Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas


Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Pelningumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apb „Apranga” pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė. Pelningumo tyrimo metodologija. APB „Apranga“ charakteristika. Pardavimų pelningumo rodiklių dinamika bei jos pokyčius lemiančių veiksnių analizė. Turto pelningumo rodiklių dinamika bei jos pokyčius lemiančių veiksnių analizė. Kapitalo pelningumo rodiklių dinamika bei jos pokyčius lemiančių veiksnių analizė. Išvados. Literatūros sarašas. Priedai. Patvirtinimas apie savarankiškai atliktą baigiamąjį darbą.


Taikant koreliacinės analizės metodą, nustatyti priklausomybę tarp APB „Apranga“ pelningumo rodiklių bei vidinių ir išorinių veiksnių .

Problema. Skirtingas pelningumo rodiklių klasifikavimas, sukelia sunkumų skaičiuojant ir analizuoti pelningumo rodiklius. Daugelio įmonių vadovai būtent dėl šios priežasties neskaičiuoja pelningumo rodiklių, kurie atliekant finansinę analizę laikomi patys svarbiausi.

Darbe naudojami literatūros šaltiniai. Atliekant įmonės pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizę, remtasi lietuvių bei užsienio autorių literature, moksliniais straipsniais, internete pateikta medžiaga, verslo apskaitos standartais, statistikos departamento duomenimis.

Darbo struktūra. Darbą sudaro dvi dalys: analitinė ir projektinė dalis. Analitėnėje dalyje remiantis moksline literature pateikiama pelningumo sąvokos samprata, pelningumo rodiklių klasifikavimas, jų išsami analizė, skaičiavimo metodika bei išanalizuoti vidiniai ir išoriniai veiksniai lemiantys įmonės pelningumą. Projektinėje dalyje yra pateikta analizuojamos įmonės charakteristika, metodai, kuriais remiantis skaičiuojami APB ,,Apranga” pelningumą lemiantys veiksniai. Taip pat išanalizuoti pardavimų, kapitalo ir turto rodikliai, jų kitimo dinamiką. Reminatis koreliacine analize, Du Pont analize atitinkamai apskaičiuojami išoriniai ir vidiniai veiksniai įmonės pelningumui.

Šiuolaikiniai lietuvių autoriai J. Mackevičius, L. Giriūnas, R. Valkauskas (2014), S. Valentinavičius (2010), V. Gronskas (2008)pelningumą apibūdina, kaip pelno ir tam tikrosįmonės veiklos rodiklio, susijusio su pelnu – pardavimo pajamomis, turtu, kapitalu – santykį. Pasak V. Janovič (2012), pelningumas rodo, kaip efektyviai uždirbamas pelnas ir kaip gerai įmonė priima investicinius ir finansavimo sprendimus.T. Gudaitis, U. Žagūnytė (2013) pelningumą įvardija, kaip vieną iš svarbiausių įmonės veiklos vertinimo kriterijų, kadangi jis geriausiai parodo galutinį įmonės veiklos rezultatą, bei pagal jį sprendžiama, kokią naudą gali gauti skirtingos įmonės interesų grupės – savininkai, darbuotojai, kreditoriai ir panašiai.

Pelningumas tai – procentinis vieno pelno vieneto ir kito dydžio santykis.

Pelningumas tai rodiklis, parodantis įmonės sugebėjimą gauti pajamų daugiau, negu sunaudojama turto.

Pelningumas - vienas įmonės turto, nuosavo kapitalo, finansinio šaltinio panaudojimo efektyvumo rodiklis.

Pelningumas – rodiklis, kuris parodo, kokia kaina (su kokiais finansinias ištekliais) gaunamas pelnas.

Pelningumas – tai įmonės sugėbėjimas iš investuotų į ją lėšų uždirbti pelno, o jis yra labai svarbus finansiniam pajėgumui palaikyti.

Įmonės veiklos pelningumo rodikliai – tai santykiniai dydžiai,kurie atliekant finansinę analizę laikomi vieni svarbiausių, nes būtent jie geriausiai apibendrina galutinius įmonės pasiekimus ir iš jų yra sprendžiama, kokią realią naudą turės akcininkai ir investuotojai rizikuodami investuoti savo kapitalą. Siekiant kompleksiškai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, konkurencingumą ir plėtros galimybes, S. Valentinavičius (2010), L. Juozaitienė (2008) pelningumo rodiklius siūlo palyginti su ankstesnių metų rodikliais, kitų įmonių rodikliais ir vidutiniais šakos rodikliais. Visi įmonės pelningumo rodikliai turi būti nagrinėjami nuosekliai, t.y. pirmiausia apskaičiuojamos jų reikšmės. Pasak V. Aleknevičienės (2009), pelningumo rodikliai, skirtingai nei efektyvumo, mokumo ir stabilumo rodikliai yra interpretuojami vienareikšmiškai: kuo pelningumas didesnis, tuo įmonės veikla valdoma geriau.Atlikus kiekybinį pelningumo rodiklių skaičiavimą, yra labai svarbu nustatyti veiksnius, turėjusius įtakos jų dydžiui ir pokyčiams.Budrikienės ir Paliulytės (2012) teigimu, nuolat ir nuosekliai tiriant pelningumo rodiklius bei jų pokyčius, galima priimti teisingus sprendimus ir sukurti verslo strategijas, kurios padėtų įmonėms pasiekti gerų veiklos rezultatų ir garantuotų veiklos tęstinumą.

  • Microsoft Word 371 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 73 puslapiai (15083 žodžiai)
  • Kolegija
  • Diana
  • Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas. (2016 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-pelningumas-ir-ji-lemianciu-veiksniu-tyrimas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 28 d. 07:52
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo