Įmonės veiklos analizė AB mašinų gamykla „Astra“


Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analižė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Darbe nagrinėjama įmonės finansinė padėtis atliekant horizontaliąja ir vertikaliąją analizes, kurios leidžia nustatyti svarbiausių rodiklių pokyčius per kelis nagrinėjamus metus ir įvertinti rodiklių lyginamųjų svorių dinamiką per kelerius metus. Tolimesnėje dalyje atlikta santykinių rodiklių analizė, kuria nustatyta įmonės pelningumas, likvidumas, apyvartumas ir įsiskolinimo laipsnis. Paskutiniojoje analitinėje darbo dalyje analizuojamos įmonei galimos grėsmės, jų įvertinimas ir remiantis tam tikrais rodikliais spręndžiama ar įmonei negresia bankrotas.

Darbo pobūdis – tai praktinis darbas. Šiam darbui atlikti studentas privalo savarankiškai gebėti analizuoti, vertinti informaciją, tiksliai ir nuosekliai analizuoti įmonės finansinius rodiklius, spręsti ir vertinti jos finansines galimybes bei įvertinti visas galimas rizikas. Literatūros šaltinių praktiniame darbe nėra daug, kadangi jį atliekantis asmuo privalo pats kurti informaciją, tik pagrįsdamas savo sprendimus literatūros šaltiniuose menamais metodais. Didžioji darbo dalis atlikta remiantis mokomąja medžiaga iš mokymo įstaigos.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB mašinų gamyklos „Astra“ finansinę padėtį ir nustatyti bankroto tikimybę.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti analizuojamą įmonę;

Atlikti įmonės horizontalę ir vertikalę finansinių rodiklių analizę;

Atlikti santykinių rodiklių analizę;

Nustatyti galimas rizikas ir bankroto tikimybę.

Įmonės atstovai nuolatos dalyvauja tarptautinėse parodose, reklamuoja savo gaminius. To pasekoje, ketindama pritraukti daugiau klientų bei užkariauti kitų šalių rinkas. Taigi augimo tempai yra dideli.

Horizontali analizė – vertinimas, kokie buvo tam tikrų straipsnių pokyčiai lyginant skirtingus laikotarpius (ataskaitose pateikiami palyginamieji skaičiai) (Finansų ministerija).

2013 m. rodiklius lyginant su 2012 m., nustatyta, kad žymiai išaugo trumpalaikių įsipareigojimų, pokytis siekė 72,4 proc. Tai reiškia, kad šiais metais įmonė liko skolinga savo tiekėjams ar turi kitų finansinių įsipareigojimų. Visi kiti rodikliai 2013 m. taip pat kito – jie didėjo, tačiau ne ženkliai. Jų pokytis siėkė 4-17 proc.

2013 m. pardavimų pajamos sumažėjos 18 proc, savikaina sumažėjo 26,3 proc., tačiau bendrasis pelnas buvo didesnis nei 2012 m., jo pokytis buvo mažas tik 1,3 proc. Per šiuos metus įmonės grynasis pelnas sumažėjo -17,9 proc.

Vertikalioji analizė – vertinimas, kokią dalį atskiri straipsniai sudaro nuo tam tikro rodiklio (pvz., kokią dalį viso turto sudaro ilgalaikis materialusis turtas) (Finansų ministerija).

AB mašinų gamykla „ Astra‘‘ 20011 – 2013 m. pardavimų pelningumo rodikliai yra aukšti, tai rodo, kad įmonė gauna didelį pelną. Kuo visi pelningumo rodikliai aukštesni, tuo įmonės veikla yra pelningesnė (Rumšaitė D., Krušinskas R.). Pagal grafiko duomenis, pastebima, kad visi rodikliai nuo 2011 m. iki 2013 m. didėjo. Tai reiškia, kad kiekvienais metais įmonė uždirbdavo didesnį pelną, atsižvelgiant į gaminamos produkcijos kiekį. Tokius pasikeitimus galėjo įtakoti: naujų technologijų pritaikymas gamyboje; sumažėjęs sąnaudų lygis arba jų išlaidos; sumažėjusios darbo jėgos išlaidos; geresnės darbo organizavimo ir normavimo sistemos pritaikymas įmonėje.

Šiuo atveju AB mašinų gamyklos „ Astra‘‘ apyvartinis kapitalas per naginėjamą laiko periodą žymiai kito, t.y., per 2012 ir 2013 metus jis išaugo daugiau nei tirs kartus. 2011 m. įmonės disponuojamos lėšos siekė beveik 2mln Lt, o 2012 m. ir 2013 m. jos padidėjo ir siekė beveik 7mln Lt. Tokį staigų lėšų padidėjimą lėmė išaugęs įmonės trumpalaikis turtas ir sumažėję trumpalaikiai įsipareigojimai.

Bendrojo likvidumo koeficientas – tai santykis trumpalaikio turto su įmonės trumpalaikiais įsipareigojimais. Gera šio rodiklio reikšmė yra nuo 1,2 iki 2. Šis rodiklis tik 2011 m. buvo tinkamo dydžio, o 2012 m. ir 2013 m. jis išaugo kelis kartus. Tokį pokytį įtakojo tai, kad įmonė turėjo per daug trumpalaikio turto nagrinėjamais metais. Įmonė turinti daug trumpalaikio turto, gal patirti didelius nuostolius, jei laiku negalės jo greitai realizuoti.

Bendras skolos koeficientas parodo, kiek vienam nuosavų lėšų litui tenka skolintų lėšų. Kuo mažesnis šis rodiklis, tuo geresnė įmonių finansinė būklė. Ji rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Didėjantis rodiklis rodo, kad vis didesnė turto dalis priklauso skolintojams. Šio rodiklio reikšmė turėtų būti 0,3 - 0,7. Įmonės skolos sudaro apie 30 – 40 %.

Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus. Šis rodiklis yra labai žemas, jis siekia vos 0,2-0,3. Tokie duomenys parodo, kad turtas įmonėje yra atnaujinamas labai retai.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 181 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (4351 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Įmonės veiklos analizė AB mašinų gamykla „Astra“
    10 - 9 balsai (-ų)
Įmonės veiklos analizė AB mašinų gamykla „Astra“ . (2015 m. Gegužės 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-analize-ab-masinu-gamykla-astra.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 23:48
×