Įmonės UAB “Vilniaus energija” transporto skyriaus veiklos analizė


Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab „Viniaus energija“ (balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji įmonės “Vilniaus energija” trnasporto skyriaus balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. Vertikalioji įmonės “Vilniaus energija” balanso ir pelno ( nuostolio) ataskaitų analizė. Pelno ir pelningumo ataskaita. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė „ Vilniaus energija“ transporto skyriuje. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.

Temos aktualumas. Norint, kad įmonė sėkmingai konikuruotų ir bendradarbiautų su užsienio įmonėmis būtina tiksliai ir atsakingai įvertinti įmonių rezultatus ir otencialą, taip pat geriau išaiškinti ir įsigilinti į savo įmonės dabartinę būklę. Nei viena stambi bendrovė negali apsieiti be transporto paslaugų, tam tikslui yra nuomuojamos arba agentuojamos transporto priemones, arba bendrovėje yra steigiamas transporto skyrius. Dažnai pasitaiko ir tokių sprendimų kombinacija.

Darbo tikslas: pagal įmonės „ X ” metinę finansinę dokumentaciją atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, apskaičiuoti veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodiklius, apskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę ir pagal gautus duomenis įvertinti įmonės veiklą .

Finansinė analizė yra dalis įmonės veiklos analizės (kitaip dar vadinamos ekonomine analize), kurioje tarpusavyje susipynę finansinės ir ūkinės veiklos analizės aspektai. Bendra ekonominės analizės struktūra ir finansinės analizės vieta joje pavaizduota 1 paveiksle. Įmonių finansinė veikla organiškai susijusi su jų ūkine bei komercine veikla, kitaip tariant, jos sąlygoją vieną kitą. Finansinis rezultatas daug kuo priklauso nuo įmonės ūkinės veiklos efektyvumo, vadybos lygio, racionalaus finansų ir kitų įmonės išteklių naudojimo. Savo ruožtu įmonės ūkinės veiklos sėkmė priklauso nuo jos finansų būklės [1].

Suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti priimamų valdymo sprendimų ekonominį efektyvumą ir pagrįstumą bei dabartinę jos padėtį

įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių gilumines priežastis

tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos rezultatams, taip pat įmonės veiklos gerinimo galimybes [3]..

Finansinės analizės uždaviniai

Apskaičiuojant santykinius ir absoliučius rodiklius nei viena analizė neapseina be finansinės analizės iškeltų uždavinių, kurių pagalba lengviau ir greičiau yra vykdoma įmonės ūkinė veikla. Svarbiausi finansinės analizės uždaviniai yra šie:

Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinės veiklos rezultatus. (Informacija turi būti tiksli, pakankama.)

Įvertinti ūkio subjektų priimamų alternatyvių ir vykdomų projektų kokybę, jų realumą.

Išaiškinti ūkio subjektų projektinių užduočių įvykdymo rezultatus.

Išaiškinti ekonominių bei socialinių rodiklių pasikeitimo veiksnius ir apskaičiuoti finansinės būklės gerinimo galimybes.

Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus objekto finansinei veiklai gerinti bei jo gyvybingumui palaikyti perspektyvoje.

Teikti informaciją įmonės vadovams ir išoriniams interesantams, neišduodant komercinių paslapčių.

Apibendrinti finansinės analizės patyrimą bei metodikas ir skleisti jį komerciniais pagrindais [4].

Joks skaičius negali būti akivaizdus ir reikšmingas nepalyginus jo su kitu skaičiumi, tam kad suteiktume skaičiui reikšmę, reikia jį palyginti su kitu, ypač jeigu norime įvertinti įmonės ūkinės veiklos būklę ar tam tikrą asmeninio gyvenimo situaciją. Taigi santykinis dydis, gautas palyginus du skaičius, yra daug akivaizdesnis negu absoliutus dydis. Pavyzdžiui, izoliuotai žiūrint į išlaidas, dar negalima padaryti apibendrinančios išvados, bet palyginus jas su rezultatu ar nauda, gauta padarius tas išlaidas, tai padaryti jau galima. Tolygus veiksnių poveikis tiek skaitikliui, tiek ir vardikliui yra vienas iš santykinių rodiklių privalumų. Taigi santykinių rodiklių naudojimas eliminuoja absoliutinių rodiklių trūkumus. Pavyzdžiui, absoliutus išlaidų augimas daro įspūdį, kad jas reikia mažinti, kai jos gali būti sąlygojamos gamybos apimties augimo. Tokios klaidingos išvados nepadarysime jeigu apskaičiuosime santykinį rodiklį.

Tačiau naudojantis santykinių rodiklių analize, jai būdingi trūkumai reikalauja apdairumo. Norint atlikti palyginamąją analizę įmonėse su dideliu padalinių skaičiumi skirtingose šakose, sunku parinkti šakų vidurkius sugretinimui. Pačios firmos rodiklių palyginimas su šakos vidutiniais santykiniais rodikliais – tai nebūtinai optimalus tikslas. Žymiai svarbesni gali būti šakos lyderių santykiniai rodikliai, imant jų vertes kaip bazinius rodiklius.

Galimybė palyginti du santykinius dydžius, tai padeda įvertinti ir nustatyti įmonės ūkinę veiklos būklę. Pavyzdžiui, izoliuotai žiūrint į išlaidas, dar negalima padaryti apibendrinančios išvados, bet palyginus jas su rezultatu ar nauda, gauta padarius tas išlaidas, tai padaryti jau galima.

Ūkines operacijos gali būti vykdomos didinant pardavimus, esant toms pačioms sąnaudoms, arba mažinant sąnaudas, tenkančias tai pačiai pardavimų apimčiai. Tolygus veiksnių poveikis tiek skaitikliui, tiek ir vardikliui yra vienas iš santykinių rodiklių privalumų. Taigi santykinių rodiklių naudojimas eliminuoja absoliutinių rodiklių trūkumus.

Kiekvienos įmonės vadovas suinteresuotas įmonės veiklosgalimybėmis ir plėtros perspektyvomis

  • Microsoft Word 122 KB
  • 2015 m.
  • 46 puslapiai (10725 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ignas
  • Įmonės UAB “Vilniaus energija” transporto skyriaus veiklos analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonės UAB “Vilniaus energija” transporto skyriaus veiklos analizė. (2015 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-uab-vilniaus-energija-transporto-skyriaus-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 17:58
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo