Įmonės valdymas ir struktūra


Uab „ dzūkijos vandenys “ charakteristika. Bendrieji rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūra. Turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės valdymas. Gaminio marketingas.


2009 m. pabaigoje Alytaus mieste bendrovė eksploatavo 173,8 km vandentiekio ir 142,1 km ilgio ūkio-buities nuotekų tinklų.

Taip pat pertvarkytas bendrovės dispečerinės tarnybos darbas bei sumažėjus projektų kiekiui – projektų įgyvendinimo grupės darbas.

Šiems bei kitiems tikslams įgyvendinti atlikti šie struktūriniai pakeitimai:

panaikinta Dispečerinė tarnyba, šios tarnybos darbuotojus priskiriant tiesioginiam Inžinerinio-gamybinio skyriaus viršininko pavaldumui;

panaikintas Ekonomikos skyrius, šio skyriaus darbuotojus priskiriant tiesioginiam direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir finansams pavaldumui;

panaikinta Projektų įgyvendinimo grupė, šios grupės darbuotojus priskiriant tiesioginiam direktoriaus pavaduotojo projektų įgyvendinimui pavaldumui;

panaikinta Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, šios tarnybos darbuotoją priskiriant tiesioginiam direktoriaus pavaldumui;

panaikintas Pirkimų baras, šio struktūrinio vieneto darbuotojus priskiriant tiesioginiam ūkio aptarnavimo skyriaus viršininko pavaldumui

koreguoti Ūkio aptarnavimo tarnybos bei į ją įeinančių barų pavadinimai, atitinkamai juos pervardinant skyriumi ir tarnybomis;

Atlikus nurodytus struktūrinius pakeitimus, iš viso įmonėje sumažinti 4 darbuotojų etatai: abonentų skyriaus vandens ūkio kontrolieriaus, nuotekų šalinimo ir valymo cecho trys elektromonterių, eksploatauojančių ir aptarnaujančių elektros įrengimus etatai.

Iš viso ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje buvo 144,5 etatai.

Neatitikčių nebuvo nustatyta ir bendrovei suteikti nauji sertifikatai nustatytam trejų metų laikotarpiui.

Bendrovės valdomas turtas 2011 metais gerokai padidėjo dėl vykdomų investicinių projektų, kurių esminę dalį – vidutiniškai 89 procentus – finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai bei Valstybės biudžetas. Iš viso ataskaitiniais metais projektų vykdymui buvo gauta 21 016 tūkst. Lt dotacijų. Likusiąją investiciniams projektams reikiamų lėšų dalį įmonė finansuoja savo lėšomis. Tam tikslui įsisavinta 1303 tūkst. EUR paskola (2011 metais – 383 tūkst. EUR) iš „Swedbank“, AB bei dalis – 414 tūkst. EUR paskolos iš LR finansų ministerijos, kuri perskolino lėšas iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų. Ateinančiais metais paskolų portfelis augs nežymiai ir bendrovės turte jis sudarys palyginti labai mažą dalį.

2011 metais įvyko vienas akcininkų susirinkimas, kurio metu patvirtintas 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas 2010 metų pelnas (nuostoliai) bei išrinkti valdybos nariai.

Pagal bendrovės įstatus valdyba sudaroma iš penkių narių. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui 2011 metais visuotinis akcininkų susirinkimas 2011-04-15 posėdyje išrinko naujus valdybos narius. Valdybos narių sudėtis nesikeitė, tie patys nariai iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos bei bendrovės buvo perrinkti dar vienam laikotarpiui. Valdybą sudaro:

Per vienerius metus valdyba šaukiama ne mažiau kaip 4 kartus (kas ketvirtį).

2011 metais iš viso buvo sušaukti ir įvyko 7 valdybos posėdžiai. Jų metu svarstyta bendrovės praėjusių bei ataskaitinių metų veiklos rezultatai, patvirtintas 2010 metų metinis pranešimas, inicijuotas privalomas visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtintas 2011 metų investicijų planas, svarstyti vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo klausimai, koreguoti etatų sąrašai, analizuoti sudaryti sandoriai.

Taip pat valdyba išrinko valdybos pirmininką bei pavaduotoją, svarstė bendrovei svarbias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, priėmė sprendimus dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, patvirtino naują pakoreguotą bendrovės valdymo struktūrą bei pritarė avansinio mokėjimo, kuris buvo labai reikalingas projekto „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, garantijos ėmimui.

UAB „Dzūkijos vandenys“ personalo valdymas apima tokias sritis: aprūpinimą reikiamu personalu, personalo tobulinimą, mokymą, motyvavimą bei kompetencijų vertinimą. UAB „Dzūkijos vandenys“ darbuotojų skaičius per 2011 metus keitėsi nedaug. 2011 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 143 darbuotojai (2010 metų gruodžio 31 dieną –145 darbuotojai), iš jų:

  • Microsoft Word 148 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (4285 žodžiai)
  • Universitetas
  • Balaganas
  • Įmonės valdymas ir struktūra
    10 - 9 balsai (-ų)
Įmonės valdymas ir struktūra. (2016 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-valdymas-ir-struktura.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 18:28
×