Įmonės struktūrinė schema


Įmonės dss struktūrine vadybos schema. Imones darbuotoju saugos ir sveikatos strukturine valdymo schema. Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (dss) organizavimas įmonėje pavyzdys. Gamybos strukturine schema. . įmonės struktūrinė schema.. įmonės struktūrinė schema.. Strukturine schema word. Strukturines schemos aprasymas. Reikalavimai įmonės strukturinei schemai. Verslo strukturine schema. Imoniu valdymo strukturines schemos.

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo ir organizavimo uždaviniai. Darbdavio įstatyminė, norminė, direktyvinė reglamentacija. Atestavimas, instruktyavimas, mokymas. Darbo higienos ir sanitarijos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo ir organizavimo metodai ir funkcijos. Kolektyvinė sutartis. Darbo paskirstymas. Kontrolė – valstybinė, vidinė, visuomeninė. Nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į darbą (iš darbo). Atsakingų darbuotojų įvertinimas saugaus darbo organizavimo požiūriu. Literatūra.

6) Organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti privalomą sveikatos tikrinimą, bei sudaro tam salygas;

2) Leisti įsakymus ir potvarkius dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje ir reikalauti darbuotojų juos vykdyti;

3) Siūlyti darbuotojų atstovams nustatyti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Remiantis DSS įstatymo 25 straipsnio 6 punktu ir 27 straipsniu, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas, kaip saugiai dirbti jam pavestą darbą.

Įvadinis instruktavimas. Visi darbuotojai turi būti instruktuojami iš karto po darbo sutarties sudarymo.Instruktuoja darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas arba asmuo, atliekantis šios tarnybos funkcijas.Registruojama įmonės įvadinio instruktavimo žurnale.

Pirminis instruktavimas darbo vietoje. Darbuotojai instruktuojami prieš pradedant dirbti įmonėje. Instruktuoja įmonės vadovas arba darbdavio įgaliotas asmuo. Registruojama instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale arba specialioje kortelėje.

Periodinis instrutavimas darbo vietoje. Instruktuojama ne rečiau kaip kartą per metus. Instruktuoja įmonės vadovas arba darbdavio įgaliotas asmuo. Registruojama instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale arba specialioje kortelėje.

Tikslinis instruktavimas. Instruktuojami darbuotojai, kurie dirba pagal paskyras-leidimus, rašytinius nurodymus, pavedimus; darbuotojai, kuriems tam tikrais atvejais gali būti pavedama vienkartinė užduotis, nesusijusi su jųnuolatiniu darbu ar profesija.

Kad darbe būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir nekiltų pavojaus darbuotojų sveikatai, įmonės turi laikytis darbo įrenginių naudojimo nuostatų. Bendrieji yra šie:

Kiekvienos darbovietės darbo patalpos taip pat turi atitikti reikalavimus, kurie yra taikomi:

Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė yra skirstoma į: valstybinę, vidinę ir visuomeninę.

Pagal Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 10 straipsnį „Darbuotojų atstovų teisės“ 1 skyrių: darbuotojų interesams atstovauja įmonių profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos sudaro saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vadovaujantis Darbo kodeksu, Profesinių sąjungų įstatymu, Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Darbo taryba atstovauja darbuotojų interesams sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, jeigu įmonėje nėra profesinės sąjungos, arba darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos nėra perduotos atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo nurodytas priemones ar jų dalį įgyvendinti gali pavesti darbdavio įgaliotam asmeniui (padalinių vadovams ir kitiems darbdavio įgaliotiems asmenims) pagal šio įstatymo 32 straipsnį.

Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą (iš darbo) tyrimas ir įforminimas.

Tiriant nelaimingą atsitikimą dvišalė komisija ir valstybinės darbos inspekcijos atstovas atlieka šiuos darbus:

3. draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje (kuriose) nukentėjusysis apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu; (lengvi,sunkus,mirtini)

6. įmonėms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant nelaimingą atsitikimą darbe (joms pageidaujant); (sunkus,mirtini)

7. profesinei sąjungai, kurios narys yra nukentėjusysis, ar kitiems darbuotojų atstovams (jiems pageidaujant); (sunkus, mirtini)

  • Sauga Projektas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2012 m.
  • 18 puslapių (4656 žodžiai)
  • Ingrita
  • Įmonės struktūrinė schema
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonės struktūrinė schema. (2012 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-strukturine-schema.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 17:58
×