Įmonės veiklos analizė kursinis darbas


Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir rodikliais. Pelno ir pelningumo (rentabilumo) analizė. Pardavimų pelningumas. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kursinio darbo uždaviniai:

Nustatyti analizės tikslus;

Nustatyti analizės uždavinius;

Išsiaiškinti finansinių koeficientų privalumus ir trūkumus;

Pateikti ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliąsias analizes;

Kitas trumpalaikis turtas Atsargų kiekis su metais irgi mažėjo, bet gautinos sumos kito, 2012 metais 14452 LT , 2013 metais truputi kaina krito iki 12177, bet 2014 metais buvo kainos padidėjimas iki 17417 Lt. Visumoje trumpalaikis turtas kas met vis krito lyginant 2012 metus ir 2013 metus buvo -11511 Lt o 2014 metus lyginant su 2013 metais sumažėjo iki -2374LT.

Ilgalaikiams ir trumpiesiams įsipareigojimams buvo sunkiausi 2013 metai, ir 2014 metais visos kainos pakilo.

Pardavimai išaugo net 18609LT o savikaina toliau neišlipa iš neigiamų rodikliųTokius rodiklių pasikeitimus galėjo lemti sumažėjusii įmonės gaminamų produktų paklausa;

Kadangi veiklos sąnaudos didėjo, tai ir automatiškai veiklos pelnas išaugo net 13,34%;

Finasinės pajamas 2012 metais lyginant su 2013 metais buvo ženkliai mažesnės net 3782 Lt o 2014 metais suma nukrito iki -8401 Lt.

Kadangi kilo pelnas, galima pastebėti, kad ataskaitinių metų prieš apmokestinimą, pelno mokesčio ir grynojo pelno pokytis yra nevienodas.

savikaina mažėjo 5.79% ir 0.60% Dėl mažesnio savikainos kilimų, bendrasis pelnas kilo -26.90%; Veiklos sąnaudoms išaugus vos padidėjus -0.70% veiklos pelnas augo tik 32,32%;

Visų rodiklių sulėtėjęs augimas taip pat sąlygojo grynojo pelno palyginus nedidelį prieaugį, t.y. 85.05%

Atliekant analizę pelno (nuostolio) ataskaitai, visi šios ataskaitos straipsniai dalijami iš pardavimų sumos (bazės), t.y. ši analizė parodo kokia pardavimų dalis tenka sąnaudoms padengti ir kokią dalį sudaro pelnas.

Iš viso turto 2012 metais 176726 Lt sudarė ilgalaikis turtas, kuris 2012 metais sumažėjo iki 160450 Lt. Priešingai nei ilgalaikis, trumpalaikis turtas 2012 metais sudarė 47.97% ir 2013 metais išaugo 50.81%; . 100% viso turto sudarė per vienerius metus gautinos sumos ir 2013 m. nepakito. Tuo tarpu trumpalaikiai įsipareigojimai paaugo iki 33.02%, daugiau nei 2012 metais. Juos daugiausiai sudarė nuosavybės, atlyginimai ir pelnas, ir palyginus su 2012 m. padidėjo

Žiūrint į 2013-2014 metų pokyčius, matoma, kad:

2013 metais ilgalaikio turto dalis sumažėjo iki 49,19 %, tačiau vis dar materialusis turtas išlieka vienintelis, kuris sudaro ilgalaikį turtą

Mažėjant ilgalaikio turto daliai, vis didėjo trumpalaikio turto dalis, 2014 metais siekė beveik 50,81%,

Vis dar didžiausią trumpalaikio turto dalį sudarė per vienerius metus gautinos sumos ir 2014 metais dar šiek tiek išaugo iki 11,86%, 2014 metais didžiausias nuosavybės dalis sudarė beveik po lygiai pasiskirstę trumpalaikiai (50,81 %, .) ir ilgalaikiai (49,19%, t.y..) įsipareigojimai, o

Taip pat nemažą dalį sudarė 2,19 % išaugę mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas.

Stebint 2012-2013 metų pelno (nuostolių) ataskaitos pokyčius, galima matyti, kad: Didžiausios įtakos pardavimų sumai turi jų savikaina, kadangi jos svoris yra -16255.47, tačiau palyginti su 2012 metais padidėjo -2739.23. Šiek tiek mažiau įtakos turi, bet išlieka svarbus bendrasis pelnas (svoris – 4000.51), kuris palyginus su 2012 metais buvo 850.39;

Nagrinėjant 2013-2014 metų pokyčius, galima pastebėti, kad: Pardavimų savikainos įtaka pardavimams toliau mažėja, tačiau tai sąlygoja bendrojo pelno įtakos didėjimą

Taip pat besitęsiantis veiklos sąnaudų įtakos mažėjimas lemia veiklos pelno didėjimą

Dingus ypatingosios veiklos svoriui, žymiai išaugo ataskaitinių metų pelno prieš apmokestinimą svoris, t.y. dar 0,04 punkto;

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 189 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6127 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas. (2016 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 10:59
×