Įmonės UAB “X” veiklos analizė


Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ir pelningumo ataskaita. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokamumo rodikliai, jū analizė. Trumpalaikio turto sudeties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.

Temos aktualumas. Nei viena stambi bendrovė negali apsieiti be transporto paslaugų, tam tikslui yra nuomuojamos arba agentuojamos transporto priemones, arba bendrovėje yra steigiamas transporto skyrius. Dažnai pasitaiko ir tokių sprendimų kombinacija. Todėl nuodugniau išanalizuosiu tokių transporto padalinių veiklą.

Darbo tikslas. Išnagrinėti UAB “X” ekonominę veiklą, pagal turimus duomenis. Konkurencinės rinkos sąlygomis rizikos išvengti neįmanoma. Visada egzistuoja rizika, kad priėmus neteisingus sprendimus, įmonę gali ištikti bankrotas. Viena iš veiksmingiausių priemonių, kaip efektyviai valdyti įmonėje vykstančius procesus, išvengti bankroto ir gerinti įmonės veiklą, yra įmonės finansinė analizė. Be analizės neįmanoma priimti teisingų valdymo sprendimų dėl investavimo, išteklių planavimo, tinkamo jų valdymo. Kursiniam projektui atlikti bus panaudoti oficialūs įmonės metinės veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos, taip pat internetiniai straipsniai ir metodinė literatūra.

Dažnai dėl infliacijos ir sezoniškumo pokyčių yra iškreipiami metiniai šakų santykiniai rodikliai. Jų apskaičiavimą gali paveikti iškraipymai, kuriuos veikia skirtinga, tačiau visuotinai pripažinta įmonės veiklos apskaitos praktika.

Finansinės veiklos ataskaitos yra svarbiausias bendrovės ekonominės informacijos šaltinis. Įmonės finansinės ir ekonominės veiklos analizė turi būti pagrįsta bendrovės buhalterine atskaitomybe, kurią apima šie svarbiausi dokumentai: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita su pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Iš horizontaliosios analizės yra matoma, kad įmonės bendra turto vertė nuo 2011 metų padidėjo daugiau negu 159 mln. Lt, t.y. 6,24 proc. palyginus su ataskaitiniais 2012 m. Šiam turto padidėjimui per nagrinėjamą laikotarpį įtakos turėjo trumpalaikio turto padidėjimas daugiau nei 81 mln. Lt. (31,69%), o taip pat ir ilgalaikio turto padidėjimas daugiau negu 77 mln. Lt (3,39 %), nors padidėjimų vertės buvo gana vienodos, satykiniai rodikliai ženkliai skiriasi dėl praeito laikotarpių rezulatų palyginus su ataskaitiniais metais. Horizontalioji arba dinamikos nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį pasikeitė įsipareigojimai (sumažėjo ilgalaikiai įsipareigojimai -2,395 mln. Lt., tačiai trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo daugiau kaip 72 mln. Lt.), tuo tarpu nuosavas kapitalas padidėjo (daugiau kaip 88 mln. Lt.). Tai ir įtakojo nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos 2012 m. palyginti su 2011 m. pasikeitimui, t.y. padidėjimui 6.24 proc.

Ši ataskaita parodo bendrovės tam tikro laikotarpio (vienu ataskaitiniu laikotarpiu dažniausiai yra laikomi vieneri kalendoriniai metai) tokius pagrindinius veiklos rodiklius kaip:

Pajamos – bendrovės veiklos finansiniai rezultatai, kurie dažniausiai pasireiškia bendrovės turto padidiėjimu (gautos pajamos), arba kitų asmenų skolų bendrovei padidėjimas (negautos pajamos);

Iš vertikaliosios balanso analizės matome, kad 2013 m. didžiausią turto dalį sudarė ilgalaikis turtas, t.y. 89.91 proc. viso turto, jo lyginamasis svoris 2013 m. palyginti su 2012 m. sumažėjo 2,42 punkto. Trumpalaikis turtas bendroje turto struktūroje sudaro 12,50 proc., jo lyginamasis svoris 2010 m. palyginti su 2011 m padidėjo 2,42 punkto. Vertikalioji 2011-2013m. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad įmonės veikla didžiąją dalimi yra finansuojama iš nuosavojo akcininkų kapitalo, tai reiškia jog bendrovės stiprus akcininkų kapitalas daugiau kaip trigubai padengia bendrovės trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus, o tai lemia bendrovės išskirtinį gyvibingumą.

Pelno ir pelningumo ataskaita

įvertinti pelno ar nuostolio absoliučias sumas analizuojamu laikotarpiu;

atlikti pelno sudėties, struktūros ir dinamikos analizę per analizuojamą laikotarpį;

Įmonės veiklos rezultatams įtaką daro tiek išorės veiksniai, tiek vidaus. Išorės veiksniai gali būti politiniai, teisiniai, socialiniai, ekonominiai, technologiniai. Pvz., infliacijos, nedarbo lygis, ekonomikos augimas šalyje, teisinis reguliavimas, naujų technologijų diegimas ir kt. Visi šie veiksniai daro įtaką ne tik pelnui, bet ir įmonei, jos tolimesnei veiklai. Išorės veiksniai nepriklauso nuo įmonės vadovų kompetencijos, tiksliai įvertinti jų įtaką yra sudėtinga, tačiau juos reikia tirti.

2012 metais bendrasis pardavimų pelningumas sumažėjo 8,63 proc., o 2013 metais – padidėjo 5,74 proc. Galima nustatyti, kokios įtakos tam turėjo pardavimo pajamų ir bendrojo pelno pasikeitimas.

2) Įprastinės veiklos pelningumas

Šis rodiklis parodo, ar pelningas pardavimų procesas, ar ne, t.y. rodo tikrąjį pardavimo pelningumą įvertinus visas pajamas ir išlaidas, tiksliau šis rodiklis rodo, kokia dalis grynojo pelno tenka vienai daliai pajamų, tai yra kokia dalis grynojo pelno tenka pardavimų vienetui. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą.

  • Microsoft Word 140 KB
  • 2015 m.
  • 42 puslapiai (9274 žodžiai)
  • Universitetas
  • Žilvinas
  • Įmonės UAB “X” veiklos analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonės UAB “X” veiklos analizė. (2015 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-uab-x-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:16
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo