Įmonės veiklos analizė: balansas, pelnas, nuostolis


Įmonės veiklos analizė balansas, pelnas nuostolis Lentelių sąrašas. Įvadas. Turto pelningumo analizė. Jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas. Išvados ir siūlymai. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Tyrimo objektas – UAB „X“ veiklos ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita.

Analizuojant trumpalaikį turtą nuo 2012 metų iki 2014 metų matome didelį turto padidėjimą. Nors 2013 metais padidėjimas buvo tik 22130 tūkst. Lt., t.y., 7,5 proc, tačiau 2014 metais trumpalaikis turtas padidėjo netgi 281334 tūkst. Lt., arba net 88,4 proc. lyginant su 2013 metais. Tokiam augimui didelės įtakos turėjo pirkėjų įsiskolinimas 120,1 proc., padidėjimas lyginant su 2013 metais bei per vienerius metus gautinos sumos – 109,9 proc., padidėjimas.

Nepaisant to, kad 2013 metais ilgalaikis turtas buvo sumažėjęs, tačiau trumpalaikio turto padidėjimas lėmė apskritai viso turto sumos padidėjimą. Nuo 2012 iki 2013 metų visas turtas padidėjo 53947 tūkst. Lt., arba 14,9 proc, o nuo 2013 iki 2014 metų – 249530 tūkst. Lt., arba 60,1 proc.

Pereiname prie savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų. Analizuojamu 2012-2014metų laikotarpiu kapitalas ir rezervai nepakito, atitinkamai buvo 161600 tūkst. lt., ir 40256 tūkst. Lt. Tačiau nepaskirstytas pelnas (šiuo atveju buvo nuostolis) analizuojamu laikotarpiu mažėjo. 2013 metais nuostolis numažėjo 23,1 proc., o 2014 metais dar 78,2 proc. Dėl šios priežasties kapitalo ir rezervų suma balanse analizuojamais metais didėjo, 2013 metais padidėjo 11,9 proc., o 2014 metais padidėjo dar 43,3 proc.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2012-2013 metų laikotarpyje padidėjo 11,8 proc., tačiau 2014 metus lyginant su 2013 metais sumažėjo 10,8 proc. 2013 metais per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjimui turėjo įtakos skolos tiekėjams padidėjimas, tačiau 2014 metais skolos tiekėjams neliko, dėl to apskritai sumažėjo įsipareigojimų suma.

Apskritai savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu didėjo, nuo 2012 metų iki 2013 metų padidėjo 26,1 proc., 2013-2014 metų laikotarpiu – 45,9 proc.

Nagrinėjant pelno (nuostolio) ataskaitą galime matyti, kad grynasis ataskaitinių metų pelnas nagrinėjamu laikotarpiu didėjo. 2013 metais grynasis pelnas padidėjo 3337 tūkst. Lt., o 2014 metais išaugo net 48557 tūkst. Lt., kas sudarė 305,79 proc., lyginant su 2013 metais. Grynojo pelno padidėjimui turėjo įtakos bendrojo pelno padidėjimas, veiklos sąnaudų sumažėjimas, veiklos pelno bei įprastinės veiklos pelno padidėjimas. Bendrasis pelnas 2013 metus, lyginant su 2012 metais buvo sumažėjęs 1,07 proc., tačiau 2014 metais išaugo 22,74 proc. Veiklos sąnaudos 2013 metais buvo padidėjusios 4418 tūkst. Lt., t.y. 2,60 proc., bet 2014 metais sumažėjo 9844 tūkst. Lt., arba 5,65 proc. Veiklos pelnas 2013 metus lyginant su 2012 metais sumažėjo 21,07 proc, tačiau 2014 metais išaugo net 223,99 proc. Įprastinės veiklos pelnas kaip ir veiklos pelnas 2014 metais ženkliai padidėjo, lyginant su 2013 metais, net 54542 tūkst. Lt., kas sudaro 254,44 proc.

Taip pat grynojo pelno padidėjimui turėjo įtakos tokie pasikeitimai, kaip parduotų prekių ir paslaugų savikainos, sąnaudų ir netekimų sumažėjimas.

Iš įmonės vertikaliosios balanso analizės matome, kad analizuojamu 2012 – 2013 metų laikotarpiu, didžiausią įmonės turto dalį sudaro trumpalaikis turtas. 2012 metais jis sudarė 81,95 proc., viso turto, 2013 metais – 76,63 proc., 2014 metais – 90,19 proc. Didžiausią trumpalaikio turto dalį sudarė per vienerius metus gautinos sumos, kurios dalis kiekvienais metais didėjo t.y. 2012 metais sudarė 51,48 proc., trumpalaikio turto, 2013 metais sudarė 65,16 proc., o 2014 metais – 85,44 proc.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 579 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (11741 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabrielė
  • Įmonės veiklos analizė: balansas, pelnas, nuostolis
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės veiklos analizė: balansas, pelnas, nuostolis . (2017 m. Spalio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-analize-balansas-pelnas-nuostolis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 22:34
×