Įmonės teikiamų logistinių paslaugų organizavimo analizė


Logistikos vadybos studijų programos rezultatų, įgyvendintų baigiamajame darbe, sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Teikiamų logistikos paslaugų organizavimo teorinė analizė. Transporto, reikalingo gabenti krovinius, parinkimas. Sandėlio sistemos analizė. Krovinio gabenimo maršruto planavimas. Logistinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės teikiamų logistikos paslaugų organizavimo veiklos analizė. Įmonės multimodalinių ir intermodalinių krovinių pervežimų vertinimas. Įmonės krovinių sandėliavimo analizė. Maršrutų sudarymo įmonėje analizė. Dokumentacijos tvarkymo įmonėje efektyvumo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


3.1. Analizuos mikroekonominių ir makroekonominių dėsnių įtaką verslo aplinkai, nustatys jos perspektyvas ir galimybes.

7. Efektyviai komunikuoti, vadovauti personalui ir jį motyvuoti, siekiant bendrų organizacijos tikslų.

8. Spręsti problemas ir priimti racionalius individualius bei komandinius sprendimus.

9.2. Išanalizuos transporto logistikos rinką, transporto įmonės veiklos rodiklius ir pervežimų efektyvumą.

10.1. Parengs krovinių gabenimo planus, remiantis tarptautinėmis sąlygomis ir reikalavimais.

10.3. Organizuos ir kontroliuos aprūpinimo ir paskirstymo sistemų transporto paslaugų darbą.

Darbe yra suformuluotos teikiamų logistinių paslaugų organizavimo problemos, susidariusios dėl netinkamų krovinio gabenimo maršrutų planavimo, transporto rūšies pasirinkimo, krovinio sandėliavimo bei dokumentų efektyvumo gerinimo. Darbo tikslas - išanalizuoti teikiamų logistikos paslaugų organizavimą. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant buvo taikytidarbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, lyginamieji metodai, įmonės veiklos dokumentų nei duomenų analizė, statistiniai - matematiniai skaičiavimai, stebėjimo metodai.

Teorinėje dalyje buvo analizuojama Lietuvos bei užsienio autorių mąstymas, analizuojami moksliniai straipsniai ir literatūra, tarpusavyje lyginama autorių pateikiama informacija. Praktinėje – tiriamojoje darbo dalyje atlikta įmonės veiklos analizė, dokumentų efektyvumo analizė, atlikus matematinius skaičiavimus įvertinti multimodalinių ir intermodalinių pervežimų ištekliai, išanalizuota maršrutų sudarymo organizavimas, atlikta įmonės krovinių sandėliavimo analizė.

Teorinės medžiagos analizė parodė, kad logistinių paslaugų organizavimui didelę įtaką turi tinkamas kroviniui gabenti transporto rūšies pasirinkimas, sandėliavimo sistema bei tinkamas maršruto planavimas, reikalingi Praktinėje dalyje stebėjimo metodas parodo, kad įmonėje siekiama diegti naują programinę įrangą, programines technologijas,matematiniais skaičiavimais buvo atskleista, kad visus skaičiavimus atlieka įmonės logistikos vadybininkai, apskaičiuotas kuris maršrutas minimaliausiai suvartoja sąnaudų, kokia transporto rūšis geriausia bei tinkamiausia krovinio gabenimui. Išanalizuoti krovinių sandėliavimo, iškrovimo, pakrovimo būdai.Pareikšti dokumentų efektyvumo gerinimo tikslai – siekti, kad visi dokumentai būtų perkeliami į naująsias technologijas – kompiuterius, kad būtų sutaupomas darbuotojų laikas, darbo krūvis bei kanceliarinės lėšos. Bet, vis dėl to, atskleidžiama, kad įmonėje dėl finansinių lėšų stokos,sunkiai kuriamas toks efektyvus dokumentų gerinimo etapas.

Darbo pabaigojesuformuluotos logistinių paslaugų organizavimo gerinimo kryptys, kuriose siūloma skirtį dėmesį tinkamų maršrutų sudarymui bei planavimui, atkreipti ypatinga dėmesį naujų technologijų diegimui, darbo dokumentų efektyvumo gerinimui.

Undergraduateworkisframedinthelogisticalorganisationoftheserviceproblemsresultingfromincorrectfreightrouteplanning, thechoiceofthemode, improvingtheefficiencyofthecargostorageanddocument. Objective - to analyzetheorganizationoflogisticsservicesprovided. Inorder to achievetheobjectiveofthetaskshavebeenmade, theyshall be subject to theimplementationofthemethods: analysisandsystematizationofLithuanianandforeignscientificliterature, comparativemethods, analysisofthecompany’sdocuments, statistical-mathematicalcalculations, monitoringmethods.

Theoreticalanalysisofthematerialshowedthatthelogisticshave a significantimpactontheorganizationofthegoodstransportmode'schoice, storagesystemandtheproperrouteplanning, necessarylogisticalworkregulatelegislation. Thepracticeoftrackingmethodinshows, thatthecompanyintended to installnewsoftware, supportingtechnologies, mathematicalcalculationswasdisclosed to thatallthecalculationscarriedout by thelogisticscompanymanagers, calculatedthatthecostoftheminimumconsumptionoftheroute, whatisthe best andthemostappropriatemodeoftransportforthecarriageofthecargo. Analysisofcargoloading, unloading, storagetechniques. To bringtheobjectivesofimprovingtheefficiencyofthedocuments - to achievethat, allthedocumentswill be moved to thenewtechnologies – computers, thatwouldhavesavedthetimeofemployees, workloadandstationeryrecourse. But, however, disclosedthatthecompanydue to a lackoffinancialresources, creatingdifficultsoeffectivetheimprovementstageofdocuments.

Baigiamasis darbas parašytas pagal Mauricienės I., Vaitiekaus A. Studentų baigiamojo darbo ir kursinio darbo rengimo metodika (2014).

Tyrimų metodikos apžvalga.Informacijos šaltinių lyginamoji analizė padės labiau įsigilinti į sandėliavimo procesą, supranti kaip į sandėlį atkeliauja medžigos, kaip jos sandėliuojamos, taip pat kas yra atsargos, kam jos reikalingos ir žinoma, kaip yra paruošiamas krovinys išsiuntimui.

Informacijos rinkimas ir apdorojimas padės susisteminti visus gautus duomenis, įvairius dokumentus, mokslinius straipsnius, stebėjimo metu gautą informaciją. Bus renkamos įvairios rašytinių ar sakytinių tekstų ištraukos, vaizdų rinkiniai, tyrėjo užrašai ir pan. Šie metodai padės įvykdyti iškeltus uždavinius.

  • Microsoft Word 268 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (11866 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Įmonės teikiamų logistinių paslaugų organizavimo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonės teikiamų logistinių paslaugų organizavimo analizė. (2017 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-teikiamu-logistiniu-paslaugu-organizavimo-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 15 d. 19:58
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!