Įmonės ,,Olympic Entertainmet Group“ finansinė analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės reikšmė bei jos vieta. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. AB ,, Olympic Entertainment Group“ 2012-2014 metų balanso hoorizotalioji ir vetikalioji analizės. Finansinės ataskaitos (horizotalioji analizė). Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Pelno (nuostuolio) ataskaitos. Finasiniai rodikliai (vertikalioji analizė). Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai (horizotalioji analizė). Rinkos rodikliai. Išvados. Literatūros šaltiniai.

Iš aptarimo aišku, kad bene svarbiausia yra vidinė įmonės finansų analizė. Finansai visose įmonėse vedami remiantis tam tikrais vidiniais nuostatais, kuriuose kuria pačios įmonės vadovai ar atsakingi asmenys, bei įstatymais, kuriose reglamentuoja valstybės, kurioje yra įkurta įmonė, atsakingos institucijos. Supranatama, kad įmonės privalo palaikyti tinkama finansinį balansą įmonės viduje taip, kad būtų laikomasi įtatymų bei nustatytų normų. Remiantis finansine įmones būsena, jos pelningumu atsakingi asmenys moka mokesčius valstybei, jie yra atskaitingi VMI t.y. Valstybinė Mokesčių inspekcijai, Vyriausybė ar kitoms institucijoms užsienio šalyse. Todėl peleningoms įmonėms, gebančioms tikamai tvarkyti finansus išsilaikyti yra daug lengviau. Tai yra viena pagrindinių išorinės finansų analizės informacijos grupė.

Svarbu paminėti ir tai, kad įmonės veikla domisi ne tik vadovai, bet ir kitos vidinių finansinės analizės informacijos vartotojų grupės: akcininkai, investuotojai ir kiti indelininkai. Akcininkus pirmiausia domina dabartinis ir ateities akcijų kursas. Vertindamas akcijų kursą, akcininkas turi realiai įvertinti rizikos laipsnį, pelno dydį ir įmonės plėtimosi galimybes. Akcininkui taip pat svarbu žinoti, kad vadovybė kontroliuoja įmonės išteklius akcininkų interesais. Investitoriui (skolininkui) svarbiausia garantuoti, kad įmonė yra moki ir kad yra pakankamas užstatas už paskolą. Investitoriui įmonės ekonominė padėtis kur kas svarbesnė už turto ir skolų vertę. Kitų indėlininkų kategorijai dažniausiai priskiriami bankai. Yra Europoje šalių, kurių bankai gana aktyviai dalyvauja įmonių valdymo procese. Kai kurių bankų įmokėti indėliai sudaro gana didelę įmonės kapitalo dalį. Tai lemia didesnį banku susirūpinimą įmonių ekonomine padėtimi nei paskolos garantijomis. Jeigu bankas suteikė įmonei didesnę paskolą, o jos ekonominė padėtis pablogėja, tai labai maža tikimybė, kad bus apsaugotas banko kapitalas. Taip pat yra ir išorinės finansinės analizės informacijos grupės Tai gali būti kreditoriai, tiekėjai, darbuotojai ar jau minėta Vyriausybė.

Kadangi finansinė analizė yra labai plati tema, šiame kurisniame darbe nuodugniau panagrinėsiu tik santynkinių rodiklių reikšmę, jų privalumus bei trūkumus. Remiantis teorijos žiniomis santinkinių rodiklių analizės neįmanoma atlikti, neatsižvelgus į vertikalios bei horizontalios įmonės balanso bei pelno ir nuostolio ataskaitų analizės rezultatų, todėl jos naudojamos skaičiuojant. Taigi, šio kursinio darbo tikslas yra aptarti įmonės finansinės analizės reikšmę, įmonės ūkinėje bei komercinėje veikloje, išanalizuoti santykinių rodiklių prasmę, jų vietą įmonėss veiklos analizėje.

Apyvartinio kapitalo ūkinei veiklai vystyti valdymo sprendimai. Įmonės vadovai turi perprasti apyvartinio kapitalo judėjimo kryptis, nes kasdieniai investicinio, komercinio, ar finansinio pobūdžio sprendimai įtakoja apyvartinio kapitalo judėjimą įmonėje (Wilkinson, 2005, p. 434).

Svarbu pabrėžti, kad finansų analizės uždaviniai, kryptis, priemonės ir turinys gali būti skirtingi, priklausomai nuo analizės tikslo ir jos vartotojo. Taip pat įmonės vadovybė turi nuolat stebėti tiek vidaus (materialiniai, darbo ir finansiniai ištekliai), tiek išorės aplinką (politiniai, teisiniai, kultūriniai ir kt.), siekdama nustatyti rizikos veiksnius, kurie keltų pavojų įmonės veiklai, kurie gali būti lemiami konkurencinėje kovoje, turėti didelę reikšmę firmos veiklos efektyvumui ir perspektyvai. Kvalifikuotai atlikta finansinė analizė leidžia mažiau pasitikėti įvairiomis prielaidomis ir intuicija. Ji pašalina neapibrėžtumą versle, nes priimti sprendimai pagrįsti tiksliais ir sistemingai analizuojamais konkrečiais faktais. Finansinė analizė padeda atsakyti į klausimą ar įmonė eina teisingu keliu. Ji parodo kokia yra įmonės padėtis rinkoje, koks rizikos laipsnis, plėtros galimybės ir veiklos perspektyvos.

Tokiu atvėju, kai finansinė analizė atliekama tik tam tikros valdymo srities būklei įvertinti, galima nustatyti tokius uždavinius:

1. Pelningumas. Tai sėkmingos įmonės veiklos kriterijus, rodantis, kad jos veiklos kaštai mažesni už pajamas.

2. Stabilumas. Tai įmonės sugebėjimas išlaikyti tokią finansų struktūrą, kad ji nebūtų reikšmingai priklausoma nuo išorinių finansavimo šaltinių ir neatsirastų reali bankroto galimybė;

4. Efektyvumas. Tai racionalus turto panaudojimas, turintis įtakos veiklos pelningumui, stabilumui, likvidumai ir plėtrai.

5. Plėtra. Tai reiškia, kad įmonė didėja ir turi tolesnes plėtros perspektyvas (Bagdžiūnienė, 2005. p.139).

Šiame darbe bus naudomojomos dvi finansinės analizės rušys: vertikalioji ir horizotalioji analizė.

AB ,, Olympic Entertainment Group“ 2012-2014 metų balanso hoorizotalioji ir vetikalioji analizės

Balansas parodo įmonės finansinę būklę kažkuriuo laiko momentu. Balansą visuomet sudaro dvi dalys: parodomas įmonės turtas, kam šis turtas priklauso (savininkas ar kreditoriams).

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 585 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (7680 žodžiai)
  • Universitetas
  • Veronika
  • Įmonės ,,Olympic Entertainmet Group“ finansinė analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Įmonės ,,Olympic Entertainmet Group“ finansinė analizė. (2015 m. Spalio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-olympic-entertainmet-group-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:03
×