Įmonės veiklos analizė kursinis


Įmonės X veiklos analizė kursinis. Įvadas. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais. pelno analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais. turto pelningumo analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais. kapitalo pelningumo analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais. finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo uždaviniai:

1) analizės tikslų nustatymas;

2) analizės uždavinių nustatymas;

3) finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas;

4) pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;

3. Vidaus ir išorės rezervų, nepanaudotų galimybių atskleidimas ir tyrimas;

3. Įvertinti įmonės likvidumą(mokumą),tai gebėjimas įvykdyti įsipareigojimus.

Įmonėje dirbantys darbuotojai nėra motyvuojami – daugelis jų neturi galimybės veikti finansinių rodiklių, todėl tai skatina darbo našumo nebuvimą. Darbo našumo nebuvimas daro įtaką produkto ar paslaugos kokybei, kliento pasitenkinimo ar personalo motyvacijai.

Analizuojant įmonės UAB ,,X’’ balanso horizontaliąją analizę mes pastebime, kad bendroji turto vertė 2013 metais padidėjo 1371662 Lt t.y. 13.2%. Tokiam procentaliam turto padidėjimui didelės įtakos turėjo ilgalaikio turto padidėjimas 5,9 %, o ilgalaikio turto padidėjimą lėmė nupirktos transporto priemonės kurių ilgalaikiame turte padaugėjo 21.6%. Nagrinėjant trumpalaikį turtą mes pastebime, kad trumpalaikis turtas 2013m. išaugo 50%. t.y. 852632 Lt o 2014m. dar išaugo 4%. Trumpalaikio turto padidėjimą lėmė keli labai svarbūs reiškiniai: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys išaugo 40%, gautinos sumos išaugo 50%, o pinigai ir jų ekvivalentai išaugo dvigubai t.y. beveik 200%.

Nagrinėjant ir lyginant 2013-2014 metus matomas nedidelis pagerėjimas . 2014 metais bendroji turto vertė išaugo 742635 Lt. t.y. 6 %. Tokiam procentui įtakos turėjo taipogi ilgalaikis turtas(+7%) bei trumpalaikis turtas(+4%). Ilgalaikis turtas lyginant su 2013m. dar labiau padidėjo nuo 6% prieaugio iki 7%, trumpalaikio turto augimo tempas sumažėjo, kadangi 2013 m. jis padidėjo 50%, o 2014m padidėjo tik 4% tai įtakojo atsargų padidėjimas bei padidėjusios gautinos sumos tais metais. Analizuojant įmonės UAB ,,X’’ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų horizontaliąją analizę paaiškėjo, kad 2012-2013 metais įmonės įsipareigojimai mažėjo ir siekė 4468890 Lt t.y -1 %. 2013 metais Ilgalaikiai įsipareigojimai paskaičiavus siekė 2063149 Lt t.y sumažėjo 226705 Lt. (-10%) , o trumpalaikiai įsipareigojimai 2013 padidėjo ir siekė 2405741 Lt t.y 8%. Palyginus 2012-2013 ir 2013-2014 metų laikotarpius mes pastebime, kad įmonės įsipareigojimai 2013m. sumažėjo 1% o 2014m. išaugo 8% Apibendrinant, atliktoje „X“ įmonės balanso ataskaitos horizontaliojoje analizėje matyti, jog įmonės duomenys kažkiek gerėja, nors įsipareigojimai ir didėjo tačiau išaugo turtas bei nuosavas kapitalas, kas indikuoja apie gerėjančią situaciją.

Remiantis pateikta horizontaliosios pelno (nuostolio) ataskaitos analizės rezultatais, matyti, kad 2012-2013m. bendrasis pelnas išaugo 285587 Lt. t.y 24 %. Veiklos sąnaudos taipogi padidėjo 173107 Lt t.y 15 %. Veiklos pelnas per 2012-2013 metus išaugo 112480 Lt t.y net 7 kartus. Grynasis pelnas 2013 m. išaugo 483435 Lt. t.y. 54% kas yra labia gerai.

Nagrinėjant 2013-2014 metus matyti, kad būtent tais metais bendrasis pelnas augo bet mažesniais tempais t.y. išaugo tik 16% kai tuo pat metu 2013m. išaugo 24% . Veiklos Sąnaudos 2861 tūkst.Lt t.y 5,8 %. 2014 metais Veiklos Pelnas padidėjo 57053Lt. tačiau lyginant su 2013m. jų augimo tempas sumažėjo.Grynasis pelnais 2014m. krito, net 66% ir sudarė -915876 Lt. lyginant su 2013 m. Atsižvelgiant į pateiktus rezultatus, galima teigti, jog įmonės veikla kažkiek suprastėjo, nors pardavimai ir augo tačiau grynasis pelnas sparčiai krito.

Taigi vertikalioji analizė, pagal įmonės „X“ finansinius duomenis, buvo atlikta lyginant kiekvieną finansinės ataskaitos rodiklį su bendruoju baziniu ataskaitos rodikliu (turto rodikliai su visu turtu, įsipareigojimų – su visais įsipareigojimais), o šis išreikštas procentais. Remdamiesi pateiktais rezultatais, matome, kad 2012-2014 metų didžiąją turto dalį sudarė ilgalaikis turtas, kadangi nematerialusis turtas 2013m. išaugo 7 kartus o 2014m. 7 kartus krito. Taip pat pastebimas 40% įrangos augimas o 2014m. 40% smukimas. 2012-2014m. laikotarpiu ilgalaikio ir trumpalaikio turto kitimas beveik nepastebimas. Net 5 kartus išaugo trumpalaikiai įsipareigojimai. 2014m. smarkiai išaugo gauti išankstiniai apmokėjimai, kurie lyginant su praėjusiais metais kito 300 kartų. Pinigų ir jų ekvivalentų kritimas sumažėjo nuo 76% iki 25%.

  • Microsoft Word 141 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (10707 žodžiai)
  • Universitetas
  • Martynas
  • Įmonės veiklos analizė kursinis
    10 - 4 balsai (-ų)
Įmonės veiklos analizė kursinis. (2016 m. Vasario 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-analize-kursinis.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 27 d. 06:31
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo