčių sistemos atskirose šalyse daro skirtingą poveikį jų ekonominių problemų sprendimui. Taip įvairiose valstybėse sukuriamos skirtingos ūkinės sąlygos. Todėl Europos Sąjungos šalyse siekiant sukurti bendrą prekių ir paslaugų rinką, vienodinamos mokesčių sistemos - nustatomi beveik vienodi mokesčių tarifai.

Mokesčių rūšys ir skaičius priklauso nuo valstybės fiskalinės politikos. Pagal surinkimo į biudžetą būdą mokesčiai skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai mokesčiai nustatomi pagal pajamas ir turtą. Mokesčio mokėtojas už apmokestinimo objektą mokestį sumoka pats. Tai pajamų, turto, kapitalo, palikimo ir panašūs mokesčiai. Netiesioginiams mokesčiams priklauso mokesčiai už prekes ir paslaugas, sumokami per prekės, paslaugos kainas. Tai pridėtinės vertės mokestis, akcizai, muitai ir kt. Ryšys tarp mokėtojo (vartotojo) ir valstybės eina per apmokestinimo objektą. Pagal nustatymą, rinkimą ir įplaukų paskirstymą mokesčiai būna valstybiniai ir vietiniai. Valstybiniai skiriami centrinės vyriausybės funkcijų išlaidoms dengti (pajamų, pelno, muitai ir kiti), vietiniai, kuriuos ima vietos valdymo organai. Pagal paskirtį mokesčiai dar skirstomi į bendruosius, kurie mokami į valstybės iždą ir naudojami bendra tvarka, ir specialiuosius, kurių pagrindu formuojami šių mokesčių panaudojimo valstybiniai - vyriausybiniai fondai. Pagal apmokestinimo objektą mokesčiai klasifikuojami į pelno (pajamų), turto ir vartojimo. Pagal administratorių mokesčiai klasifikuojami pagal įstaigas, kurios administruoja mokesčius (administruojamus valstybinės mokesčių inspekcijos, muitinės, Sodros ir pan.).

Pagal subjektą, kuris moka mokesčius, mokesčiai klasifikuojami į mokamus mokesčio mokėtojo, mokamus mokestį išskaičiuojančio asmens ar mokamus kitų asmenų už mokesčio mokėtoją (mokestį išskaičiuojantį asmenį). Mokestį išskaičiuojantis asmuo – asmuo, kuriam mokesčių teisės aktuose yra nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojų mokestį ir jį sumokėti į biudžetą. Pagal deklaravimą mokesčiai skiriami į deklaruojamus ir nedeklaruojamus.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo:

vienas paskui kitą einančiais laikotarpiais ir vienu jų išbūna 90 (iš 280) ir daugiau dienų;

3. nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

Jeigu pagal šias formules apskaičiuotas NPD yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

Darbdaviai (draudėjai): juridiniai asmenys; fiziniai asmenys;

Savarankiškai dirbantys asmenys (draudėjai): individualių įmonių savininkai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, individualiai veiklai įsigiję verslo liudijimus; individualia veikla besiverčiantys asmenys; asmenys, gaunantys pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos taip pat gaunantys pajamas pagal autorines sutartis; ūkininkai ir jų partneriai;

Sveikatos draudimas yra: privalomasis; papildomasis (savanoriškasis).

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo šios institucijos:

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą nustato šis Įstatymas ir kiti teisės aktai.

Mokesčio objektas: išmetami į aplinką teršalai; gaminiai: padangos, akumuliatoriai, baterijos vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai, įsiurbimo filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai; kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį; pripildyta stiklinė, plastikinė, PET, kombinuota, metalinė, popierinė ir kartoninė bei kita pakuotė .

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5371 žodžiai)
  • Universitetas
  • Iveta
  • Įmonės mokami mokesčiai
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės mokami mokesčiai. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-mokami-mokesciai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:17
×