Įmonės statistikos analizė


Statistiniai duomenų apie Alytaus apskrities Uab „X“ šaltiniai. Alytaus apskrities Uab „X“ balanso turto statistinė analizė. Statistiniai duomenų apie Alytaus apskrities Uab „X“ šaltiniai. Alytaus apskrities Uab „X“ balanso turto statistinė analizė.


Tikslas – išanalizuoti Alytaus apskrities UAB „X“ statistinius gamybos ir ekonominio efektyvumo rodiklius 2008–2010 m., prognozuoti statistinius rodiklius 2011–2012 m. Apibendrinti gautus rezultatus, patvirtintus atliktais skaičiavimais.

Metodai – analitinis, grafinis, loginis, statistinis

Įmonė UAB „X“– ataskaitinis vienetas įmonių statistikoje, kuri vykdo kelias specifines funkcijas, gamindama ir paskirstydama įvairią produkciją.

organizacinė vienybė, nes įmonė – organizuotas kolektyvas, turintis vidinę struktūrą ir valdymo tvarką;

Pagrindinės įmonių statistines ataskaitos, atspindinčios įmonės veiklą, yra šios:

Savarankiškam darbui – Alytaus apskrities UAB „X“ rezultatų statistinei analizei ir prognozavimui, naudojami duomenys:

2008–2010 m. UAB „X“ pelno (nuostolių) ataskaita,

Tyrimui naudojami statistikos departamento leidiniai, pateikiami elektronine forma, t.y. internete.

Lietuvos ekonominė ir socialinė raida (2007 m. katalogas). Statistinės informacijos skelbimo regioninių rodiklių duomenų bazėje 2007m. kalendorius.

UAB „X“ įregistruota kaip UAB 1997 m. rugsėjo 24 d. Įmonės kodas165220***. PVM mokėtojo kodas LT652203*** Alytus.

Bendrovės pagrindinė veikla : plastikinių langų ir durų gaminimo ir montavimo

2008 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 93 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos nacionaline valiuta–litais (Lt).

UAB „X“ balanse turtas per analizuojamą laikotarpį 2008–2010 m. progresyviai didėjo. Didžiausias jis pasiektas 2010 m.– 6585963 Lt. Palyginus su 2009 m. jis sumažėjo 54951 Lt, kas sudarė 0,83 proc., o palyginus su 2008 m. jis sumažėjo 842823 Lt., kas sudarė 13 proc. [1–2]

2010 m. UAB „X“ balanso struktūroje ilgalaikis turtas sudarė 52,8 proc., o trumpalaikis turtas – 47,2 proc.

Ilgalaikio materialinio turto pagrindą sudaro pastatai ir statiniai, kurie 2010 m. siekė 952953 Lt. Palyginus su 2009 m. jie sumažėjo 93569 Lt, kas sudarė 9,8 proc., o palyginus su 2008 m. jie sumažėjo 187139 Lt., kas sudarė 19,64 proc.

Ilgalaikio materialinio turto struktūroje 2010 m. pastatai ir statiniai sudarė 27,4 proc., mašinos ir įrengimai – 29,5 proc., transporto priemonės – 7,4proc., nebaigta statyba – 30,3 proc., kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 4,7 proc. ir žemė – 0,7 proc.

Nematerialusis turtas, 2008m. buvo didžiausias, jis siekė 6528Lt. Palyginus su 2009 m. jis sumažėjo 1659 Lt, kas sudarė 25,4 proc. , o palyginus su 2010 m. jis sumažėjo dar 4203 Lt., kas sudarė 64,4 proc. Nematerialaus turto pagrindą 2010 m. sudarė programinė įranga (kompiuterinių programų vertė). Programų naujų modulių įsigijimo išlaidos didino nematerialiojo turto įsigijimo savikainą.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 2010 m. buvo didžiausias, jos siekė 1822946 Lt. Palyginus su 2009 m. jos padidėjo 392414 Lt, kas sudarė 21,5 proc., o palyginus su 2008 m. jos padidėjo 1511950 Lt., kas sudarė 82,9 proc. Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių pagrindą 2010 m. sudarė atsargos ir išankstiniai apmokėjimai. UAB „X“ taikoma FIFO atsargų įkainojimo metodas ir nuolat apskaitomų atsargų būdas.

Per vienerius metus gautinos sumos 2010 m. siekė 1227786 Lt. Palyginus su 2009 m. jos sumažėjo 12691 Lt, kas sudarė 1,03 proc., Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos UAB „X“ balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Per vienerius metus gautinų sumų pagrindą 2010 m. sudarė pirkėjų įsiskolinimas. Finansinių metų pradžioje 1143657 Lt., pabaigoje 1188420 Lt.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 90 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3811 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milana
  • Įmonės statistikos analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Įmonės statistikos analizė. (2016 m. Vasario 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-statistikos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:51
×