Įmonės „Snaigė“ veiklos analizė


Įvadas3 Įmonės veiklos pristatymas4 Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė5 Horizontalioji analizė5 Vertikalioji analizė5 Horizantali balanso analizė6 Įmonės pajamų ataskaitos vertikalioji analizė8 Balanso vertikalioji analizė9 Diagramos11 Pelningumo rodikliai14 Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 14 Likvidumo (mokumo) rodikliai15 Įsiskolinimo rodikliai16 Diagramos 17 Išvados. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Horizantali balanso analizė. Įmonės pajamų ataskaitos vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Diagramos. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Diagramos.


Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės „Snaigė“ veiklą, atskleisti jos ūkinę ir finansinę padėtį.

AB „Snaigė” grupei priklauso Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė” ir šios dukterinės bendrovės .

Atlikome įmonės „Snaigė“ horizontaliąją ir vertikaliąją balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos 2015 – 2017 metų analizę ir rezultatus pateikėme tolesniuose poskyriuose.

Atlikta vertikalioji pelno ( nuostolio) ataskaitos analizė. Iš kurios matosi , kad įmonės pardavimo pajamos sudarė 100 %. Iš pelno nuostolio analizės matosi, kad pardavimo pajamos kiekvienais metais augo. Prekių savikaina kiekvienais metais 2015 m. ir 2017 m mažėjo. Bendro pelno pokytis 1.73%. iki -6.71 %. Įmonė kiekvienais metais sėkmingai didino veiklos sąnaudas 2015-2017 m.m. pokytis -0.03%-31.22% .Pakankamai dėmesio skyrė tipinės veiklos pelnui. Nepaisant visų rodiklių įmonė dirba finansiškai pelninga , kiekvienais metais įmonės grynasis pelnas didėjo.

Analizuojant nuosavą kapitalą galima pastebėti, kad didžiausią dalį nuosavo kapitalo sudarė 2016 metais (46,99 proc.) . 2015-2017 metais kapitalas mažėjo.

Iš viso įsipareigojimai 2017 metais sudarė daugiau nei pusę nagrinėjamos finansinės ataskaitos dalies (78,92 proc.) ir iki 2015 metų sumažėjo iki 72,62 proc. Šią didžiausią dalį sudarė trumpalaikės paskolos 2017 m (34,67 proc.) , o 2015 metais (5,90 proc.).O Prekybos ir skolos nuo 2017 metų (28,83 proc. ) iki 2015 metų (23,42 proc.) mažėjo.

Pagal diagramos duomenis matome, kad įmonėje ilgalaikio turto vertė pinigine prasme padidėjo, 2016 metais ji sudarė 28335 Eur , tuo tarpu 2017 metais sudarė 18107 Eur. Trumpalaikis turtas įmonėje kito 2015 metais jo vertė siekė 15098 Eur, o 2017 metai jo vertė mažėjo net iki 11096 Eur.

Pagal diagramos duomenis matome, kad įmonėje trumpalaikis turtas turi tendenciją mažėti. 2015 metais jis sudarė 45,71 % tuo tarpu 2017 metais jis sudarė 38,00 % trumpalaikio turto. Tuo tarpu ilgalaikis turtas vienais metais auga kitais mažėja .2016 metais jis sudarė 68,03 %, o 2017 metai jo procentinė dalis siekė 62,00 %.

Iš trumpalaikio turto diagramos akivaizdžiai matosi, kad didžiausią procentinę dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Tačiau lyginant 2015 metus per vienerius metus gautinos sumos buvo daugiausiai 22,35%, o 2017 metais 13.68 %. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2015 metais lyginant su 2015-2016 metais mažėjo. 2017 metais sudarė mažiausiai 1,92%.

Iš diagramos matome, kad įmonėje nuosavas kapitalas sudarė mažesnę dalį nei įsipareigojimai.2015-2017 metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai mažėjo nuo 37,65%-11.14%. 2015-2017 metų trumpalaikiai įsipareigojimai didėjo nuo 34.97%-67.78%-. Trumpalaikiai įsipareigojimų įmonę turėjo daugiausiai .Iš įsipareigojimų diagramos matome, kad įmonė turi mažai ilgalaikių įsipareigojimų. Tai ypač geras rodiklis, kuris, parodo, kad įmonė nevykdo veiklos iš skolintų pinigų.

Iš diagramos matome, kad įmonės pardavimo pajamos kasmet vis auga. Taip pat auga bendrasis pelnas, kurio pokytis ypač gerai matosi 2017 metus lyginant su 2015 metais. Iš duomenų galima spręsti, kad įmonė yra sėkminga ir vysto finansiškai stabilią veiklą.

  • Microsoft Word 112 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3065 žodžiai)
  • Kolegija
  • Nataša
  • Įmonės „Snaigė“ veiklos analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės „Snaigė“ veiklos analizė . (2018 m. Gruodžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-snaige-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 19 d. 03:42
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!